• Vážení pedagógovia, študenti a rodičia!

     • Predstavujeme Vám medzinárodný projekt Erasmus+ pod názvom Start Up International, do ktorého sa naša škola zapojila v septembri 2020. Jeho obsah a ciele si môžete prečítať TU.

      Garantmi projektu na škole sú učitelia PhDr. Miroslava Hamárová a Mgr. Tatiana Richardson. Odborné rady a spoluprácu pri realizácii projektu poskytuje Ing. Miriam Lidajová.

      Študentov OA, ktorí sa zapojili do projektu a ktorí budú reprezentovať našu školu počas medzinárodných výmenných pobytov, predstavujú títo študenti 2.A triedy:

      1. Martina Kameníková
      2. Laura Kvaššayová
      3. Simona Babčanová
      4. Nataša Haviarová
      5. Alexandra Stachová
      6. Gabriela Briestenská

      Čo sa doteraz realizovalo?

      Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sa doterajšia aktivita odohráva vo virtuálnom priestore. M. Hamárová a T. Richardson sa pravidelne zúčastňujú online mítingov učiteľov a garantov projektu, kde si stanovujú čiastkové ciele a kontrolujú ich realizáciu. Vybraní študenti pripravili krátke video, v ktorom sa predstavili svojim kamarátom z ostatných partnerských škôl. Video sa nachádza na spoločnej komunikačnej platforme projektu - eTwinningu. V tejto chvíli pripravujeme prvé online stretnutie študentov a učiteľov, kde sa všetci účastníci prvýkrát uvidia a zábavnou formou sa dozvedia viac o  partneroch projektu, ich školách a krajinách.

      O ďalších aktivitách a novinkách Vás budeme priebežne informovať.

      M. Hamárová, T. Richardson

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje