• Jazykový týždeň – 2. A

     • Od 11. 12. až 15. 12. 2017 sme mali my - trieda 2. A  jazykový týždeň. Prišli k nám dvaja anglickí lektori, mladí manželia, ktorí sa nám celých päť dní venovali...

      Fotogaléria

     • Celoslovenská súťaž ZAV Zvolen 2017 v spracovaní textov na PC - X. ročník

     • V dňoch 6. - 7. novembra  2017 sa v SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen uskutočnila  súťaž v spracovaní textov na PC.

     • Imatrikulácie žiakov prvého ročníka 2017

     • Takmer presne po roku sme 15. novembra 2017 imatrikulovali našich prvákov....

      Fotogaléria

       

     • INEKO na našej škole

     • Dňa 28. 09. 2017 našu školu navštívil riaditeľ mimovládnej neziskovej organizácie INEKO, Peter Goliáš a Zuzana Hlávková...

     • Exkurzia v Osvienčime

     • Ráno dňa 17. 10. 2017 o 5.45 h pred našou školou čakalo 42 žiakov a 2 vyučujúce...

       

     • Exkurzia archívu v Považskej Bystrici

     • V utorok, 26. septembra 2017, sme absolvovali exkurziu do Štátneho okresného archívu v Považskej Bystrici....

      fotogaléria

     • Pozvánka na 1. ZRŠ

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na 1. ZRŠ, ktoré sa uskutoční v pondelok 09. 10. 2017 od 15.30 na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici.

       Ing. Peter Bologa

      riaditeľ školy    

     • Doplňujúce voľby do Rady školy pri Obchodnej akadémií v Pov. Bystrici

     • Doplňujúce voľby do Rady školy pri Obchodnej akadémií v Pov. Bystrici

      Predseda rady školy pri OA vyhlasuje doplňujúce voľby do RŠ  za odchádzajúcich členov RŠ z radov rodičov. Doplňujúce voľby sa uskutočnia dňa 9.10. 2017 od 15,30 hod. počas triedneho rodičovského združenia.
      Mená kandidátov,  rodičov je potrebné nahlásiť najneskôr do piatku 6.10. 2017 do 13,00 hod. osobne na sekretariáte OA alebo mailom na adresu  sekretariat@oapb.sk.

      Ing. Peter Kvaššay - predseda RŠ pri OA

     • Opravné skúšky

     • Oznamujeme študentom školy, že opravné skúšky za 2. polrok školského roku  2016/2017 sa uskutočnia v stredu 30.08.2017 od 09.00 hod.

       

     • Opravný termín praktickej časti odbornej zložky...

     • Riaditeľstvo školy oznamuje,že opravný termín praktickej časti odbornej zložky sa uskutoční dňa 12.09.2017 o 08.00 hod.

      Náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční dňa 14.09.2017 so začiatkom o 7.30 hod.

     • Školské kolo v písaní na počítači – 1. a 2. ročník

     • Dňa 20. júna 2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž v písaní na počítači o najlepšieho prváka a druháka v 10-minútovom odpise v ATF editore...

      Fotogaléria

     • KOŽaZ 2017


     •       Študenti 3. ročníka sa v dňoch 20. - 23. júna 2017 v Podskalí zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia, ktorý sa niesol v znamení armády SR, preto inštruktori kurzu Mgr. I. Židzik, Ing. M. Kerepecká, Ing. M. Lidajová, Ing. J. Solčianska, Mgr. G. Vicenová, Ing. P. Kostelanský, Ing. V. Solčiansky tvorili generálny štáb. Fotogaléria

     • Jazykový týždeň III. A

     • Počas jazykového týždňa od 12. do 16. júna 2017 študentky III. A mali možnosť zdokonaliť sa v angličtine, hlavne v komunikácii. Umožnili im to aktivity, ktoré im pripravili anglickí lektori Mary a Rob z agentúry Talktalk.

      Fotogaléria

     • Tvoríme v múzeu

     • Dňa 27. júna 2017 navštívili študenti Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici tunajšie vlastivedné múzeum. Účelom návštevy boli tvorivé dielne decoupage a plstenia....

      Fotogaléria

     • Poznávací zájazd do Anglicka

     • Naši študenti  1. a 2. ročníka sa počas jazykového týždňa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Anglicka od 4.6 do 9.6.2017.

      Fotogaléria

     • Rodičovské združenie...

     • Dňa 27. 06. 2017 o 16.00h sa uskutoční rodičovské združenie pre budúcich prváčikov. RZ bude v učebniach č. 30, 31, 32.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • sy@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

  • Krásny pozdrav z lyžiarskeho kurzu zasiela I. B; I.C a I. D.
  • Firemný deň 4. A – PAPER4, s. r. o.
  • Krásny pozdrav z lyžiarskeho výcviku...
  • Imatrikulácie 2019
  • Emócie v marketingu
  • Poznávací zájazd vo Veľkej Británii
  • Výmenný pobyt v Belgicku 24. – 29. marec 2019
  • Workshop – Manažérska a obchodná komunikácia
  • Jarná škola programovania na FRI ŽU
  • Školské kolo SOČ
  • Obchodovací deň
  • Slávnostná akadémia našej Alma mater