Navigácia

Partners“Vzdelanie má horké korienky, ale sladké  ovocie.”

Aristoteles

Streda 15. 8. 2018

Kalendár

Novinky

 • ... s našou študentkou, spolužiačkou a kamarátkou Majkou Kucharíkovou sa bude konať v stredu 18. 07. 2018 o 13.00 h na starom cintoríne v Považskej Bystrici. Pozostalej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

 • Nad Tatrou sa blýska .... tieto, každému Slovákovi známe, slová otvorili slávnostné ukončenie školského roka na našej škole. Žiaci nastúpení pred školou, príhovory, pochvaly, odovzdávanie ocenení za výborný prospech a prácu v škole, ocenenia za kvalitnú reprezentáciu školy, športové úspechy, úspechy v olympiádach a súťažiach, certifikáty za vynikajúcu prácu nad rámec vyučovania – o tomto to dnes ráno pred našou školou bolo. Sme hrdí na našich žiakov – dokážu sa prekonať a ukázať, čo v nich je. Vedia našu školu posunúť na tie najvyššie priečky úspešnosti. A čo ešte dokazuje kvalitu ich vzdelania? Predsa vysvedčenia – aj tých sa dnes dočkali. Posledné ohľady, fotky, príhovor triedneho a rozlúčka. Všetci si oddýchneme – žiaci na prázdninách – učitelia na dovolenke. A o dva mesiace začína nová hra.

 • Po dlhej 24-hodinovej ceste sme konečne dorazili do nášho prvého cieľa, ktorým bol Paríž, hlavné mesto Francúzska. Ráno nás privítalo pochmúrne počasie, no to nás neodradilo od spoznávania krás tohto mesta. Vďaka Ivetke, našej super sprievodkyni, sme spoznali Paríž do každého detailu. Prvé spoločné kroky viedli k Eiffelovej veži, kde vznikli „umelecké“ fotky a zaplavili sociálne siete. Z diaľky sme videli Víťazný oblúk, prešli sme sa po Champs-Élysées. Niektorí z nás si nenechali ujsť pohľad na Monu Lízu a ostatní aspoň stihli zvečniť úsmevy na fotke s Louvre. Po hodinovej prestávke sme sa presunuli k NotreDamu. Tu sa naša prvá zastávka skončila. Ďalší deň sa začal jazdou Eurotunelom, ktorý spestril 45 minút cestovania a doviedol nás k nádhernému, univerzitnému mestu Cambridge. Každému študentovi by sme dopriali zažiť atmosféru tohto mesta, pretože nie je príliš rušné a študenti sú na každom rohu. Prvý večer v Anglicku sme strávili v rodinách, kde sme na vlastnej koži zažili pravý život Angličanov. Tam sme si overili naše „skills“ anglického jazyka. Spoznali sme aj mesto Oxford, kde sme sa prechádzali priestormi, ktoré nám boli známe z filmu – Harry Potter. Po spoznaní mesta sme sa dočkali aj vytúžených nákupov, no nezdržali sme sa dlho, pretože naše ďalšie kroky viedli do momentálne veľmi známeho mesta Windsor, kde sa konala svadba princa Harryho a Meghan. Mali sme možnosť nahliadnuť tiež do súkromných priestorov kráľovnej Alžbety II., kde spoločne s rodinou trávi svoj voľný

 • Pozývame Vás na prvé rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. 06. 2018 o 16.00 v budove školy.

 • 1. A - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov

  1. B - klasická trieda obchodnej akadémie

  1. D - trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, informatiky a účtovníctva (3 skupiny žiakov)

  Zoznam prvákov 2018/2019

 • „Kurz ochrany života a zdravia je samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania. Je vyvrcholením procesu výchovy tretiakov a formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti. Účasť tretiakov školy je na kurze povinná.“ Takto charakterizuje KOŽAZ Štátny pedagogický ústav.

  A ako je to u nás na škole? Minulý týždeň od 19. do 22. 06. sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia realizovaného internátnou – pobytovou formou v Podskalí. Téma bola – „Poďme sa hrať na armádu“. KOŽAZ-u predchádzala aj teoretická príprava – riešenie úloh z časopisu Obrana, ktorý zasiela do školy Ministerstvo obrany SR.

 • Aj tento rok, 12. júna 2018, sme v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovali štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostával z dvoch častí a to z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word a z vypracovania dvoch písomnosti (obchodného listu a tabuľky) podľa predloženého zadania.

  Žiaci si preverili a zhodnotili úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopnosti z administratívy a korešpondencie. Úspešní účastníci štátnej skúšky dostanú Vysvedčenie o štátnej skúške z písania na počítači a korešpondencie, ktoré vystavuje Ekonomická univerzita v Bratislave. Aj tento doklad môže pomôcť absolventom našej školy pri uplatnení na trhu práce.

 • Pozývame Vašu dcéru /Vášho syna na test z odborných ekonomických znalostí, ktorý sa uskutoční v pondelok 18. 06. 2018 o 14.30 h v učebni č. 30.

  Vaša dcéra /Váš syn bude do triedy s rozšíreným vyučovaním účtovníctva zaradená/ý na základe výsledkov testov.

  Výsledky testov a zároveň konečné umiestnenie detí do tried bude zverejnené na webe školy www.oapb.edupage.org.

 • Pozývame Vášho syna/Vašu dcéru na test z anglického jazyka, ktorý sa uskutoční v pondelok 18. 06. 2018 o 14.30 hod. v učebni č. 32. Váš syn/Vaša dcéra bude do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov zaradený/á na základe výsledkov testov.

  Výsledky testov a zároveň konečné umiestnenie detí do tried bude zverejnené na webovom sídle školy www.oapb.edupage.org. Zároveň Vás pozývame na prvé rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. 06. 2018 o 16.00 v budove školy.

  Ak by niekomu nevyhovoval termín testu, kontaktujte prosím zástupkyňu riaditeľa, PhDr. Katarínu Dudrovú na : katarina.dudrova@oapb.sk, alebo tel. čísle 0903 831 890.

 • Minulý týždeň študenti triedy s rozšíreným vyučovaním účtovníctva absolvovali svoj druhý účtovnícky týždeň. Po roku výbornej práce na hodinách, kde sa veľa naučili – mohli zhodnotiť svoje vedomosti a podnikateľské zručnosti pri riešení zadania a uzatvárania svojej firmičky. Každý deň začínal rozohriatím vo forme ekonomickej hry, hlavolamu alebo čiernej historky. Potom nasledovala tvrdá práca. Tento polrok žiaci popri učení pracovali na svojom projekte FotOAcademy. Predmetom činnosti spoločnosti boli fotografické služby na škole. Po ukončení praktickej časti – fotografovania, žiaci uzatvárali firmu. Vytvárali si doklady napr. dohodu o brigádnickej práci študenta, vypočítali si mzdu, vytvárali účtovné doklady – príjmové a výdavkové pokladničné doklady, faktúry, účtovali v účtovných knihách – v knihe došlých a vystavených faktúr, v peňažnom denníku, v pokladničnej knihe a to nielen ručne ale aj v účtovnom softvéri Alfa Plus. Nakoniec si vypočítali výsledok hospodárenia a daň z podnikateľskej činnosti. Svoju prácu zakončili swot analýzou o svojej osobe ako pracovníkovi spoločnosti a prezentáciou spoločnosti FotOAcademy. Posledná hodinka bola venovaná zhodnoteniu práce v spoločnosti – jej riaditeľom Andrejom Bednárom. Andrej vyzdvihol činnosť spoločnosti, ale nešetril ani kritikou. No deti – účtovníci – vitajte v reálnom svete podnikania – nie je to len hra – je to naozaj.

Historická stránka OAPB...

... sa nachádza na adrese http://www.oapb.sk/oapb-do-12/oapb/index.html

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia Považská Bystrica
  Jesenského 259/6
  017 44 Považská Bystrica
 • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
  +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
  +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria