• Študenti maturantom...

      Milí naši absolventi,

      roky štúdia na našej škole sú pre Vás už minulosťou a pred pár týždňami ste si prevzali z rúk triednych profesorov maturitné vysvedčenia. Niekto by mohol povedať, že v ten deň ste si prevzali “len“ maturitné vysvedčenie, no spolu s ním ste si prebrali a odniesli všetky, či už príjemné alebo aj menej príjemné zážitky, všetky tie úsmevné chvíle s profesormi alebo spolužiakmi. Lúčite sa pre mnohých s poslednou kapitolou školských zážitkov a zakladáte si ju niekam do tajnej poličky, ktorú znova otvoríte pri výnimočnej príležitosti alebo len tak, keď budete potrebovať povzbudiť a pousmejete sa nad banalitou problémov, ktoré ste v školských časoch riešili.

     • Odborné súťaže počas dištančného vzdelávania

      Olympiáda podnikový hospodár

      Olympiáda podnikový hospodár - Podnikovohospodárska fakulta so ...Vzhľadom k tomu, že všetky školy boli kvôli šíriacemu sa ochoreniu COVID-19 do odvolania zatvorené, organizátori boli nútení upraviť podmienky súťaže. Celoslovenské kolo sa nekonalo fyzicky na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, ale postupujúci súťažiaci vyplnili online test z domáceho prostredia.

     • Vyučovanie na Obchodnej akadémii Považská Bystrica sa obnovuje

      od 22. 6. 2020 v nasledovnom režime:

      1. 23. 06. prídu do školy na 08.00hod. žiaci 3.A, 2. A a 1. A triedy a pod vedením svojej triednej učiteľky odovzdajú učebnice a preberú učebnice do vyššieho ročníka. Následne upracú triedy, vyprázdnia svoje šatňové skrinky a tieto nechajú otvorené. Po skontrolov
     • Vážení rodičia novoprijatých žiakov!

      Srdečne Vás pozývam na Vaše prvé združenie rodičov školy, ktoré sa uskutoční v utorok 23. 06. 2020 o 17.00 v triedach Obchodnej akadémie Považská Bystrica. Na rodičovskom združení dostanete od triednych učiteliek Vašich detí podrobné informácie ohľadom štúdia na škole.Tešíme sa na Vás!

      S pozdravom

     • Oznam pre zákonných zástupcov budúcich prváčikov

      Na základe žiadosti o študentský preukaz ISIC, oznamujeme všetkým zákonným zástupcom, ktorí si túto žiadosť vyplnili a odoslali na sekretariát Obchodnej akadémie Považská Bystrica, že tento preukaz si budú môcť vyzdvihnúť v budove školy v mesiaci august 2020. Telefonicky sa so zákonným zástupcom nakontaktuje sekretárka školy a dohodne si stretnutie. ISIC karta bude aktivovaná od 01. 09. 2020.

     • Aplikované účtovníctvo

      Ako prváci na Obchodnej akadémii sa mladí účtovníci z triedy 1. D na hodinách predmetu Aplikované účtovníctvo zoznamovali so základmi účtovania a hlavne s účtovnými dokladmi, bez ktorých by nemohol byť zaúčtovaný ani jeden účtovný prípad.

      Na záver školského roka žiaci dostali zadanie, na základe ktorého mali vypracovať prezentáciu v PowerPointe zameranú na účtovné doklady.

  • Partneri

   • LKW WALTER
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 14. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • Krásny pozdrav z lyžiarskeho kurzu zasiela I. B; I.C a I. D.
   • Firemný deň 4. A – PAPER4, s. r. o.
   • Krásny pozdrav z lyžiarskeho výcviku...
   • Imatrikulácie 2019
   • Emócie v marketingu
   • Poznávací zájazd vo Veľkej Británii
   • Výmenný pobyt v Belgicku 24. – 29. marec 2019
   • Workshop – Manažérska a obchodná komunikácia
   • Jarná škola programovania na FRI ŽU
  • Kontakty

   • Obchodná akadémia Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • sy@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

  • Krásny pozdrav z lyžiarskeho kurzu zasiela I. B; I.C a I. D.
  • Firemný deň 4. A – PAPER4, s. r. o.
  • Krásny pozdrav z lyžiarskeho výcviku...
  • Imatrikulácie 2019
  • Emócie v marketingu
  • Poznávací zájazd vo Veľkej Británii
  • Výmenný pobyt v Belgicku 24. – 29. marec 2019
  • Workshop – Manažérska a obchodná komunikácia
  • Jarná škola programovania na FRI ŽU
  • Školské kolo SOČ
  • Obchodovací deň
  • Slávnostná akadémia našej Alma mater