• Social Innovation Relay (SIR)

     • V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do projektu SIR a dosiahli výborné úspechy.
      Social Innovation Relay (SIR) 
      je unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.
      Cieľom projektu je:

      • oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania,
      • podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu,
      • zamerať sa na riešenie sociálnych potrieb vo viacerých oblastiach našej spoločnosti.

          Do súťaže sme za školu zaslali 6 prác. Z 250 prác dve naše práce postúpili do TOP 20 – EcoLife a Recihriská. Nasledoval výber do TOP 10. Postúpila práca EcoLife, ale žiačky Gabriela Briestenská, Alexandra Stachová a Laura Gajdošová sa nemohli zúčastniť celoslovenského kola, lebo v tom čase boli na študijnom pobyte v Anglicku. Prvá náhradná práca bola opäť naša Recihriská – Nikola Chlebanová. A práve s touto prácou sme reprezentovali školu na celoslovenskom kole v Bratislave.
          Žiakov na súťaž pripravovala Ing. Miriam Lidajová. Všetkým súťažiacim  srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších študijných úspechov.

      https://www.jaslovensko.sk/ucitel/projekty/social-innovation-relay/top-10-timov.html

     • Projekt 4EDU

     • V mesiaci máj sa 20 študentov z 3. B a 3. C spolu s vyučujúcimi Ing. Miroslavou Kerepeckou a Ing. Máriou Minárikovou zúčastnilo v dvoch fázach na pilotnom vzdelávaní pedagógov a žiakov v unikátnom Projekte 4EDU.
         Tento vzdelávací projekt vychádza z nových trendov o živote mladých ľudí, spôsobe fungovania a potrebách nielen ich, ale aj trhu práce a celkovej spoločnosti a otvára cestu do iného vnímania učitelského poslania.
         Pomocou tohto projektu sme si  v praxi odskúšali nový spôsob vzdelávania učiteľov a žiakov. Hlavné aktivity vzdelávacích modulov reflektovali na potreby škôl a  zamestnávateľov.
      Žiaci sa oboznámili so:

      • spôsobom získavania vedomostí, informácií a ich vlastnom seberozvoji,
      • neformálnym vzdelávaním,
      • vzťahmi v rovesníckej komunite, komunikáciou, ematiou a  prevenciou nenávistných prejavov,
      • situáciou v školskom prostredí,
      • timemanažmentom a konflikt manažmentom cez outdoor aktivity,
      • mentoringom a koučingom v každodenním živote.

      Vzdelávanie učiteľov bolo zamerané na komplexný rozvoj žiaka, nové trendy a neformálne vzdelávanie, mentoring, koučing, konflikt manažment a emaptiu v pedagogickej praxi.

      Na realizácii projektu spoločne participovali Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n. o., Krajské centrum voľného času v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Trenčianska regionálna komora SOPK.

     • Shop till you drop/or not? – eTwinning projekt

     •     Obchodná akadémia Považská Bystrica, ktorá bola doteraz aktívna v mnohých medzinárodných projektoch, otvorila dvere do sveta eTwinning. Stali sme  sa tak súčasťou najzaujímavejšej vzdelávacej komunity v Európe. Prostredníctvom projektu Shop till you drop/or not? sme komunikovali, spolupracovali a rozvíjali projektové aktivity s našou partnerskou školou Taşköprü Fen Lisesi z mesta Kastamonu v Turecku.
          Tematicky sme sa zamerali na nakupovanie, porovnali sme tradičné a online nakupovanie.
         Do eTwinningu je zapojených 43 krajín z celej Európy i mimo nej. V programe eTwinning učitelia pracujú spoločne a organizujú činnosti pre svojich študentov. Študenti majú aktívnu úlohu, komunikujú, zisťujú, robia rozhodnutia, vzájomne sa rešpektujú a učia sa zručnosti 21. storočia. Projekty eTwinning obsahujú príspevky každého člena tímu.

     • Exkurzia Danfoss Power Solutions

     • V rámci účtovníckeho týždňa, ktorí absolvujú žiaci tried s rozšíreným vyučovaním účtovníctva sme sa triedy II. D a III. D dňa 31. 05. 2022 spoločne s našimi vyučujúcimi Ing. Sádeckou a Ing. Kostelanským zúčastnili exkurzie v spoločnosti Danfoss Power Solutions, a. s. v Považskej Bystrici.
        Privítala nás absolventka našej školy Soňa Majtánová, ktorá nás oboznámila s firmou a jej pôsobením na trhu. Počas celej exkurzie sa nám venovala pani Ľubica Pavlovičová, riaditeľka európskeho zúčtovacieho centra, ktorá nás oboznámila s pôsobením firmy, jednotlivých oddelení a fungovania medzinárodného zúčtovacieho centra. Dozvedeli sme sa cenné informácie, ktoré zužitkujeme v našej praxi.
        Sme veľmi vďační, že sme sa mohli zúčastniť tejto zaujímavej a pre nás prínosnej akcie, ktorú pre nás zorganizovali naši vyučujúci.

      Martin Bušovský, II. D

     • Nezabudnuteľné Anglicko

     • Po prvýkrát letecky do Anglicka! Áno, 3.A pod vedením našich tútoriek p. Hamárovej a p. Richardson sa napokon po dlhých peripetiách mohla tešiť na poznávací zájazd. Ako prví sme si vyskúšali cestu do Británie lietadlom. Neverili sme, že sa to podarí. A predsa! Myslím, že si každý z nás cestu lietadlom užil viac ako autobusom, získali sme nové skúsenosti, pretože mnohí z nás ešte neleteli. Odlietali sme 9.5. večer z letiska Bratislava a prileteli sme do Londýna na Stansted Airport v skorých ranných hodinách. Ubytovaní sme boli v hoteli IBIS, neďaleko centra. Ďalší deň sme si zakúpili tzv. Oyster cards, ktoré sme používali na prepravu po Londýne.  Využili sme všetky dopravné prostriedky: lietadlo, vlak, londýnsky double-decker, loď po Temži, metro, auto, čo bolo super. Dva dni sme obdivovali krásy a históriu Londýna. Prvý deň sme navštívili: Big Ben, Houses of Parliament, London Eye, Buckingham Palace, St. James´s Park, St. Paul´s Cathedral, Trafalgar Square. Boli sme riadne unavení, veď sme nachodili cca 17 km, ale spokojní. Druhý deň sme navštívili úžasné Sky Gardens, čo je presklená budova s 35 poschodiami a odtiaľ sme obdivovali London skyline. Prekrásny výhľad na celý Londýn! Nezabudli sme ani na Tower Bridge a Tower of London. Na záver dňa sme navštívili Greenwich, kde sme sa odfotili na nultom poludníku. Na konci dňa sa ukázalo aj pravé anglické počasie. Začalo pršať a my sme sa rýchlo presunuli na loď a vrátili do centra mesta, kde nás už vítalo slnečné popoludnie. Tretí deň  nášho pobytu sme strávili v Oxforde, meste študentov, keďže je tam 34 fakúlt. Cestovali sme vlakom a užívali si krásnu krajinu. Po prehliadke centra mesta sme sa presunuli ku Christ Church College, kde sme obdivovali okrem iného aj jedáleň Harryho Pottera. Užili sme si aj výklad v angličtine. Opäť úžasný zážitok! Po obede, čiže anglických sendvičoch, sme šli nakupovať. Minuli sme všetky peniaze. Veď načo domov nosiť anglické libry, nie?
         Smelo môžeme povedať, že naša cesta bola nezabudnuteľným zážitkom, na ktorý len tak ľahko nezabudneme. Ďakujeme pani učiteľkám, vďaka ktorým sme to bravúrne zvládli!

      3. A

     • Oznam pre uchádzačov do jazykovej triedy

     • Pozývame uchádzačov, ktorí v návratke prejavili záujem navštevovať triedu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov na test z anglického jazyka, ktorý sa uskutoční v utorok 07. 06. 2022 o 14:30 hod. v budove školy.
      Pokiaľ Vám nevyhovuje tento termín, dajte nám obratom vedieť, aby sme dohodli náhradný termín.
      Tešíme sa na Vás a držíme palce!

     • Obchoďáci navštívili Štrasburg

     •     Nezisková organizácia Seeds umožnila našej škole zúčastniť sa vzdelávacej cesty do Štrasburgu. Mali sme možnosť spoznať prácu europoslancov, spôsob prijímania zákonov a taktiež vidieť priebeh zasadania parlamentu. Europarlament je inšpirovaný gréckym koloseom, ktorého hlavná budova je od roku 1999 pomenovaná po Louise Weissovej, ktorú prezývali aj stará mama Európy. Jej život sa dokonca spája s Milanom Rastislavom Štefánikom, ktorý sa stal jej veľkou láskou mladosti. V neformálnej debate europoslanec Vladimír Bilčík ochotne odpovedal na všetky otázky, ktoré študentov zaujímali.
         Navštívili sme aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorého prácu nám priblížila naša sudkyňa Alena Poláčiková. Debata s ňou bola  veľmi zaujímavá. Zároveň si študenti mali možnosť uvedomiť, že sloboda nie je samozrejmosť.
          Spoznali sme aj historické centrum mesta, ktoré sme si prešli pešo i na lodi. Mohli sme obdivovať katedrálu Notre-Dame alebo štvrť Petite France. Mesto Štrasburg je rozdelené na francúzsku a nemeckú časť. Naskytla sa nám tak jedinečná šanca komunikovať až v troch svetových jazykoch – anglicky, nemecky i francúzsky. Mesto nás prekvapilo veľkým množstvom zelene a zaujímavou architektúrou.
          Takáto forma vzdelávania bola pre nás všetkých veľkým prínosom, zaujímavou skúsenosťou a inšpiráciou.

      Ing. Jana Forgácsová, Ing. Jana Bellová a študenti 4. D

     • eTwinning na OA

     • V tomto školskom roku sme sa pridali do najväčšej komunity európskych škôl - eTwinning.
         Na odborných ekonomických predmetoch sme začali pracovať na medzinárodnom projekte Reklamná agentúra – kreatívne reklamy. Našou partnerskou školou je Obchodní akadémia Prostějov z ČR. Zameraný je na podporu využívania moderných informačných  a komunikačných technológií.
         Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning. eTwinning umožňuje pedagógom a žiakom všetkých typov škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady. Umožňuje zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojich žiakov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste a najmä získať, rozvíjať a osvojovať si kľúčové kompetencie vo výchovno-vzdelávacom procese.

     • Workshop Emócie v marketingu

     • Dňa 17. 5. 2022 sme sa žiaci 2. A, 2. C a 2. D triedy zúčastnili trojhodinového workshopu na tému Emócie v marketingu. Prednášal nám Ing. Dávid Vrtaňa z občianskeho združenia Mladý podnikavec. Odozva bola rozhodne pozitívna. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o kreatívnosti, o našom mozgu, či o našom správaní v určitých situáciách - čo je v marketingu veľmi dôležité. Vďaka tejto prednáške sme si uvedomili, že cieľom každej reklamy je ovplyvniť naše emócie, o čom sme sa mohli sami presvedčiť na názorných ukážkach. Na záver tí, ktorí zodpovedali jednoduché otázky z oblasti marketingu, získali časopis alebo knihu k tejto téme. Workshop sa nám všetkým veľmi páčil a tešíme sa na ďalší rok.
      Simona Cesnáriková, 2. A

     • Kreatívne s micro:bitom

     • Počas troch dní od 9. 5. do 11. 5. 2022 sa v počítačovej učebni 04 uskutočnila aktivita Kreatívne s micro:bitom. Realizovala sa formou intenzívneho vzdelávania programovania zakúpeného hardvéru. Tejto aktivity sa zúčastnili 8 študenti a 2 študentky 1. – 3. ročníka pod vedením učiteľa Miroslava Skladaného.
      Študenti sa v prvý deň zoznámili s funkcionalitou, zapájaním a programovaním rôznych senzorov (napr. svetelného senzora, teplotného senzora, senzora vlhkosti, PIR senzora), OLED displeja, servomotorov, autíčok, kamery Smart AI Lens s podporou umelej inteligencie a iných prídavných zariadení. V druhý deň študenti vytvárali v dvojiciach vlastné výtvarné a technické projekty, pri ktorých použili okrem vlastnej fantázie aj zvuky, naprogramované pesničky, LED pásik, LED displej aj už vyššie spomínané zariadenia. Vytvorené projekty budú odprezentované aj v aktivite Week of micro:bit. V posledný deň sa konala výuka zameraná na témy: Premenná, Vetvenie a Cyklus FOR. Študenti v každej téme po krátkej teórii programovali rôzne úlohy z pripravených pracovných listov.

     • Girl's Day na OA

     • Aj v tomto roku štvrtý štvrtok vo štvrtom mesiaci sa na celom svete oslavoval Girl‘s Day - medzinárodný deň žien a dievčat v IT. V našej škole sme jeho oslavu presunuli na 10. 5. 2022 z organizačných dôvodov. Pri tejto príležitosti sme sa poďakovali pani učiteľkám našej školy, ktoré odovzdávajú študentkám vedomosti z oblasti IT a zvyšujú aj ich zručnosti na hodinách informatiky, aplikovanej informatiky a wordprocesingu. Do ďalších dní sme im zaželali veľa síl, entuziazmu, nadšených študentiek a veľa zdravia.
      Počas tohto dňa sa uskutočnila aj výstava vybraných projektov študentiek našej školy, ktoré vytvárali v mesiaci apríl. Tieto projekty si mohli prezrieť i vyskúšať všetci študenti školy.

      Stránka projektu:

     • Jazykový týždeň 1. A

     • Dňa 25. až 29. apríla 2022 sa žiaci 1. A zúčastnili jazykového týždňa s anglickými lektormi Markom a Andrewom.  Počas 5 dní sme mali možnosť rozšíriť si slovnú zásobu a zdokonaliť sa v anglickej komunikácii. Učenie prebiehalo hravou formou pomocou rôznych aktivít. Lektori boli priateľskí, nápomocní a vtipní. Naše anglické znalosti sme si vyskúšali pri tvorbe vlastnej reštaurácie, kandidatúry na prezidenta alebo anglickej verzie hry meno, mesto, zviera, vec. Väčšinu aktivít sme prezentovali pred celou skupinou, aby sme sa nebáli rozprávať pred ostatnými. Každým dňom sme naberali sebavedomie komunikovať s lektormi alebo našimi spolužiakmi. Na každú hodinu sme prišli s radosťou a očakávaním, aké ďalšie zaujímavé aktivity pre nás lektori pripravili. Anglický týždeň prebehol podľa našich predstáv a už teraz sa nevieme dočkať ďalšej návštevy anglických učiteľov na našej škole.
      Zuzana Cepáková, 1.A

     • Jazykový týždeň 2. A

     • Aj v tomto školskom roku 2021/2022 sme sa zúčastnili jazykového týždňa s lektorom. Tentokrát to bol týždeň od 2. do 6. mája. Boli sme rozdelení do dvoch skupín a každá skupina mala 3 hodiny denne s lektorom a 2 hodiny s učiteľkou angličtiny. Prvé hodiny s lektorom sme sa predstavovali. Ďalšie dni si pre nás každý deň pripravil zaujímavé aktivity. Hrali sme Scrabble či Bingo, vyhľadávali sme nové slovíčka v slovníkoch a následne ich použili v dialógoch, hádali sme názvy filmov podľa citátov, ale najmä sme sa veľa rozprávali. Celý týždeň sme si maximálne užili a už teraz sa tešíme na ďalší rok. Simona Cesnáriková, 2. A

     • Marker CS do škôl

     • V rámci projektu organizovaného YouthWatch a Erasmus+ som spoznala zaujímavý prístup vzdelávania tzv. neformálne vzdelávanie (NFV).  Program sme mali rozdelený do  4 fáz, každá kombinovala teóriu s praxou. Jednotlivé fázy boli zamerané na rozvoj rôznych kompetencií. Školenie bolo interaktívne a hravé, zábavné a náročné zároveň. Vyskúšali sme si nové techniky a metódy NFV oboznámili sme sa ako aplikovať princípy NFV a nových trendov vo výchovno-vzdelávacích programoch a v práci s mládežou. Niektoré formy a metódy neformálneho vzdelávania som už realizovala na hodinách EKO a PEJ. Žiaci si metódy zamerané na rozvoj skupinovej dynamiky a najmä energizéry, ktoré som zaradila na začiatok hodiny veľmi chválili. Ako zhodnotili, pomáhali im odbúrať stres a navodiť dobrú atmosféru do vyučovacieho procesu. Tiež si vyskúšali ako sa dá učiť neformálne, zábavnou formou ale hlavne aktívne nadobúdať vedomosti a zručnosti.

      Ing. Jana Tvrdá

     • 2% pre Obchodnú akadémiu

     • Vážení kolegovia, rodičia, priatelia školy,

      tak ako každý rok, aj tento si dovoľujem osloviť Vás s prosbou o venovanie svojich 2% zo zaplatenej dane našej i Vašej škole – Obchodnej akadémii Považská Bystrica

      Financovanie školstva je zložité a  nepostačujúce na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s našimi aktivitami. Preto sa aj my uchádzame o tzv. daňovú asignáciu, aby sme i naďalej mohli podporovať aktivity našich žiakov, či už vo vedomostných alebo športových súťažiach, výmenných pobytoch a iných školských i mimoškolských aktivitách a neustále modernizovať vyučovací proces.

      Už niekoľko rokov spolupracujeme s Nadáciou Spoločne pre región so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina,  ktorá výber formálne zabezpečí a túto službu vykonáva pre nás zadarmo.

      Ak ste sa rozhodli darovať 2% z dane z Vášho príjmu Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici, poprosím Vás o doručenie týchto dokumentov:

      • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (ak ste zamestnanec/zamestnankyňa, toto Vám dá Váš zamestnávateľ vyplnené a potvrdené)
      • Vyhlásenie o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov (dostupné po kliknutí)
      • V prípade, že si daňové priznanie robíte sami, prosíme o doloženie prefotenej časti s Vašim podpisom tohto daňového priznania v ktorom uvádzate, že 2% zaplatenej dane darujete Nadácii Spoločne pre región.
      • Ak máte istotu, že Vyhlásenie je správne vyplnené, môžete ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane (ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa) zaniesť priamo na Daňový úrad.
      • Fotokópiu Vyhlásenia je potrebné, kvôli adresnosti vašich poukázaných 2%, vhodiť do schránky v budove školy, alebo mailom zaslať na adresu anna.kudelcikova@oapb.tsk.sk.

      Váš súhlas s daňovou asignáciou Vás nestojí ani euro navyše. Budem však veľmi rada, ak tieto peniažky nenecháte štátu, ale ich venujete práve v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky získané z daňovej asignácie sú zdrojom financovania Výboru rodičov Obchodnej akadémie Považská Bystrica, sú rodičmi schvaľované a pravidelne kontrolované.

      V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať pani Annu Kudelčíkovú na: anna.kudelcikova@oapb.tsk.sk alebo na telefónnom čísle 0903 568 990.

      Veľmi pekne Vám ďakujem v svojom mene i v mene mojich kolegov a našich žiakov za spoluprácu a Vašu podporu.

      S úctou a pozdravom

      PhDr. Katarína Dudrová

             riaditeľka školy

      Príloha: Vyhlásenie o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov

     • Štvrtáci potili krv, tretiaci sa zabávali...

     • Aj takto možno charakterizovať tri dni na škole pred veľkonočnými prázdninami. Kým maturanti pracovali na zadaniach v rámci svojej 2. časti maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky, študenti tretieho ročníka vymenili učebnice v batohoch za topánky a lodičky. Po dvoch rokoch obmedzení sa život na škole vracia do starých koľají, teda aj tretiaci mali konečne možnosť absolvovať tanečný kurz a to pod vedením tanečných majstrov manželov Žižkovcov. Tí ich v priebehu
      krátkeho času naučili nielen základom spoločenských a latinskoamerických tancov, ale aj spoločenskej etikete. Z tradičných študentov sa na tri dni stali skutoční páni a dámy. Nôžky určite po trojdňovom tanečnom maratóne bolia, ale na tvárach študentov bolo vidno spokojnosť.
          Ďakujem týmto v mene všetkých študentov Radke a Jurajovi Žižkovcom za všetko, čo našich študentov v priebehu tak krátkeho času naučili, určite to nebola jednoduché, ale verím, že získané zručnosti naši študenti využijú minimálne na svojich stužkových slávnostiach. Už nebudú len skákať, 😀

     • Obchodná akadémia v MY Považská

     • Obchodná akadémia Považská Bystrica patrí dlhodobo medzi najlepšie stredné odborné školy na Slovensku a podľa komplexného hodnotenia škôl neziskovou organizáciou INEKO sa umiestnila na krásnom 2. mieste v rámci stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V súčasnosti školu navštevuje v 13 triedach 356 študentov, ktorých vyučuje 30 kvalifikovaných pedagógov. Ako jediná stredná odborná škola v Považskej Bystrici sa môžeme pýšiť dlhoročnou spoluprácou s partnerskými školami v mestách Beveren (Belgicko) a Hengelo (Holandsko), taktiež od roku 2010 spolupracujeme s jednou z najúspešnejších firiem v Rakúsku, s logistickou firmou LkW Walter vo Viedni.

      Významná je aj spolupráca so Štátnou jazykovou školou, ktorú naši študenti navštevujú v popoludňajších hodinách, s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, s Univerzitou tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline, s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, agentúrou Inovujme.sk, so spoločnosťou Nadácia pre deti Slovenska a v neposlednom rade s potenciálnymi zamestnávateľmi v ... . Celý článok si môžete prečítať tu.

     • Jazykový týždeň 2.D

     • Náš anglický týždeň sme strávili od 14.2. do 18. 2. 2022 v prítomnosti našich skvelých lektorov Marka a Guya (Harryho). V pondelok nás rozdelili do dvoch skupín a začal sa týždeň anglického "speakovania". Ako prvé sme sa všetci predstavili a pokračovali sme rôznymi aktivitami. Každý deň sme mali pripravenú hru alebo nejakú súťaž, do ktorých sme museli zapájať naše anglické zručnosti. Pri tom množstve aktivít sa naša angličtina veľmi zlepšila a rozšírili sme si aj slovnú zásobu. Museli sme byť veľmi kreatívni, reagovať pohotovo a naučiť sa myslieť v cudzom jazyku.  Nebola chvíľa kedy by sa bol niekto nudil. Taktiež by sme radi vyzdvihli vždy dobre naladených lektorov, ktorí mali s nami trpezlivosť a pomohli nám v každej situácii. Tento týždeň bol pre každého jedného z nás veľmi náučný a zábavný. Na záver týždňa sme obdržali English certificate o absolvovaní.  Boli by sme radi, ak by sme mohli takýto jazykový týždeň absolvovať znova v budúcom školskom roku. Ďakujeme lektorom za krásne prežitý týždeň a taktiež pani profesorkám a pani riaditeľke, že nám umožnili prežiť vyučovanie angličtiny takouto netradičnou formou. Určite to bola pre nás nová a zaujímavá skúsenosť, veď nie predsa každý deň máme možnosť hovoriť s Angličanmi.

       

      Ema Bednárová, Natália Čviriková 2.D

     • Jazykový týždeň 3. A

     • Študenti z 3. A triedy absolvovali jazykový týždeň , počas ktorého si mali možnosť zdokonaliť svoje jazykové a komunikačné schopnosti s anglickými lektormi. Počas tohoto týždňa sme boli rozdelení na dve skupiny po 15 ľudí, v ktorých sa striedali obaja lektori. Spolupracovali sme v tímoch na rôznych aktivitách, komunikovali sme s každým lektorom na rôzne témy. Rozoberali sme napríklad významy prívlastkov či prídavných mien a každý mal možnosť vyjadriť svoj názor či myšlienku. V tímoch sme spolupracovali napríklad pri aktivitách ako meno-mesto-vec ale aj pri tvorení spoločnej reklamy produktu, ktorý sme si ako tím sami vymysleli. Nechýbala nám ani dávka poriadnej srandy a anglických vtipov. 

      Sme veľmi radi, že sme si mohli zopakovať jazykový týždeň s lektormi, ktorých sme už poznali z minulého roka. Týždeň sme si užili a pre každého z nás bol určite prínosom.

       

                                                                                                                         Martina Kameníková

                                                                                                                                        3. A

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje