• Olympiáda v AJ

      Dňa 23. 11. 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebiehalo prezenčnou formou. Školské kolo bolo rozdelené do dvoch kategórii 2A a 2B.
      Výsledky:
      Kategória 2A:
      1. miesto - Dorota Ďuranová (2.A)
      2. miesto - Petra Škablová (2.C)
      3. miesto - Angelika Šarlayová (2.A)

      Kategória 2B:
      1. miesto - Alexandra Bogdanová (3.A)

      2. miesto - Adrián Masný (4.A)
      3. miesto - Alexandra Stachová (4.A)

      Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole olympiády v AJ.

      Blahoželáme a ďakujeme všetkým účastníkom olympiády.
      V tomto školskom roku sme mali účasť v počte 18 žiakov.


      Mgr. J. Gicová a PaedDr. L. Slaziníková

     • Exkurzia RONA

      Dňa 14. 11. 2022 sa žiaci 3.C triedy zúčastnili spolu s pani profesorkou triednou Ing. Sečíkovou a profesorkami Ing. Lidajovou a Ing. Mikulenkovou odbornej exkurzie v podniku Rona, a. s. Lednické Rovne. Počas prehliadky ich celým podnikom previedli kvalifikovaní zamestnanci. Mohli sme vidieť strojovú, ručnú a fúkanú výrobu pohárov. Naučili sme sa rozdiel medzi ručne a strojom vyrábaným pohárom. Mali sme možnosť vidieť aj voskovanie a gravírovanie pohárov. Po prehliadke sme sa presunuli do múzea, kde sme videli zaujímavé výrobky zo skla a nakoniec sme navštívili obchod, kde sme si mohli niečo zakúpiť z ich výrobkov.
      Ďakujeme pani učiteľke Ing. Sečíkovej za zorganizovanie exkurzie a v ďalšom rade podniku Rona, a. s. za skvelý prístup a za to, že nám umožnili náhľad do ich každodennej výroby.

      Adriána Adamčíková a Rebeka Gardoňová (3. C)

     • Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy

      Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy každoročne už 11 rokov vyhlasuje Metodicko-pedagogické centrum, odbor Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave. Hlavným cieľom projektu je podpora čítania a kreativity pri tvorbe záložiek do knihy. Pre školský rok 2022/23 mal projekt tému Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... a z našej školy sa doň zapojilo 227 žiakov, okrem dvoch, zo všetkých tried. Z celého Slovenska to bolo 8 792 žiakov zo 172 škôl, čo svedčí o jeho narastajúcej popularite.

      Žiaci po zverejnení tohtoročnej témy dostali základné informácie o projekte a potom sa s radosťou pustili do tvorby záložiek. Najprv sme s nimi, samozrejme, spravili v každej triede besedu o fantasy literatúre a vypočuli si ich návrhy, ktoré príbehy a postavy môžu využiť pri tvorbe záložiek, prípadne sme im aj my, učitelia, ponúkli niektoré možnosti. Objavovali sa postavy z kníh a f

     • POP-STAR/TALENTMÁNIA 2022

      V stredu 9. 11. 2022 sa v kine Mier Považská Bystrica uskutočnilo krajské finále 15. ročníka POP-STAR/TALENTMÁNIA 2022. Súťaž je venovaná spevu populárnej piesne a tancu a majú v nej šancu uspieť prirodzené aj školené talenty v speve a tanci. Bolo nám cťou podporiť v nej našu talentovanú žiačku Emmku Hromadovú z 2. C. Emmka súťažila v kategórii starších interpretov (od 15 do 18 rokov) s piesňou All of me od autora John Legend a umiestnila sa na peknom treťom mieste. Vzhľadom na to, že táto súťaž je sledovaná aj lovcami talentov na celoslovenskej úrovni, ďakujeme Emmke za krásny umelecký zážitok a veľa šťastia na ďalšej umeleckej ceste!

     • 3.A na jazykovom pobyte vo Veľkej Británii

      Pre triedu 3.A sa november 2022 zapísal do histórie zlatými písmenami. Po 2 rokoch pandemických opatrení sme konečne mohli vycestovať na prvý jazykový pobyt vo Veľkej Británii. Hlavnou organizátorkou leteckého zájazdu bola naša triedna p.profesorka Hamárová spolu s p.profesorkou Valjaškovou. V dňoch 5.-9. 11. 2022 sme sa ocitli v hlavnom meste Spojeného kráľovstva Londýne a v slávnom univerzitnom meste Oxforde.

      V sobotu, 5. 11. o 6 ráno odlietalo naše lietadlo z Bratislavy na Stansted Airport. Let bol príjemný, pre mnohých z nás úplne prvý. Ešte v ten deň sme sa vybrali spoznávať krásy Londýna. Zastavili sme sa na Kings Cross Station, kde sme si urobili fotku na nástupišti 9 a 3/4 z Harryho Pottera a preskúmali sme Camden Market.


      V nedeľu nasledovala pešia prehliadka pamiatok - videli sme Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Downing Street 10, Horse Guards, St. James´s

     • Súťaž iBobor

      V dňoch 8. 11. 2022 a 10. 11. 2022 sa 43 žiakov našej školy zúčastnilo online celoštátneho kola medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Žiaci súťažili v škole v dvoch kategóriách:

      • Junior (29 žiakov)
      • Senior (14 žiakov)

      V kategórii Junior najlepšie výsledky dosiahli:

      • Miroslava Bezecná (2.
     • Jazykové týždne I. A, II. A, II. C a II. D

      „Celý týždeň sa niesol v duchu neformálneho vzdelávania. Najviac sa nám na ňom páčilo to, že sme sa mohli vyjadrovať po anglicky bez toho, aby sme sa báli, že niečo povieme nesprávne.“

      Toto sú slová žiakov II. D, ktorí sa zúčastnili jazykového týždňa od 24. do 27. 10. 2022. Okrem nich mali jazykový týždeň aj žiaci II. C (3. 10 - 7. 10), II. A (10. 10 – 14. 10.) a I. A (17. 10. – 21. 10.). Už po niekoľkýkrát zavítali na našu školu dvaja Angličania Guy a Mark, ktorí pripravili pre našich žiakov netradičné a hravé aktivity s cieľom zlepšiť ich komunikačné zručnosti, odstrániť obavy z rozprávania v angličtine a vyjadrovania svojich názorov v cudzom jazyku pre kolektívom. Žiaci z jazykových tried (I. A a II. A) strávili denne s lektormi päť hodín, kým žiaci II. C a II. D tri hodiny.

      Prečítajte si aj názory niektorých ďalších žiakov na jazykový týždeň.
      I. A - Nina: „Bolo to super, aktiv

     • Sme si všetci naozaj rovní?

      Dňa 15. novembra 2022 sa triedy 1.A a 4.D zúčastnili prednášky a besedy v Považskom osvetovom stredisku na tému „Rodová rovnosť“. Vzdelávanie viedol Mgr. Tomáš Földes, pracovník Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave. Prednáška a následná beseda reagovala na otázky: Prečo majú ženy menšie platy ako muži? Čo Vám prvé napadne, keď sa povie "žena za volantom"? O koľkých povolaniach sa hovorí, že sú typicky mužské, resp. ženské? Kde sa stratili ženy z histórie? Poznáte okrem panovníčok aspoň 10 slávnych žien z minulosti? Ktoré práce u Vás robí mama a ktoré otec? Je vo vašom okolí nejaký muž na rodičovskej dovolenke? A majú vôbec ženy a muži v spoločnosti rovné postavenie, príležitosti či práva?
      Aktivita pomohla žiakom orientovať sa v otázke rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí.

     • Christmas Carol - anglické divadlo

      V piatok 4. 11. 2022 sa žiaci 1. A, 2. A a 3. D v Žiline zúčastnili divadelného predstavenia Christmas Carol, ktorého autorom je Ch. Dickens. Predstavenie a jeho hlavná myšlienka – život nie je len o peniazoch, ale aj o tom, akých ľudí máme okolo seba a Vianoce sú toho príkladom, sa nám veľmi páčila. Anglickí profesionálni herci boli skvelí a svoje úlohy zahrali perfektne.
      Aj keď myšlienka bola vážna, boli tam aj vtipné scény, na ktorých sme sa všetci zasmiali. Vypočuli sme si angličtinu rodených Angličanov, keďže herci boli z Anglicka. Dúfame, že sa ešte niekedy zúčastníme podobného divadelného predstavenia.
      Lenka Matušíková a Marta Martinková, 2. A

     • PRACHY - divadelné predstavenie

      Dňa 10. novembra 2022 sa študenti 1. D a 2. C triedy spolu so svojimi vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle Žilina. Hra niesla názov ,,PRACHY". Bola to tragikomédia o peniazoch a živote s nimi aj bez nich. Pointa spočívala v tom, že peniaze nezaručujú šťastie, prinášajú skôr smolu a plač. Hra odrážala globálnu ekonomickú krízu, ktorá sa v Európe začala prejavovať od roku 2008. Európska ekonomika začala strácať istotu tak, ako aj postavy v Sauter-Studlarovej hre, ktoré každý deň čítajú v novinách rôzne správy o finančnej kríze a boja sa, že postihne aj ich. Na druhej strane sa na nich z každého kúta valia informácie o výhodnom nakupovaní na lízing – nakúp dnes, plať zajtra. Ale ako ďalej, keď stratíte zamestnanie, nevládzete platiť úvery, či vám zomrie matka, pretože šetrila na kúrení a zamrzla?

      Z predstavenia mám zmiešané poci

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 28. 11. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje