• Odborné

    • Exkurzia archívu v Považskej Bystrici

     V utorok, 26. septembra 2017, sme absolvovali exkurziu do Štátneho okresného archívu v Považskej Bystrici. Dozvedeli sme sa veľa informácií ohľadom archívu, jeho histórie, čo v ňom môžeme nájsť a taktiež starostlivosť o historické dokumenty a ich ochraňovanie pred škodlivými vplyvmi.

     Archív od roku  1961 fungoval najskôr ako okresný, ale od roku 1975 to bol Štátny okresný archív.  Od roku 2013 sa stal len pobočkou Štátneho archívu v Bytči.  Vedie evidenciu archívnych dokumentov pochádzajúcich z okresov Ilavy, Považskej Bystrice a Púchova.

     Nachádza sa tu 711 archívnych fondov a zbierok v rozsahu 3 182 bm z rokov 1427 – 2014.  Môžeme tu nájsť matričné záznamy (narodenia, sobáše, úmrtia)  z príslušných okresov z krátkeho obdobia 1895 – 1906.  Tiež cestovné pasy, rátanie obyvateľstvaz roku 1938 a  iné rôzne evidencie.

     Boli sme sa pozrieť aj priamo do archívu, ako sa dokumenty zoraďujú, ako sú uložené a ako sa ochraňujú. Boli nám predvedené zachované listiny z Lednice a Domaniže, drevená pokladnica so skrytým úložným priestorom, tiež sme videli aj originálnu, zachovanú kráľovskú, voskovú pečať a iné.

     J. Tv + 3. A

     fotogaléria


     Exkurzia I. A v sklárňach Rona a. s.

     Dňa  4. mája 2017 sme sa zúčastnili exkurzie v sklárni RONA, a. s. v Lednických Rovniach. Exkurzia pozostávala z dvoch častí. Najskôr sme sa boli pozrieť vo výrobe. Milí sprievodcovia nás s ochotou sprevádzali po jednotlivých sektoroch fabriky. Ako prvú sme videli sériovú výrobu pohárov, tzv. ťahaná noha, ktorá sa radí medzi európsky unikát. Zaujala nás náročná práca sklárov, ktorí za deň vyfúkajú niekoľko desiatok druhov pohárov. Ďalej sme sa presunuli k sektoru výroby, ktorý sprevádzala vôňa z včelieho vosku. Pohár sa najskôr namočí do včelieho vosku zmiešaného s parafínom. Následne sa do neho ihlami vyryjú originálne vzory podľa objednávky a predstavy zákazníka.  Na koniec sa pohár znovu namočí do kyseliny fluorovodíkovej, kde sa očistí a prípadne pripraví na maľovanie. Na záver prehliadky nám pán sprievodca zodpovedal všetky otázky, ktoré sme mali za úlohu zistiť. Týmto sa ukončila prvá časť exkurzie. Ďalší program nás čakal v múzeu blízko kaštieľa, tiež v Lednických Rovniach. Pani sprievodkyňa nám priblížila minulosť a súčasnosť skla a výrobkov z neho. Exkurziu sme zavŕšili návštevou neďalekého parku, po ktorom nás previedla naša spolužiačka Lucia. Tento deň sme si naplno užili a získali nové vedomosti, ktoré zúročíme na hodinách tovaroznalectva a ekonomiky. Chceme sa poďakovať, že sme sa mohli zúčastniť tejto exkurzie. Zásluhou ochotných sprievodcov a pani profesoriek Ing. Janky Tvrdej a Ing. Anny Pirošovej sme strávili pekný deň.

     Denisa Bednárová, Miriam Belásová

      


     Exkurzia 2. D a 3. B v Kia Motors Slovakia

     Dňa 27. 03. 2017 sme navštívili v Tepličke nad Váhom závod Kia Motors Slovakia, s. r. o. Na začiatok sme si pozreli krátke video, vypočuli prezentáciu a dozvedeli veľa zaujímavostí. Pri prehliadke závodu sme dostali slúchadlá, aby sme dobre počuli každé slovo sprievodcu.

     Kia Motors Slovakia je kórejská spoločnosť a automobilový závod, ktorý vyrába tri modely áut – Kia Ceed, Kia Sportage, Kia Venga. Za deň vyrobia 1400 automobilov, ktoré sú prevažne na objednávku. Závod začal so sériou výrobou v roku 2006, väčšinou pracuje na tri výrobné zmeny a zamestnáva 3800 zamestnancov. Každé auto je testované na testovacej dráhe závodu, ktorá je dlhá 3,5 km. Každý inštruktor vyskúša denne 40 áut.

     Starostlivosti o zamestnancov venujú veľkú pozornosť. Zamestnanci môžu využívať bezplatnú dopravu do zamestnania, dostávajú príspevky na dieťa, stravu, dovolenky a iné benefity. Podľa vykonávanej funkcie sú odlíšení farbou pracovného oblečenia.

     Počas našej prehliadky sme navštívili zvarovňu a montážnu halu. Sprievodca nás oboznámil s celým výrobným procesom v závode. V podniku sa nachádza až 354 robotov.

     Obe zúčastnené triedy sú vďačné za obohatenie vedomostí a pekne strávený deň so svojimi pedagógmi.

     K. Šaradinová 3. B


     Exkurzia v archíve

     Žiaci III. ročníka so svojimi vyučujúcimi predmetu PEJ v septembri a októbri navštívili pobočku štátneho archívu v Považskej Bystrici. Rozšírili si vedomosti z hodín písomnej a elektronickej komunikácie o právnej úprave správy registratúry, nahliadli do spisových obalov, oboznámili sa so zapisovaním písomností do registratúrneho denníka.

     Dozvedeli sme sa, že archív v Považskej Bystrici je určený pre orgány štátnej správy a ostatné inštitúcie v rámci troch okresov - Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Navštevujú ho jednak bádatelia, ktorí využívajú informačné bohatstvo pre získavanie vedomostí z dejín Slovenska a Slovákov a tiež  praktickí klienti, ktorí  prichádzajú do archívu za účelom získať informácie napríklad o stavebných povoleniach, súdnych rozhodnutiach dedičstva, odpracovaných rokoch, prípadne vysvedčenia zo základných a stredných škôl. Pracovníci archívu navštevujú všetky organizácie, inštitúcie, eseročky vo všetkých troch okresoch. V archíve musia napríklad pravidelne kontrolovať vlhkosť, teplotu, svetelnosť, lebo to všetko vplýva na trvácnosť dokumentov. V považskobystrickom archíve nájdete materiály od 15. storočia po súčasnosť, ktorých tu majú 3400 bežných metrov Za cenné informácie pracovníčkam archívu ďakujeme.

     Sekcia PEJ

      


     Exkurzia v závode Volkswagen Slovakia, a. s.

     V dňoch 2. a 3. novembra 2015 sme navštívili bratislavský závod Volkswagen Slovakia, a. s. Pri vstupe do závodu sme sa rozdelili do troch skupín. Každá skupina mala svojho sprievodcu. Dostali sme slúchadlá, aby sme pri prehliadke dobre počuli každé slovo sprievodcu.   

     Volkswagen Slovakia je jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou - Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Škoda Citigo, SEAT Mii a karosérie pre Porsche Cayenne.

     Starostlivosti o zamestnancov venujú v závode vysokú pozornosť. Zamestnanci sú odlíšení farbou oblečenia podľa vykonávanej funkcie a  po halách sa premiestňujú na bicykloch. Majú k dispozícií jedáleň v každej výrobnej hale, zdravotné stredisko aj futbalové ihrisko. Prekvapila nás aj informácia, že zamestnanci majú 13. a 14. plat i vianočné odmeny.

     Exkurzia bola pre nás veľkým prínosom, pretože mnohí z nás ešte nikdy neboli vo výrobe. Presvedčili sme sa, ako sa naše teoretické poznatky z ekonomiky a tovaroznalectva aplikujú v praxi. Zaujala nás celková výroba áut, lanovka na transport automobilov, veľkosť výrobných hál a automatizácia výroby.

     Fotogaléria

     1. D a 2. D s Ing. Forgácsovou a s Ing. Kerepeckou
      2. B a 2. C s Ing. Pirošovou a s Ing. Tvrdou           


     Exkurzia v archíve

     V dňoch 28. - 30. 10. 2015 študenti III. ročníka so svojimi vyučujúcimi navštívili Štátny archív Bytča -  pobočka Považská Bystrica. Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, ako aj prácu a povinnosti pôvodcu registratúry. Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 podrobnejšie upravuje najmä oblasť hodnotenia a vyraďovania registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov.

     O práci archívu nám urobila prednášku riaditeľka Mgr. Jarmila Balážová. Vyskúšali sme si zapisovanie písomností do registratúrneho denníka, triedili sme písomnosti, oboznámili nás s ukladaním registratúrnych záznamov do spisových obalov.

     Exkurzia upevnila vedomosti žiakov, ktoré získali na hodinách písomnej a elektronickej komunikácie.

      Ing. Anna Klabníková 


     Exkurzia Volkswagen Slovakia, a. s. Bratislava

     Dňa 24. 09. 2013 sme navštívili Volkswagen Slovakia v Bratislave. Tento závod je jedinečný výrobou 5 značiek pod jednou strechou. Zhotovujú sa tu VW Touareg, Audi Q7, karoséria pre Porsche Cayenne a modely novej rady New Small Family: VW Up, Seat Mii a Škoda Citigo. 

     Každé auto je iné, pretože už má svojho majiteľa, ktorý si sám kladie požiadavky na svoje auto (napr. volant na pravej strane, kožené sedačky...). 

     Sprievodca nás previedol celou montážou - je to najväčšia hala závodu a má veľkosť 21 futbalových ihrísk. V celej hale panovala pracovná pohoda. Veľmi nás pobavilo, že sa v nej zamestnanci premiestňovali na bicykloch a kolobežkách. Pri testovacej dráhe mali zamestnanci aj svoje futbalové ihrisko, na ktorom sa hrajú ligové zápasy tímov z jednotlivých hál.

     Videli sme aj legendárnu lanovku, ktorá preváža autá na testovaciu dráhu. Táto lanovka bola donedávna jediná na svete, pokiaľ tento závod nenavštívil jeden šejk, ktorý si objednal sedem Audín Q7 a v jednej z nich sa touto lanovkou odviezol. Lanovka ho natoľko očarila, že si dal takú postaviť aj v Turecku. Na záver exkurzie sme mali možnosť odfotiť sa a sadnúť si do jednotlivých modelov vyrábaných áut v tomto závode.

      

     Zažili sme krásny deň a doniesli sme si domov veľa nových zážitkov a informácií. Za toto všetko celá 3. A ďakuje pani profesorke Janke Forgácsovej. :)

      

     Exkurzia v archíve

     Študenti III. ročníka počas septembra 2013 so svojimi vyučujúcimi Ing. J. Tvrdá, Ing. J. Bellová, Ing. Klabníková navštívili Štátny archív v Bytči, pobočka Považská Bystrica. Na hodinách PEJ sme sa oboznámili v právnou úpravou správy registratúry, ktorú od 01. 06. 2007 upravuje Zákon č. 216/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach . Podľa zákona je pôvodcom registratúry každá právnická osoba alebo fyzická osoba, z ktorej činnosti vznikajú dokumenty súvisiace s predmetom ich činnosti. (napr. právna, účtovná a daňová agenda). Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov, t. j. všetkých dokumentov v písomnej i elektronickej podobe evidovaných pôvodcom registratúry. Registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry, teda konkrétna písomnosť.

     Medzi povinnosti pôvodcov registratúr v zmysle zákona patrí najmä riadna evidencia záznamov, zabezpečenie trvanlivosti záznamu, účelné a bezpečné uloženie, personálne obsadenie správy registratúry zamestnancom s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním, odovzdanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní do archívu, vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán.

     O tom, ako tieto činnosti prebiehajú v praxi sme sa dozvedeli práve na exkurzií. Študenti si vyskúšali zapisovanie písomností do registratúrneho denníka, nahliadli do spisových obalov, triedili písomnosti. Podľa slov riaditeľky archívu Mgr. J. Balážovej sú v  považsko-bystrickom archíve materiály od 15. storočia. Množstvo dokumentov je 3 330 bežných metrov. Archív navštevujú rôzni záujemcovia.. Pracovníci archívu im poskytujú informácie rôzne informácie, napr. o stavebných povoleniach, súdnych rozhodnutiach dedičstva, odpracovaných rokoch, vysvedčeniach zo základných a stredných škôl.

     fotogaléria

     Text, foto: Ing. Tvrdá

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje