Navigácia

Partners“Vzdelanie má horké korienky, ale sladké  ovocie.”

Aristoteles

Utorok 19. 6. 2018

Kalendár

Novinky

 • Pozývame Vašu dcéru /Vášho syna na test z odborných ekonomických znalostí, ktorý sa uskutoční v pondelok 18. 06. 2018 o 14.30 h v učebni č. 30.

  Vaša dcéra /Váš syn bude do triedy s rozšíreným vyučovaním účtovníctva zaradená/ý na základe výsledkov testov.

  Výsledky testov a zároveň konečné umiestnenie detí do tried bude zverejnené na webe školy www.oapb.edupage.org.

 • Pozývame Vášho syna/Vašu dcéru na test z anglického jazyka, ktorý sa uskutoční v pondelok 18. 06. 2018 o 14.30 hod. v učebni č. 32. Váš syn/Vaša dcéra bude do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov zaradený/á na základe výsledkov testov.

  Výsledky testov a zároveň konečné umiestnenie detí do tried bude zverejnené na webovom sídle školy www.oapb.edupage.org. Zároveň Vás pozývame na prvé rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. 06. 2018 o 16.00 v budove školy.

  Ak by niekomu nevyhovoval termín testu, kontaktujte prosím zástupkyňu riaditeľa, PhDr. Katarínu Dudrovú na : katarina.dudrova@oapb.sk, alebo tel. čísle 0903 831 890.

 • Minulý týždeň študenti triedy s rozšíreným vyučovaním účtovníctva absolvovali svoj druhý účtovnícky týždeň. Po roku výbornej práce na hodinách, kde sa veľa naučili – mohli zhodnotiť svoje vedomosti a podnikateľské zručnosti pri riešení zadania a uzatvárania svojej firmičky. Každý deň začínal rozohriatím vo forme ekonomickej hry, hlavolamu alebo čiernej historky. Potom nasledovala tvrdá práca. Tento polrok žiaci popri učení pracovali na svojom projekte FotOAcademy. Predmetom činnosti spoločnosti boli fotografické služby na škole. Po ukončení praktickej časti – fotografovania, žiaci uzatvárali firmu. Vytvárali si doklady napr. dohodu o brigádnickej práci študenta, vypočítali si mzdu, vytvárali účtovné doklady – príjmové a výdavkové pokladničné doklady, faktúry, účtovali v účtovných knihách – v knihe došlých a vystavených faktúr, v peňažnom denníku, v pokladničnej knihe a to nielen ručne ale aj v účtovnom softvéri Alfa Plus. Nakoniec si vypočítali výsledok hospodárenia a daň z podnikateľskej činnosti. Svoju prácu zakončili swot analýzou o svojej osobe ako pracovníkovi spoločnosti a prezentáciou spoločnosti FotOAcademy. Posledná hodinka bola venovaná zhodnoteniu práce v spoločnosti – jej riaditeľom Andrejom Bednárom. Andrej vyzdvihol činnosť spoločnosti, ale nešetril ani kritikou. No deti – účtovníci – vitajte v reálnom svete podnikania – nie je to len hra – je to naozaj.

 • Ako každý rok tak aj tento na našej škole začal v pondelok 04. 06. 2018 športový týždeň pre študentov športových tried. Športového týždňa sa zúčastnilo 46 študentov z 1. – 3. ročníka (chlapci – hádzanári, basketbalisti, futbalisti, hokejisti, dievčatá – volejbalistky, hádzanárky, futbalistky, stolné tenistky, tenistka, lyžiarka, hokejistka .....).

  Pondelok 04. 06. 2018 sa niesol v znamení BEACH VOLEJBALU. Študenti si zahrali na dvoch kurtoch. Na jednom kurte svoje zápasy odohrali 4 družstvá dievčat a na druhom kurte medzi sebou zápolili 3 družstvá chlapcov. Na záver si proti sebe zahrali víťazné družstvá dievčat a chlapcov. Celkovým víťazom sa stalo družstvo dievčat.

 • Pre našich žiakov to nie je žiadny rozdiel – skôr je to pre nich synonymum. Pred niekoľkými týždňami požiadala školská študentská rada nášho pána riaditeľa o možnosť osláviť MDD. Súhlasil, ale poveril učiteľov, aby na žiakmi vymyslené aktivity dohliadli. Po výmene názorov vznikla v piatok 01. 06. 2018 akcia s názvom Olympijský deň. Prváci si zorganizovali florbalový turnaj a zápasy vo vybíjanej a druháci mali športové hry. Florbal a vybíjaná je každému jasná, ale čo sa skrývalo za športovými hrami? Beh s pohárom vody, ktorý si naplnil tím slamkou, pitie kofoly v stojke na rukách, triafanie plechovice florbalovou loptičkou až do zbláznenia, fúkanie balónika a potom beh s ním medzi nohami a podobne. Podľa prvákov sa akcia vydarila – výborne sa zabavili. U druhákov to zo začiatku vyzeralo na bojkot, ale nakonie zvíťazil súťažný duch a akcia sa predsa rozbehla. Tak deti obchodnej k tomu MDD Vám prajem veľa šťastia a chuti do života.

 • V týždni od 21. 05. 2018 do 25. 05. 2018 sa naši druháci zúčastnili povinného plaveckého kurzu, ktorý preveril ich plavecké zdatnosti. Neplavci sa nemuseli obávať, pretože súčasťou kurzu bola škola plávania. A tak aj neplavci sa stali plavcami. V rámci plaveckých hodín sa o žiakov starali profesionálni tréneri plávania, ktorí ich zasvätili do všetkých plaveckých štýlov. Posledný deň bol kurz zakončený plaveckými pretekmi. Do kurzu sa aktívne zapojilo 84 študentov a tým splnili podmienky klasifikácie v rámci telesnej výchovy. Milí druháci veľmi pekne Vám ďakujeme aktívnu účasť v tomto „mokrom“ kurze.

 • 24. 05. 2018 našu školu opäť navštívil pán Bohuslav Kortman, ktorý tento krát žiakov zaujal svojou prednáškou o Manínskej tiesňave a náučnom chodníku v nej. Medzi iným spomenul aj, že Manínska tiesňava je turisticky vyhľadávanou prírodnou atrakciou a v roku 1967 bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Je najužším kaňonom na Slovensku, ktorý vytvoril Manínsky potok zarezaním sa do Manínského bradla, ktoré rozdelil na dve časti – Veľký a Malý Manín. Smerom proti prúdu potoka sa pokračuje ďalej po náučnom chodníku k ďalšej prírodnej rarite – Kostoleckej tiesňave. Celá táto národná prírodná rezervácia má rozlohu 117,63 ha. Naši žiaci po krásnej a zaujímavej prednáške absolvovali prvú časť náučného chodníka v dĺžke 3 kilometre. Všetkým odporúčame túto netradičnú túru absolvovať v plnom rozsahu: Manínska tiesňava – Záskalie – Kostolecká tiesňava – Kostolec – Bosmany – Veľký Manín – Manínska tiesňava

 • Aj v stredu sme s našimi prvákmi pokračovali v športových aktivitách. Tento deň sa 69 študentov prvého ročníka zúčastnilo školskej akcie konanej na podporu boja proti obezite. Akcia prebiehala na štadióne MŠK Považská Bystrica. Študenti sa mali možnosť zapojiť do rôznych športových hier - bedminton, lietajúci tanier, futbal, volejbal.

 • 24. 5. 2018

  Dňa 22. 5. 2018 navštívili študenti 1. B Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Pracovníci múzea pre nich pripravili pestrý doobedňajší program – komentovanú prehliadku výstavy, tvorivú dielňu plstenia i náučnú prednášku.

 • V rámci enviromentálnej výchovy mali naši prváci besedu s Bohuslavom Kortmanom – predsedom jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy o slovenských jaskyniach, ich hľadaní, sprístupňovaní, spoznávaní a bádaní v nich.. Beseda v nich objavila skrytú túžbu pozrieť si podzemné krásy našej vlasti a niektorí dokonca prejavili záujem stať sa členom jaskyniarskeho klubu. Taktiež navštívili Manínsku tiesňavu, kde si vypočuli prednášku o vzniku tejto prírodnej a turistickej atrakcie nášho okolia. Z informačných tabúľ sa veľa dozvedeli o faune a flóre v tejto nádhernej prírodnej oblasti.

Historická stránka OAPB...

... sa nachádza na adrese http://www.oapb.sk/oapb-do-12/oapb/index.html

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia Považská Bystrica
  Jesenského 259/6
  017 44 Považská Bystrica
 • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
  +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
  +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria