Navigácia

Zoznam tried

Názov
R
1. A Triedny učiteľ Ing. Mária Mináriková
1. B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šandorová
1. D Triedny učiteľ Ing. Jana Bellová
2. A Triedny učiteľ Mgr. Lenka Jarošová
2. B Triedny učiteľ Mgr. Želmíra Procházková
2. D Triedny učiteľ Ing. Anna Pirošová
3. A Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Slaziníková
Učebňa 2. A Sl
3. B Triedny učiteľ Ing. Andrea Sádecká
Učebňa 2. B Sa
3. D Triedny učiteľ Ing. Erika Smatanová
Učebňa 1. A Ja
4. A Triedny učiteľ Mgr. Alena Piechová
Učebňa 3. A Pe
4. AE Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mikulenková
4. B Triedny učiteľ Ing. Anna Klabníková
Učebňa 1. B Pr
4. D Triedny učiteľ Ing. Miroslava Kerepecká
Učebňa 3. D Ke

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia Považská Bystrica
    Jesenského 259/6
    017 44 Považská Bystrica
  • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
    +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
    +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria