• Obchoďácke

    • Interview Day

      

     Naši štvrtáci ako budúci zamestnanci? To je neodvratná realita blízkej budúcnosti. O chvíľu sa im skončia časy strávené na strednej školy a ich čaká rozhodnutie: vysoká škola, zamestnanie alebo evidencia na úrade práce. Pre čo sa rozhodnú? Je to na nich.

      

     Naša škola sa im snaží na predmete Svet práce ukázať možný smer. Vyvrcholením prác na tomto predmete sú tzv. Okrúhle stoly alebo Interview day.  Práve toto podujatie sa, za prítomnosti podnikateľských subjektov, konalo vo štvrtok 3. mája 2018 v telocvični našej školy.

      

     O čo v tomto už druhom ročníku išlo?  Zástupcovia podnikateľských subjektov pri „okrúhlych“ stoloch informujú o svojej činnosti našich žiakov. Podávajú im informácie o tom, čo ich čaká ako budúcich zamestnancov, poskytujú im užitočné rady a príklady ako začať pracovať alebo podnikať. Tiež ako sa správať na prijímacom pohovore, na aké otázky sa pripraviť, ako si správne vybrať odbor a v neposlednom rade aj to čo ich ako zamestnávateľov  zaujíma v životopise.

      

     Žiaci si mohli vyskúšať simuláciu prijímacieho pohovoru s personalistom danej spoločnosti a to nielen v slovenskom ale aj anglickom jazyku. Pochváliť sa svojim životopisom, motivačným listom alebo swot analýzou svojej osobnosti, prípadne nástenkou vízií.

      

     Okrúhle stoly – ďalší netradičný projekt našej školy, ktorý pomáha našim študentom nájsť ten vhodný smer pre ich život.

     fotogaléria

      


     Imatrikulácie žiakov prvého ročníka 2017

      

     Takmer presne po roku sme 15. novembra 2017 imatrikulovali našich prvákov. Dni a týždne príprav erbov, nácvikov choreografií, vymýšľania kultúrneho programu i súťaží sa vyplatili a prežili sme pekné chvíle, ktoré nám dlho ostanú v pamäti.  V tomto roku sme imatrikulovali 101 hrdých obchoďákov z I. A – trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (TP Mgr. Lenka Jarošová), I. B (TP Mgr. Želmíra Procházková) a I. D – trieda s rozšíreným vyučovaním účtovníctva, informatiky a športovej prípravy (TP Ing. Anna Pirošová).

      

     Prváci sa prezentovali precízne vypracovanými erbami tried, zložili a zaspievali vlastnú hymnu a zatancovali choreografiu. Tohtoročné choreografie boli mimoriadne vydarené a porota to mala pri prideľovaní bodov ozaj neľahké. Okrem uvedených subjektívne hodnotiteľných disciplín žiaci zápolili aj v siedmych súťažiach. O výsledkoch rozhodovala 6 členná porota v zložení: p. riaditeľ školy Ing. Peter Bologa, predseda poroty, Janko Žbodák, zástupca študentov, prváci nominovali do poroty vyučujúcich Mgr. Tatianu Richardson, Mgr. Katku Miklošovú a Ing. Petra Kvaššaya. Tento rok prvýkrát zasadol v porote aj nezávislý porotca z ľudu, Považskobystričan p. Michal Méri. Do poslednej chvíle nikto netušil, ako to celé dopadne. Prváci podali maximálne vykony, publikum nadšene tlieskalo a dostalo možnosť dať hlas určitej triede v hlasovaní o cenu sympatie.

      

     Vzhľadom na to, že na konci súťaženia mali dve triedy (I. A a I. D) rovnaký počet bodov, rozhodli rozstrelové otázky, ktoré položil pán predseda poroty Bologa. Konečné víťazstvo a putovnú sošku Zlatého Obchoďáka si tak odniesla s tesným rozdielom jediného bodu I. D. Imatrikulácie svojím kultúrnym vystúpením spestrili tanečníci a tanečnice z III. A (tr. uč. PaedDr. Lenka Slaziníková), „kanibali“ z II. B (Ing. Andrea Sádecká) i hudobno-spevácka skupina p. Ing. Petra Kostelanského „Kosťoband“. Slávnosťou sprevádzala moderátorská dvojica z III. A Boris Jánošík a Simona Lukáčová. Imatrikulácia bola zavŕšená prechodom prvákov imatrikulačnou uličkou a podpísaním imatrikulačného sľubu, ktorý prečítala prváčka Natália Chudovská. Celú slávnosť sme ukončili dôstojným Gaudeamus.

      

     Niekto odchádzal nadšený, niekto trochu sklamaný. V každom prípade však možno konštatovať, že príprava na imatrikulácie triedne kolektívy scelila, žiaci dostali možnosť navzájom sa lepšie spoznať, zistiť svoje silné stránky i slabiny. Vstup do radov obchoďákov im budú pripomínať imatrikulačné certifikáty i originálne odznaky.

      

     Vitajte medzi nami, prváci!

     Fotogaléria

      Za organizačný tím Ing. Anna Pirošová


     KOŽaZ  2017

           Študenti 3. ročníka sa v dňoch 20. - 23. júna 2017 v Podskalí zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia, ktorý sa niesol v znamení armády SR, preto inštruktori kurzu Mgr. I. Židzik, Ing. M. Kerepecká, Ing. M. Lidajová, Ing. J. Solčianska, Mgr. G. Vicenová, Ing. P. Kostelanský, Ing. V. Solčiansky tvorili generálny štáb.  K nim sa pridali triedni učitelia Mgr. J. Gicová, Ing. J. Tvrdá, Ing. J. Forgácsová, Mgr. M. Rýdza, ktorí boli veliteľmi  čiat. Štyri čaty, ktoré boli rozdelené do 16 družstiev, tvorili študenti rôznych tried, aby sa navzájom lepšie spoznali a spolupracovali pri tvorbe hymny, vlajky a stavaní vojenského štábu. Všetky tieto ich výtvory boli vyhodnotené generálnym štábom a najlepšie odmenené v posledný deň kurzu.

           Každý deň sa začínal o 7.00 budíčkom,  po ňom nasledovala rozcvička, upratovanie a bodovanie izieb. Počasie nám prialo, a tak nás každé ráno okrem hudby zobúdzali aj slnečné lúče. Prvé dva dni mali študenti výučbu pod vedením inštruktorov. Získali cenné informácie zo streleckej, zdravotnej prípravy, topografie, civilnej ochrany, dopravnej výchovy, naučili sa niečo o liečivých bylinkách i o tom, ako prežiť v prírode.  Popoludní vystúpili na Podskalský Roháč, vysoký 720 m, z ktorého bol krásny výhľad na okolité kopce Strážovských vrchov. Počas osobného a organizovaného voľna všetci oddychovali buď pasívne v chatkách, aktívne v bazéne, či pri bazéne na plážovom ihrisku hrali plážový volejbal a chytali bronz, alebo sa vybrali na vychádzku do dediny Podskalie.

           Vrcholom KOŽaZu mali byť dve aktivity, a to nočná hra a branné preteky. Tá prvá – nočná hra sa začala o 21.50 vyhlásením informácie, že naše územie ohrozuje nepriateľ, ktorý uniesol riaditeľa OA. Súťažilo sa v 16 družstvách, ktoré dostali obálku s indíciou vždy po splnení úlohy na jednom zo 6 stanovíšť. Hodnotilo sa nielen uhádnutie slova, ale aj čas, za ktorý družstvá prešli všetky stanovištia. Najlepšie družstvo dobehlo do cieľa za necelých 50 minút.  Nikto ani nezablúdil, ani sa nenechal odstrašiť mátohami, ktoré sa v túto noc občas potulovali po okolí. A to najdôležitejšie, riaditeľa vyslobodili z rúk nepriateľa.

          Tretí deň nás navštívili vojaci z Trenčína, ktorí síce blúdili, pokiaľ nás našli, ale prišli na najnovšom modeli sanitného vozidla, a ukázali nám novú výstroj a vybavenie vojakov slovenskej armády a porozprávali  a ukázali nám základné zásady sebaobrany, chemickej  a zdravotnej prípravy. Boli to veľmi praktické rady, ktoré sa dajú využiť pri záchrane života, keď nás niekto prepadne večer na ulici alebo pri poskytnutí prvej pomoci pri autonehode. Najdôležitejšie bolo, že si to všetko mohli študenti prakticky vyskúšať a vojaci nám ochotne odpovedali aj na naše otázky. V podvečer nás zase nadšenci airsoftu z Považskej Bystrice oboznámili so základnými pravidlami tejto hry a ukázali nám aj pomôcky, ktoré sa pri nej používajú. Po zotmení nasledoval táborák, ohňostroj, opekanie pod hviezdnou oblohou spestrené pesničkami za sprievodu gitár.

           V posledný deň kurzu sa mali konať branné preteky, ale keďže nadránom bola búrka a terén bol premočený, súťaženie sa nekonalo, ale verím, že ak by sa preteky konali, študenti by preukázali, čo všetko sa na kurze naučili. Po vyhodnotení  nočnej hry, bodovania úpravy a čistoty izieb, najlepšej vlajky, hymny a vojenského štábu boli víťazi odmenení  sladkými dobrotami i dňami voľna.  Po obede sme sa všetci rozlúčili s pekným prostredím Podskalia, plní nezabudnuteľných zážitkov z KOŽaZu, ktorý už neodmysliteľne patrí k spestreniu stredoškolského štúdia.

     Fotogaléria

     B U D ÚC I   T R E T I A C I,  M Á T E   S A   N A   Č O   T E Š I Ť !                                                                                                                             

     J. Gicová

      


     Tvoríme v múzeu

     (tlačová správa)

                 Dňa 27. júna 2017 navštívili študenti Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici tunajšie vlastivedné múzeum. Účelom návštevy boli tvorivé dielne decoupage a plstenia.

                 Decoupag,  alebo aj „servítková technika“,  je metóda dekoratívneho ozdobovania predmetov za pomoci papierových obrúskov. Technika je jednoduchá, no možno ju využiť na rôznych materiáloch – na skle, dreve, kove, plastoch...

     Plstenie je spôsob ďalšieho spracovania ovčej vlny. Pomocou plstenia možno z farebnej vlny vyrobiť pevnú tkaninu s rôznorodým vonkajším prevedením.  Študenti si vyskúšali výrobu „mydla vo svetri“.

                 Tvorivých dielní sa v priestoroch múzea sa zúčastnilo 50 študentov obchodnej akadémie  v sprievode 4 pedagógov.

      Dielne plstenia sú súčasťou projektu Samostatne a pritom spoločne. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ich realizuje s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Fondu mikroprojektov pri Európskom fonde regionálneho rozvoja.

      

     V Považskej Bystrici dňa 27. 6. 2017, Mgr. Petronela Rágulová, PhD.,

     Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

     Fotogaléria

     ( Na tvorivých dielňach sa zúčastnila Ing. Dominika Abíková – národný projekt

     Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici )


     Svet hračiek z minulosti

     (tlačová správa)

                 Dňa 1. júna  2017 navštívili študenti Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici regionálnu kultúrnu inštitúciu Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.

     Mali možnosť pozrieť si aktuálne prebiehajúcu výstavu Hračky v minulosti, ktorá ponúka bohatú ukážku rôznych druhov hračiek  – od tradičných ľudových po tzv. socialistické. Súčasťou výstavy sú hračky nasledovných  kategórií: hrkálky, pískacie hračky, kocky a priestorové skladačky, spoločenské hry, knihy, leporelá, bábiky, autíčka, plyšové hračky, kuchynský riad, lekárničky, pokladníčky a ďalšie.  Návštevníci prejavili záujem o staré kočiariky, ale  najmä o prenosné skriňové bábkové divadlo.

     Študentom  sa venoval etnológ múzea Mgr. Juraj Jakubík, ktorý študentom  zahral na piskáči, porozprával viac o jednotlivých hračkách a porovnal hranie detí v minulosti a v súčasnosti. Na záver návštevy si študenti prezreli stálu expozíciu múzea „Prechádzka našou prírodou“.

                 Programu sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici zúčastnili študenti 1. A triedy v sprievode 2 vyučujúcich.

      

     Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 1. 6. 2017, Ing. Monika Roncová


     Exkurzia 3. B v NR SR

     Dňa 25. 10. 2016 sme boli v Národnej rade Slovenskej republiky spolu s našim riaditeľom  Ing. Petrom Bologom,  triednou Ing. Jankou Tvrdou a Ing. Petrom Kvaššayom. Túto perfektnú exkurziu pre nás zorganizoval Študentský parlament mesta Považská Bystrica.
     Pred návštevou parlamentu sme si pozreli barokovú záhradu a nádvoria hradu, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na Bratislavu. Venoval sa nám skúsený pracovník parlamentu, ktorý nás sprevádzal počas celej exkurzie. Ukázal nám priestory parlamentu a podal výklad ku štátnym symbolom uloženým vo vitríne, ako aj k prvej vlajke, ktorú vytvorili ešte štúrovci. Po prezretí symbolov a krásnych obrazov maľovaných na orechovom dreve od maliara p. Brunovského, s výkladom, čo znamenajú, sme sa presunuli do jednej z menších rokovacích miestností, konkrétne do zasadačky výboru pre európske záležitosti. Poslanec NR SR Ing. Jaroslav Baška ozrejmil chod parlamentu, ako aj rôzne vnútroorganizačné činnosti, ktoré sa ho taktiež týkajú. Zaujímali nás aj rôzne pripravované zmeny v našom kraji, kládli sme otázky, na ktoré nám ochotne odpovedal. Rozšírili sem si tým vedomosti z ekonomiky a  občianskej náuky. Po tomto rozhovore sme sa presunuli do zasadacej sály parlamentu, kde sme z balkóna mali možnosť sledovať rozpravu poslancov, ktorí rokovali o zmenách v rokovacom poriadku. Na zasadnutí parlamentu sme boli predsedajúcim oficiálne privítaní, ako študenti Obchodnej akadémie z Považskej Bystrice.
     ŠPM PB ďakujeme za výbornú akciu, prednášku od pána poslanca a zaujímavú diskusiu, z ktorej sme si odniesli veľa nových poznatkov a informácií.

     kolektív 3. B triedy


     Neblicovať sa nám oplatilo. Opäť vyhrala naša trieda – 3. B!

     Naozaj sme sa snažili. Striehli sme si dochádzku, nechodili sme poza školu, navzájom sme sa v triede hecovali a vyplatilo sa. Posledný septembrový štvrtok sme namiesto šiestej a siedmej vyučovacej hodiny nedrali lavice v učebniach našej milovanej školy, ale sme sa vybrali na obed do Swim clubu v Považskej Bystrici.  Veľmi sme sa na tento deň tešili, už druhý raz sme vyhrali pizzu a bowling ako odmenu za najlepšiu dochádzku za školský polrok. Náš riaditeľ nám sľúbil, že ak sa nám podarí zopakovať tento úspech ešte dvakrát, pôjdeme limuzínou, rovnako ako minulý rok naši starší predchodcovia zo 4. B, ktorí nám v tomto smere boli inšpiráciou. Stále je to pre nás veľká motivácia, budeme sa snažiť neblicovať a nevymeškávať J. Bolo fajnovo. Za super chutnú pizzu a skvelú zábavu pri bowlingu ďakujeme.

     Kolektív 3. B triedy a triedna Janka


     Imatrikulovali sme, prišiel aj Martin na bielom koni

     Na obchodnej akadémii sme 11. novembra 2015 imatrikulovali prvákov. Pekný a ľahko zapamätateľný dátum bol predzvesťou toho, že spolu opäť prežijeme pekné chvíle, ktoré nám dlho ostanú v pamäti.  Témou imatrikulácií bola Radosť z pestrosti – každý sme iný, ale môžeme spolu bez problémov fungovať, vzdelávať sa i zabávať... Pasovanie prvákov do stavu študentského sa i tento rok dialo v duchu hrdosti byť obchoďákom. Celkovo sa zápolilo v desiatich súťažných disciplínach. O výsledkoch rozhodla 6 členná porota v zložení: PhDr. Katarína Dudrová, predsedníčka, Juraj Ratulovský, vedúci debatného krúžku, Ing. Peter Kostelanský, učiteľ účtovníctva, Ing. Janka Bellová, učiteľka odborných ekonomických predmetov, PhDr. Lenka Slaziníková, učiteľka jazykov, a za študentov Simonka Konrádová z III.A. Do poslednej chvíle nikto netušil, ako to celé dopadne. Publikum najviac tlieskalo tanečnej retrochoreografii I. D (tr. učiteľka Ing. Miroslava Kerepecká)... nervy drásajúci súboj o najsympatickejšiu prvácku triedu vyvrcholil o polnoci 10. 11. 2015 na fejsbúkovej stránke školy a zvíťazila I. B (tr. uč. Ing. Anna Klabníková)... avšak konečné víťazstvo a putovnú sošku Zlatého Obchoďáka 2015 si odniesla s tesným rozdielom jediného bodu I. A (tr. uč. Mgr. Alena Piechová). Imatrikulácie svojím kultúrnym vystúpením spestrili tanečníci a tanečnice z III. A (tr. uč. Mgr. Tatiana Richardson), maturantky z IV. A (tr. uč. Ing. Mária Mináriková) i skupina mažoretiek Bona, kde tancujú naše žiačky Klárka Michaldová (IV. D) a Barborka Tamášiová (III. A). Imatrikulácia bola zavŕšená prechodom prvákov imatrikulačnou uličkou, súčasťou ktorej bolo podpísanie imatrikulačného sľubu (prednesený tretiakom Adamom Žilinčíkom). „Odteraz ste naozajstnými, plnohodnotnými žiakmi najlepšej školy v Európe – Obchodnej akadémie Považská Bystrica!“, hrdo konštatovala predsedníčka poroty, zástupkyňa r. š. PhDr. Katarína Dudrová, a celá telocvičňa jej odpovedala búrlivým potleskom.

     Na záver sme sa pýtali tých najpovolanejších, prvákov: „Ako sa vám páčili imatrikulácie na Obchodnej?“

     „Pripravovali sme sa zodpovedene asi tri týždne. Mali sme trochu trému i strach, či nám vyjde choreografia, ale nakoniec všetko dopadlo dobre. Veríme, že nikto si nevšimol malé rozdiely oproti plánu“, smiali sa dievčatá z nemenovanej triedy. „Príprava erbu, hymny a tanečnej choreografie nás neuveriteľne scelila a ja som zistila, že sme skvelý kolektív“, vyjadrila sa prváčka Lenka. „Skvelé, skvelé, sme super!“, tešili sa dievčatá z radov víťazov... „Najviac sa mi páči odznak OAPB, ktorý budem nosiť na bunde a bude mi pripomínať túto veľkú udalosť v mojom živote“, konštatoval posledný z opýtaných.

     Vitajte u nás, prváci, a veľa šťastia!

     Za organizačný tím Ing. Anna Pirošová

     Fotogaléria


     Paríž očami obchoďákov

     Konečne sme sa dočkali dlhoočakávaného výletu do Paríža. Všetko začalo odchodom spred hotela Manín v dopoludňajších hodinách, kde nás už netrpezlivo čakal biely autobus. Nastúpili sme do autobusu a plní očakávania sme sa vydali na dlhú cestu. Spočiatku bolo v autobuse takmer ticho, pretože sme sa  všetci navzájom nepoznali, no s pribúdajúcimi hodinami sa nám začali rozväzovať jazyky a nálada bola stále lepšia a lepšia. Ani sme sa nenazdali a už sme opúšťali brány Českej republiky. Vo večerných hodinách sme sa uložili na spánok a snažili sa prespať celú noc. 27 km od nášho cieľa sme mali poslednú veľkú prestávku na rannú hygienu a prípravu na celodennú prechádzku po svetoznámej metropole. Napätie a očakávanie stúpalo každým jedným  kilometrom, ako sme sa blížili k Parížu. Do periférie mesta sme dorazili okolo 8 hodiny. Prvý deň nám počasie veľmi neprialo, ale ani to nás neodradilo od objavovania krás tohto romantického mesta. Navštívili sme Luxemburské záhrady, Pantheon, Notre Dame. Určite veľký adrenalín bol presun „poloprázdnym“ metrom ku svetoznámej bazilike Sacre Coeur, kde sme mali dvojhodinový rozchod. Po návšteve tejto rímskokatolíckej pamiatky sme si každý spravili selfie, zakúpili rôzne suveníry, najedli sa a veľká únava a bolesť nôh nás sprevádzali po celej ceste až ku hotelu. Ubytovaní sme boli v hoteli Formula1 Brie Comte Robert, nebol to žiaden luxus, ale na prespanie to úplne stačilo. V piatok ráno sme sa naraňajkovali a hneď sa vydali na cestu do Louvre. Krásne miesto plné impozantných malieb, obrazov, sôch. Trvalo nám niekoľko minút, kým sme sa pretlačili davom najmä japonských návštevníkov, aby sme aj my konečne na vlastné oči videli jeden z najznámejších obrazov  na svete, a to Monu Lízu. Poobzerali sme si ešte pár diel, urobili posledné fotky a utekali do autobusu. Smerovali sme na všetkých vytúžené miesto, na dominantu Paríža – Eiffelovu vežu. Po dvojhodinovom čakaní sa konečne aj obchoďáci dostali na rad. Tri výškové úrovne veže poskytujú turistom ideálne podmienky na pozorovanie zaujímavostí. My sme, samozrejme, nesmeli chýbať na tom najvyššom. Odtiaľ sme videli celý Paríž ako na dlani. Výhľad z tejto 324- metrovej kovovej stavby sa nám určite hlboko vryl do pamäti. Po 3 hodinách sme sa presunuli na najrušnejšiu ulicu v Paríž, na Champs- Elysées, z nej sme mali možnosť vidieť Víťazný oblúk. Posledné nákupy suvenírov, posledné fotky a posledné zakývanie na rozlúčku Parížu. V sobotu ráno sme vycestovali do najväčšieho zábavného parku v Európe, do Disney Landu. Tam sme si užili veľa zábavy, vybláznili sa na kolotočoch a nasali atmosféru tohto kúzelného miesta. Sobotný deň i celý výlet nám zakončil rozprávkový, nezabudnuteľný Disney ohňostroj. Okolo polnoci sme sa plní dojmov a zážitkov vydali na cestu domov. Ubehla nám rýchlo, pretože sme väčšinu cesty prespali. Šťastlivo sme sa v nedeľu v popoludňajších hodinách vrátili pred hotel Manín, kde na nás už netrpezlivo čakali naši rodičia. Dnešný Paríž je úžasný a myslím si, že každý by si návštevu tohto romantického mesta zopakoval ešte raz. 

     Martina Orlická, 3. A

     Fotogaléria

      

     Súťaž v skladaní hlavolamu TANGRAM

     Dňa 17. 04. 2015 sa po prvý krát v histórii našej školy uskutočnila súťaž v skladaní hlavolamu TANGRAM.  Súťaže sa zúčastnilo 42 žiakov všetkých ročníkov. Súťažilo sa v dvojiciach v 20 súťažných kolách. Na konci každého súťažného kola vypadla jedna dvojica.

     Víťazi v dvojiciach:

     1. miesto: Zuzana Kresáňová (3.D), Denisa Slaninková (2.B)
     2. miesto: Katarína Rúžičková (3.D), Zuzana Ďurkechová (3.D)
     3. miesto: Juraj Harvánek (3.B), Andrej Hudek (3.B)

      

     Zároveň prvý štyria súťažili o najlepšieho jednotlivca.

     Najlepším riešiteľom školy sa stala Zuzana Kresáňová (3.D) pred Katarínou Ružičkovou (3.D) a Denisou Slaninkovou (2.B).

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za nadšenie, ktoré prejavili pri riešení jednotlivých zadaní, víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

                                                                               Koordinátorky projektu: Ing. Lidajová, Ing. Kerepecká, Ing Mináriková

     Fotogaléria


     Karneval na Obchodnej

     Fašiangy vrcholia a toto obdobie je v našej škole už tradične spojené s karnevalom. Tento rok bol termín trošku ohrozený, pretože dušu akcie - p. p. Lidajovú nám dočasne skolila nemoc a  spoluorganizátori z II. D ostali  ako loď bez kormidla na šírom mori. Nechceli sme milovníkov tradícií a zábavy sklamať, tak sme v skrátenom konaní vytvorili nové organizačné jadro (II. D + p. p. Kvaššay, p. p. Mináriková a p. p. Pirošová) a po cca 24 hodinách intenzívnej práce bol karneval pripravený so všetkým, čo k nemu patrí. Tento rok boli masky naozaj vydarené, porota v zložení p. p. Kováčik (predseda), p. p. Klabníková, p. p. Procházková a dve študentky (Barborka Vallová a Sima Kubová) to vôbec nemala jednoduché. Súťažilo sa v troch kategóriách –  jednotlivec, skupina  a maska triedy. Ceny si odniesli Dominik Konečný (III. D) alias Bob Marley, Bezdomovci zo IV. B, Titanic, plne obsadený VIP-cestujúcimi z III. B, Mickeymousky z III. A, Mexicanos z III. D a zo vznešeného Olympu na čele s Aténou (p. p. Tvrdou) zostúpili medzi smrteľníkov bohyne a bohovia v podaní I. B. Sladké odmeny boli pripravené i pre súťažiacich z radov nezamaskovaných študentov. Svoju šikovnosť a pohotovosť si mohli vyskúšať pri obkresľovaní spolužiaka, posúvaní zápalkovej škatuľky drievkom zaveseným na špagátiku alebo pri stoličkovom tanci. Hudobnú kulisu produkoval Tomáš Balák z III. D. Moderátorskú premiéru absolvovali Klára Rebeka Račková, Jožko Hrenák a Miška Gardianová (II. D). Svižným osviežením bolo vystúpenie mažoretiek zo súboru Bona, kde tancujú aj naše obchoďáčky Barborka Tamašiová (II. A) a Klárka Michaldová (III. D).

     Ďakujeme vedeniu školy, ktoré nám poskytlo čas, prostriedky i priestor, i všetkým, ktorí svojou dobrou náladou, kreativitou či akýmkoľvek iným spôsobom prišli podporiť naše podujatie. Dovidenia o rok!

      Za organizačný tím Anička Pirošová :)

     Fotogaléria


     Súťaž v Sudoku 

     Dňa 12. decembra 2014 sa na našej škole uskutočnila prvýkrát súťaž v SUDOKU.  Aj vy si myslíte, že táto logická hra pochádza z Japonska? Tak sa mýlite! Moderné Sudoku bolo s veľkou pravdepodobnosťou prvýkrát vytvorené anonymne Howardom Garnsom. Tento 74 ročný bývalý architekt a nadšenec hlavolamov z Indiany svoj výtvor prvýkrát publikoval v roku 1979 v magazíne Dell pod názvom "miesto pre čísla". Do Japonska sa Sudoku dostalo v apríli 1984, keď ho ako prvé publikovali noviny Monthly Nikolist pod názvom „Suuji“. V Japonsku následne hra získala nesmiernu popularitu a postupne sa stala populárnou na celom svete.

     Súťaže sa zúčastnilo 26 študentov zo všetkých štyroch ročníkov. Riešenie Sudoku prebiehalo v troch kolách, v ktorých sa postupne zvyšovala náročnosť riešeného hlavolamu. Atmosféra bola veľmi pokojná a na tvárach študentov bolo badať maximálne sústredenie.

      

      

     Výsledková listina:

     1. Dominika Duníková, 3. A
     2. Eva Faturíková, 3. B
     3. Božena Motešická, 1. C
     4. Martina Orlická, 3. A
     5. Lukáš Chladný, 4. D

     Všetkým výhercom gratulujeme a držíme palce vo vyššom kole, ktoré sa uskutoční na SPŠ Pov. Bystrica.

     Fotogaléria...

     Ing. Jana Bellová a Ing. Jana Forgácsová


     Bižu Burza 

     V dňoch 11. a 12. decembra 2014 prebiehala na našej škole burza bižutérie. Bola to jedinečná príležitosť zakúpiť si nové, krásne a luxusné doplnky do našich šperkovníc. Prispieť svojimi nenosenými ale zaujímavými (mnohými aj originálnymi) kúskami bižutérie - náramky, prstene, retiazky, náhrdelníky... mohla každá nákupná maniačka.

     Opätovne ďakujeme všetkým študentkám a zároveň aj pani učiteľkám, ktoré sa zapojili a ochotne prispeli do našej burzy, s cieľom niekomu inému vyčariť úsmev na perách.

     Poďakovanie patrí aj dievčatám z 2. A a 2. B triedy, ktoré nám pomohli pri organizovaní a predávaní bižutérie. Ich šikovné ruky zapracovali pri výrobe pestrofarebných krabičiek, v ktorých ste si mohli zakúpiť doplnky a zároveň sa podielali na úspešnom predaji . Výnos z predaja bižutérie bol 34,- €, ktoré budú použité na škole pre študentov. Bližšie informácie určite zverejníme.

     Fotogaléria...

     Ing. Jana Bellová a Ing. Jana Forgácsová


     Imatrikulácie na Obchodnej 2014

     Štvrtok 27. novembra 2014 bol veľkým dňom pre 97 prvákov a ich triedne profesorky. V tento deň  vo vyzdobenej telocvični vyvrcholili dlhé týždne príprav a nácvikov a žiaci I. A - jazyková trieda (triedna p. p. Mgr. J. Gicová), I. B a I. C – klasické triedy (Ing. J. Tvrdá a  Mgr. D. Hašková) a I. D – športovo-informatická (Ing. J. Forgácsová) sa stali hviezdami Imatrikulácií 2014.

     Príprav tejto veľkej udalosti sa ujali členovia Krúžku ekonomických hier a cvičení pod vedením p. p. Ing. Anny Pirošovej. Na začiatku bol cieľ, aby sa slovo „imatrikulácia“ u každého žiaka spájalo s pocitom jedinečnosti, dôstojnosti a príslušnosti k našej veľkej obchoďáckej rodine a stalo sa krásnou spomienkou na vstup do stredoškolského života. Popri tom sme chceli prvákov naučiť vzájomne spolupracovať, tvoriť a lepšie sa spoznať. S radosťou môžeme konštatovať, že erby, hymny a tanečné choreografie, ktoré boli výsledkom ich  tímovej práce boli naozaj vydarené a päťčlenná porota na čele s p. p. Mgr. Vierkou Rosinovou to pri rozhodovaní vôbec nemala jednoduché. Ďalšie súťažné disciplíny boli zamerané na obratnosť, šikovnosť a rýchlosť. Súťaže prebiehali pod dozorom nápomocných i nekompromisných komisárok (Betka Valáčková, Janka Šadláková, Natália Šmalová z II. A a Aďa Špániková z III. D) Vybraní zástupcovia tried do boja o víťazstvo  vložili naozaj všetko, hladinu adrenalínu vysoko zdvihla najmä posledná súťaž v zbieraní jednocentoviek v publiku. Trojica moderátorov z III. D (Samuel Markovič, Monika Papšová a Kristián Majštiník) mala či robiť, aby upokojila rozvášnených divákov i súťažiacich. Imatrikulácie spestrili maturanti zo IV. B svojím vydareným tanečným vystúpením zo stužkovej a mažoretky zo skupiny Bona, v ktorej tancujú naše dve žiačky Klárka Michaldová (III. D) a Barbora Tamášiová (II. A). Za hudobnú produkciu zodpovedal DJ Tomi (Tomáš Balák, III. D).

     Akt prijímania do stavu „OAPB positive“ nasledoval po zložení imatrikulačného sľubu, ktorý prečítal tretiak Adam Ščasník (III. B). Samotná imatrikulácia prebiehala pod dozorom jedného čertíka (Ivka Pavlíková) a troch anjelikov (Nikola Rybáriková, Patrícia Tekeľová, Peťa Kršíková) z II. A v imatrikulačnej uličke, na konci ktorej sa prváci stali hrdými vlastníkmi imatrikulačných listov a obchoďáckych odznakov. Vo všetkom ich sprevádzali obetavé triedne profesorky, ktoré rovnako ako žiaci podpísali imatrikulačný sľub odtlačkom palca. Po sčítaní bodov porota vyhlásila výsledky. Každá trieda si odniesla okrem pekných zážitkov i hodnotné ceny, no najviac sa radovala víťazná I. B. Okrem balíčka plného chutných sladkostí im totiž PhDr. Katka Dudrová, poverená riadením školy, slávnostne odovzdala sošku Zlatého Obchoďáka, ktorého autorkou je mladá umelkyňa z II. B Erika Sovíková.

     Pompézne Gaudeamus na záver ešte umocnilo vznešenosť krásnych chvíľ a bolo zlatou bodkou za tohtoročným vítaním prvákov.

     fotogaléria...

     Za realizačný tím Ing. Anna Pirošová

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje