• Erasmus+

    • Názov projektu:  Erasmus+  Start Up International 2020 - 2022

     Ciele projektu :

     ·         Porovnať úroveň vyučovania predmetu podnikanie, využívania IKT technológií a digitálnych médií

     ·         Integrovať predmet podnikanie do vzdelávacieho kurikula

     ·         vytvoriť študentský Startup

     ·         Rozvíjať u žiakov kompetencie ako samostatnosť, zodpovednosť za svoju prácu, práca v tíme a spolupráca na medzinárodnej úrovni

     ·         Podporovať komunikatívne  zručnosti v používaní cudzieho jazyka

     ·         Posilniť interkultúrne povedomie u žiakov prostredníctvom výmenných pobytov a spolupráce na čiastkových projektoch

     ·         pripraviť študentov na prácu na globalizovanom a digitálnom pracovnom trhu

     Partneri projektu:

      • DE: Bildung im Ausland UG, Bremen
      • DE: Helmut Schmidt Schule Bremen
      • NL: ROC van Twente, Hengelo
      • NOR: Kristiansand katedralskole Gimle, Kristiansand
      • SLO: Obchodná akadémia Jesenského, Považská Bystrica

     Podpora Európskej komisie pri príprave tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

      

      

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje