• Opravný termín praktickej časti odbornej zložky...

     • Riaditeľstvo školy oznamuje,že opravný termín praktickej časti odbornej zložky sa uskutoční dňa 12.09.2017 o 08.00 hod.

      Náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční dňa 14.09.2017 so začiatkom o 7.30 hod.

     • Školské kolo v písaní na počítači – 1. a 2. ročník

     • Dňa 20. júna 2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž v písaní na počítači o najlepšieho prváka a druháka v 10-minútovom odpise v ATF editore...

      Fotogaléria

     • KOŽaZ 2017


     •       Študenti 3. ročníka sa v dňoch 20. - 23. júna 2017 v Podskalí zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia, ktorý sa niesol v znamení armády SR, preto inštruktori kurzu Mgr. I. Židzik, Ing. M. Kerepecká, Ing. M. Lidajová, Ing. J. Solčianska, Mgr. G. Vicenová, Ing. P. Kostelanský, Ing. V. Solčiansky tvorili generálny štáb. Fotogaléria

     • Jazykový týždeň III. A

     • Počas jazykového týždňa od 12. do 16. júna 2017 študentky III. A mali možnosť zdokonaliť sa v angličtine, hlavne v komunikácii. Umožnili im to aktivity, ktoré im pripravili anglickí lektori Mary a Rob z agentúry Talktalk.

      Fotogaléria

     • Tvoríme v múzeu

     • Dňa 27. júna 2017 navštívili študenti Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici tunajšie vlastivedné múzeum. Účelom návštevy boli tvorivé dielne decoupage a plstenia....

      Fotogaléria

     • Poznávací zájazd do Anglicka

     • Naši študenti  1. a 2. ročníka sa počas jazykového týždňa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Anglicka od 4.6 do 9.6.2017.

      Fotogaléria

     • Rodičovské združenie...

     • Dňa 27. 06. 2017 o 16.00h sa uskutoční rodičovské združenie pre budúcich prváčikov. RZ bude v učebniach č. 30, 31, 32.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Doplňujúce voľby do Rady školy

     • Doplňujúce voľby do Rady školy pri Obchodnej akadémií v Pov. Bystrici

      Predseda rady školy pri OA vyhlasuje doplňujúce voľby do RŠ  za odchádzajúcich členov RŠ z radov rodičov a študentov. Doplňujúce voľby sa uskutočnia nasledovne:

      19.6. 2017  v  čase od 8,00 - 10,00 hod.  voľby 1 zástupcu z radov študentov.

      19.6. 2017 v čase od 15,00  - 15,30 hod.  voľby 2 zástupcov z radov rodičov, príp. 2. kolo sa uskutoční  v čase od 15,30 - 16,00 hod.

      Mená kandidátov je potrebné nahlásiť najneskôr do piatku 16.6. 2017 do 13,00 hod. osobne na sekretariáte  OA   alebo mailom na adresu    sekretariat@oapb.sk.

      Ing. Peter Kvaššay - predseda RŠ pri OA

     • Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO - 15. ročník

     • Dňa 9. mája 2017 sa naša škola zapojila do medzinárodnej internetovej súťaže; ktorá pozostávala z 10-minútového odpisu textu z obrazovky v programe ZAV, s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu...

       

     • Moja prax v LKW WALTER

     • Ako už pravidelne od roku 2009, tak aj tento rok sa naskytla možnosť študentom 3. ročníka našej školy absolvovať prax v prestížnej rakúskej firme – LKW WALTER.

     • Svet hračiek z minulosti

     • Dňa 1. júna  2017 navštívili študenti Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici regionálnu kultúrnu inštitúciu Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.

     • Oznam

     • Dňa 12. 06. 2017 o 14:30 h v učebni 30  a 32 (v budove obchodnej akadémie na Jesenského 259/6) sa uskutočnia testy z anglického jazyka pre záujemcov o štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

      Účasť nutná.

     • Otvárame triedu s rozšíreným vyučovaním účtovníctva!

     • Vzhľadom na požiadavky firiem pôsobiacich v našom regióne sme sa rozhodli v budúcom školskom roku ako prvá obchodná akadémia na Slovensku otvoriť triedu s rozšíreným vyučovaním účtovníctva. Jej absolventi by mohli nájsť svoje budúce uplatnenie nielen v štúdiu na vysokej škole, ale hlavne v ľubovoľnej firme, pretože každá potrebuje skúseného účtovníka.
      Študenti tejto triedy by mali v každom ročníku o 4 hodiny týždenne naviac predmety so zameraním na účtovníctvo, ktoré by viedli nielen naši najskúsenejší učitelia ale aj odborníci z praxe.
      Pokiaľ Vás táto myšlienka oslovila a máte záujem o toto štúdium, kontaktujte nás, prosím,

      e-mailom na sekretariat@oapb.sk do 31. 05. 2017.

     • Opäť výborne! Výsledky EČ...

     • Opäť výborne! Výsledky EČ...

     • Belgicko 2017

     • Mesiace marec a apríl boli pre nás, študentov 1.A,  Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici veľkou skúsenosťou a zážitkom. Absolvovali sme výmenný pobyt so študentmi z Belgicka...

      Fotogaléria

     • Exkurzia v sklárni RONA, a. s.

     • Dňa  4. mája 2017 sme sa zúčastnili exkurzie v sklárni RONA, a. s. v Lednických Rovniach.

       

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • sy@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

  • Krásny pozdrav z lyžiarskeho kurzu zasiela I. B; I.C a I. D.
  • Firemný deň 4. A – PAPER4, s. r. o.
  • Krásny pozdrav z lyžiarskeho výcviku...
  • Imatrikulácie 2019
  • Emócie v marketingu
  • Poznávací zájazd vo Veľkej Británii
  • Výmenný pobyt v Belgicku 24. – 29. marec 2019
  • Workshop – Manažérska a obchodná komunikácia
  • Jarná škola programovania na FRI ŽU
  • Školské kolo SOČ
  • Obchodovací deň
  • Slávnostná akadémia našej Alma mater