Navigácia

Partners“Vzdelanie má horké korienky, ale sladké  ovocie.”

Aristoteles

Nedeľa 21. 10. 2018

Kalendár

Novinky

 • Deň kariéry - Career Day bol určený pre všetkých stredoškolských študentov programov Junior Achievement. JA Slovensko organizuje Deň kariéry v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia. Workshopy boli zamerané na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.

  Našu školu na tomto podujatí 11. 10. 2018 reprezentovali študenti II. D triedy – účtovníci – Lenka Mešová a Andrej Bednár.

 • Všetko sa to začalo minulý školský rok. Pani Kerepecká pri svojom brúsení po nete našla súťaž pre študentov Moja story Tvoja story a zaregistrovala nás. Ale ako ich ku nám pritiahnúť? No bolo to „jednoduché“. Klikať, klikať, klikať a preklikať sa na prvé miesto v kraji medzi všetkými školami, ktoré tiež klikali a klikali na príslušnej stránke. Zapojili sme sa všetci - učitelia, žiaci, rodinní príslušníci, ale stále to nestačilo. V júni náš školský deň začínal hlasovaním za víťazstvo našej školy v tejto súťaži. Pán riaditeľ aj študentská rada žiadali na fabooku o podporu všetkých, čo nás poznajú a majú radi. No..... skončili sme druhí. Sklamanie? Možno – lebo boli aj takí „típkovia“, čo síce chodili do učební – ale predstavte si - neklikali. To sa asi nedá ani pochopiť – ale – každý človek je jedinečný a jeho osobnosť treba rešpektovať. Takže rešpektujeme a neriešime. O čo bolo naše prekvapenie väčšie, keď pán Židzik doslal cez prázdniny e-mail, že nás predsa len vybrali. Čakali sme čo bude a dočkali sme sa .... prišli 11. 10. 2018 postavili v našej telocvični arénu. Kto? No predsa tanečník Laci Strike, rapper Strapo, boxer a tréner Tomi Kid Kovács a cestovateľka Janka Travelhacker a ich hostia.

 • Súčasťou učebných osnov našich štvrtákov v predmete Svet práce je aj príprava na budúce povolanie. Okrem učenia sa Zákonníka práce alebo písania motivačných listov a swot analýz osobnosti sme sem zaradili aj príjemnejšiu aktivitu a tou je návšteva Veľtrhu vysokých škôl.

  Veľtrh je ideálna platforma, kde môžu vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoje programy – bakalárske, magisterské alebo inžinierske. Žiaci sa môžu oboznámiť s výmennými programami, jazykovými kurzami, kurzami ďalšieho vzdelávania, poradenskými službami v rôznych oblastiach štúdia u nás i v zahraničí, s ponukami práce ..... Veľtrh taktiež ponúkol našim študentom možnosť diskusie s odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov. Veríme, že im táto návšteva pomôže pri výbere tej správnej školy alebo toho správneho zamestnania či povolania.

 • Čas letí ako bláznivý a už je tu tretia akcia nášho projektu Rozhlas OhlAs. Dnes 05. 10. 2018 sa na projektovú manažérku zahrala Katka Križanová. Deň učiteľov poňala veľmi pekne hudbou – piesňami o učiteľoch a pre učiteľov a keďže je dnes aj Deň úsmevu každý balónik, ktorý rozdávala sa pekne usmieval. Čo o tom píše ona?

  Prekvapením pre študentov a niektorých učiteľov bolo poznanie, že 5. október je medzinárodným dňom učiteľov a zároveň aj svetovým dňom úsmevu. Na Slovensku nie je tento deň až taký známy, pretože my oslavujeme deň učiteľov 28. marca, ktorý je zároveň dňom narodenia Jána Amosa Komenského - českého pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa so slovenskými koreňmi.

 • „Muzika do re mi re do si la sol“ takto znie začiatok refrénu známej piesne Karla Gotta o tom, že pieseň je našou každodennou spoločníčkou. S piesňou nás vítajú do života a s piesňou nás budú odprevádzať na našej poslednej ceste. Hudba - počúvame ju niekoľkokrát denne – začíname a končíme ňou hodinu a začíname a končíme ňou prestávku. A práve tento zvláštny, a pre mnohých aj nenámy, deň - Medzinárodný deň hudby si za svoju polročnú prácu vybrala projektová manažérka Anička Kučerová. Toto je jej príspevok:

 • pozývame Vás na 1. združenie rodičov v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 15. 10. 2018 o 16.00 v učebniach s Vašimi triednymi učiteľmi.

  Zároveň pozývame zástupcov tried na stretnutie s riaditeľom o 15.30 hod. v kancelárii riaditeľa školy.

  S pozdravom

  vedenie školy

 • Záhorie je typické úrodnými vinohradmi, malebnými kopanicami, architektúrou, svojráznym humorom, folklórom, nárečím i gurmánskymi špecialitami. Jednou z nich je trdelník zo Skalice. V roku 2007 získal ako prvý slovenský výrobok ochranné označenie zemepisného pôvodu. V účtovnícko-informaticko-športovej II. D náme radi ekonomiku aj trdelníky a chceli sme vidieť, ako sa niečo také jedinečné vyrába. V stredu 26. septembra 2018 sme sa teda vybrali po jeho stopách. V podniku rodiny Havlíkovcov v Skalici sa jeho pečeniu venujú už vyše 50 rokov. Tam by mali vedieť... Vysoký komín, vrecia plné orechov lemujúce celý prístup od brány až po vchod a do široka-ďaleka sa šíriaca nezameniteľná vôňa robia ich domček neprehliadnuteľným.

 • Druhácka trieda s rozšíreným vyučovaním účtovníctva má na prvý polrok naplánovaný projekt Rozhlas OhlAs. Každý zo študentov „využil“ možnosť prihlásiť sa do výberového konania na rozhlasového redaktora. Jeho úlohou je byť projektovým manažérom. Zo zadaného zoznamu si vyberie akciu, ktorú si celú vymyslí, zorganizuje, spracuje organizačno-technické zabezpečenie, zaúčtuje a vytvorí rozhlasovú reláciu. Týmto sa na jeden deň oblečie do kože projektového manažéra.

  Začali sme vo štvrtok 27. 09. 2018 - bol Svetový deň mlieka v školách. Projektovou manažérkou bola Janka Mošková, ktorá píše toto:

 • September na našej škole je neodmysliteľne spätý s odbornou praxou študentov štvrtého ročníka a s účelovými cvičeniami tých mladších – prvákov a druhákov. Štvrtáci sa na dva týždne rozpŕchli do podnikov, aby využili svoje teoretické vedomosti v praxi a prváci a druháci dva dni zápasili s brannou zdatnosťou.

  Vo štvrtok 20. 09. 2018 sme sa s druhákmi vybrali na Kalváriu v Považskej Bystrici. Na priblíženie histórie môžeme uviesť, že Považskobystrická kalvária je súbor 14 samostatných sakrálnych stavieb, z toho trinástich kaplniek, predstavujúcich výjavy z ukrižovania Ježiša a súsošia ukrižovania umiestnených nad kopcom zvaným Kamenec v Považskej Bystrici. Komplex bol vybudovaný v rokoch 18051807 v klasicistickom štýle. 07. novembra 1963 bol súbor 14 stavieb zapísaný na ústredný zoznam kultúrnych pamiatok. Dnes je kalvária národnou kultúrnou pamiatkou.

 • Hovorí sa, že keď na svadbe prší - tak novomanželom prší z neba šťastie. Aj nám, dnes ráno pri uvítaní do nového školského roka, pršalo. Veríme teda, že nám pršalo z neba šťastie a tento školský rok bude omnoho úspešnejší než tie predchádzajúce. Bude iný aj v tom, že to je päťdesiaty prvý školský rok našej školy. Vstúpili sme do nového polstoročia. Okrem pána riaditeľa Petra Bologu nám všetko najlepšie zaželal aj pán primátor Považskej Bystrice Karol Janas. Tento školský rok, okrem nových prvákov u nás vítame aj štvrtákov z Ilavy, ktorým sa naša škola stane na rok, tiež ako nám, domovom. Milá naša obchodná akadémia, človek sa po päťdesiatke zamýšľa nad svojim doteraz prežitým produktívnym životom, ak to plánuješ urobiť aj Ty, tak ti do ďalšej nezabudnuteľnej päťdesiatky želáme len to najlepšie, modernú budovu, veľa domácich aj zahraničných návštev, úspešných žiakov, ktorí vynesú tvoje meno na najvyššie priečky, a spokojných učiteľov.

Historická stránka OAPB...

... sa nachádza na adrese http://www.oapb.sk/oapb-do-12/oapb/index.html

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia Považská Bystrica
  Jesenského 259/6
  017 44 Považská Bystrica
 • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
  +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
  +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria