• Obchodná akadémia obdarúva

      S adventným obdobím každoročne prichádzajú nové výzvy, ktoré majú potešiť, pomôcť a obdarovať. Inak tomu nebolo ani počas tohtoročnej mimoriadnej situácie. Naša škola sa zapojila do troch krásnych akcií, ktoré pomáhali seniorom a deťom.

      Prvou z nich bola celoslovenská výzva „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, pri ktorej boli ľudia pozvaní, aby naplnili krabičku maličkosťami, a tak potešili babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Do krabíc sa po jednom vkladalo niečo teplé, voňavé, slané, sladké, mäkké a niečo pre potešenie. Vďaka tejto akcii sa za Považskú Bystricu vyzbieralo skoro 900 krabičiek, vďaka ktorým sa z balíčkov mohlo tešiť Zariadenie pre seniorov Katka, ZS Lány, ZPS - DSS Tulipán n.o. a mnoho ďalších.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

      Dňa 14. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Školské kolo bolo rozdelené do dvoch kategórii 2A a 2B.

      Výsledky:

      Kategória 2A – 1. miesto – Adrián Masný – trieda 2. A

      Kategória 2B - 1. miesto – Silvia Melicheríková – trieda – 4. A

      Víťazi nás budú reprezentovať v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré by sa malo uskutočniť 13. 01. 2021.

     • Vdýchnime spoločne život našej škole ....

      nie je len názov projektu našej pani riaditeľky PhDr. Kataríny Dudrovej, ktorá je v tomto školskom roku jednou z 20 účastníkov Komenského inštitútu. Je to náš spoločný cieľ, zaktivizovať činnosť Žiackej školskej rady.

      Pani riaditeľka nás ešte v septembri oboznámila so svojim projektom a so štatútom Žiackej školskej rady. Celkom sa nám páčila predstava, že aj my, ako aktívni členovia ŽŠR môžeme priložiť ruku k dielu a spolupodieľať sa na tvorbe školského poriadku, klasifikačného poriadku školy, môžeme s pani riaditeľkou otvorene komunikovať a predkladať jej naše návrhy. Niet teda divu, že na škole bolo 36 uchádzačov o členstvo v ŽŠR.

     • Vyhodnotenie športovej aktivity k 17. novembru

      17. novembra mali možnosť študenti a rodičia našej školy sa symbolicky zapojiť do dobrovoľnej súťaže s pohybovou aktivitou uskutočnenou v tento deň. Zo záznamov, ktoré nám prišli, sme spravili nasledovné vyhodnotenie:

      1. Haviarová Nataša, 2.A

      2. Pavlíková Klaudia, 3.B

      3. Ďurčeková Petra, 2.D

      Títo prví traja študenti budú riaditeľkou školy odmenení dňom voľna.Ostatných študentov, ktorí sa zapojili do tejto pohybovej výzvy bude čakať sladká odmena, keď prídu do školy, Sú to: Šterdasová L., 4.A, Katreňáková M.,1.C, Kresáňová D., 2.D, Bogdanová A., 1.A, Mošková J., 4D, Baláž D., 3B, Pecháček R., 1.D, Lokajová K., 1.D, Žiačiková T., 3.B.Všetkým, ktorí sa zapojili do tejto aktivity, ďakujeme.

     • Milí študenti,

      dnešný významný deň začal písať svoju históriu na jeseň v roku 1939, kedy sa v deň výročia vzniku Československa konala v Prahe demonštrácia proti nacistickej okupácii, pri ktorej zahynul študent medicíny Karlovej univerzity Ján Opletal. Pohreb tohto študenta sa premenil na manifestáciu proti nacizmu. Nacisti vtedy zaútočili na vysokoškolské internáty, odkiaľ odvliekli 1200 študentov do koncentračného tábora v Sachsenhausen a na Hitlerov príkaz zatvorili české školy na 3 roky. V roku 1942 na zasadnutí Medzinárodného študentského zhromaždenia vo Washingtone bol 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

  • Partneri

   • LKW WALTER
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 20. 1. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Obchodná akadémia Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • sy@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje