• Nadpis

    • Zoznam členov Rady školy

      

     Ing. Peter Kvaššay -  zástupca pedagogických zamestnancov

     PaedDr. Lenka Slaziníková  - zástupca pedagogických zamestnancov

     Ivona Štefanovská - zástupca nepedagogických zamestnancov

     doc. PhDr. PaedDr. Karol  Janas, PhD. - zástupca zriaďovateľa TSK

     MUDr. Igor Steiner - zástupca zriaďovateľa TSK

     František Matušík - zástupca zriaďovateľa TSK

     Mgr. Juraj Smatana - zástupca zriaďovateľa TSK

     Lucia Halušková -   zástupca študentov

     Jaroslava  Kremeňová - zástupca rodičov

     Ing. Vladimír Dujsík  - zástupca rodičov

     Ing. Peter Houb  - zástupca rodičov

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • sy@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

  • Krásny pozdrav z lyžiarskeho kurzu zasiela I. B; I.C a I. D.
  • Firemný deň 4. A – PAPER4, s. r. o.
  • Krásny pozdrav z lyžiarskeho výcviku...
  • Imatrikulácie 2019
  • Emócie v marketingu
  • Poznávací zájazd vo Veľkej Británii
  • Výmenný pobyt v Belgicku 24. – 29. marec 2019
  • Workshop – Manažérska a obchodná komunikácia
  • Jarná škola programovania na FRI ŽU
  • Školské kolo SOČ
  • Obchodovací deň
  • Slávnostná akadémia našej Alma mater