• Vyučovanie inak 9

     • Diabetes mellitus je hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi a poruchou metabolizmu sacharidov v ľudskom tele. Je postihnutých až 5% populácie. Práve túto civilizačnú chorobu vo svojom projektovom dni priblížila projektová manažérka Lucia Vallová.

      Tu je jej príspevok:

      „14. novembra bol medzinárodný deň diabetu. Tento deň sme si pripomenuli na našej škole v pondelok 19.11. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príznakoch, príčinách, liečbe a komplikáciách, nakoľko počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje. Dnes si pripomenieme svetový deň diabetu. Vyhlasuje ho  Svetová federácia diabetu v spolupráci s WHO každoročne 14.novembra. Diabetes mellitus – cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia a v dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti. Podľa štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácií SR bolo v roku 2014 v diabetologických ambulanciách evidovaných 340 000 pacientov s diabetes mellitus, pričom každoročne pribudne viac ako 22 000 nových diabetikov. V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2. Mnoho argumentov a klinických štúdií poukazuje nato, že prechodu z rizikového prediabetického štádia (porucha tolerancie glukózy) do štádia klinického diabetes mellitus je možné predísť alebo ho aspoň oddialiť až v približne 50 % prípadov správnou intervenciou so zameraním na zdravý životný štýl a pohybovú aktivitu.

       Ako to celé prebiehalo? Po 2. vyučovacej hodine sme si vypočuli reláciu a po relácii ste mohli deň diabetu podporiť zakúpením DIA výrobkov.“

       

       

     • Vyučovanie inak 8

     • Podľa slovníka slovenského jazyka slovo dobrosrdečný znamená: „ten ktorý je dobrého srdca; svedčiaci o tom, dobromyseľný, dobrácky, dobrodušný, dobroprajný: dobrosrdečný ľud, dobrosrdečná povaha“. Prečo píšem práve o tomto slove? Je to jednoduché. Účtovníčka Henrieta Friščáková si pre svoj projekt ROzhlas ohlAs vybrala práve Deň dobrosrdečnosti. Dobrosrdečnosť podľa odborníkov dokonca predlžuje život, zlepšuje vzťahy a zvyšuje pracovný výkon.

      Aký príspevok o svojom dni si pre Vás Henrieta pripravila si môžete prečítať práve tu:

      „Tento rok sme si na našej škole pripomenuli, aká je pre nás dôležitá dobrosrdečnosť. Svetový deň dobrosrdečnosti bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnoti v Singapure. Podstatou bolo inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta.

      Dnes je ten deň, 13. 11. a na celom Slovensku sa oslavuje Deň dobrosrdečnosti. Našou dnešnou podstatou je oslava významu tohto dňa a spôsob, ako upozorniť žiakov na to aká je dôležitá dobrosrdečnosť. Samotná dobrosrdečnosť je ľudská vlastnosť, ktorá pramení z našich kladných emócií, vedie k prejavu láskavosti, empatie, štedrosti, tolerancie či snahy pomôcť tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Potom spätne vyvoláva príjemné pocity v človeku, ktorý je jej nositeľom.
      A preto sme si pre našich študentov pripravili ochutnávku koláčikov šťastia, ktoré si mohli zakúpiť po druhej, tretej a štvrtej hodine, ktorý bol poskytnutý každému piatemu človeku zadarmo. Súčasťou tejto akcie bola aj súťaž, do ktorej sa každý mohol ľahko zapojiť. Stačilo ak vo vnútri koláčika bol papierik s posolstvom inej farby ako bielej a mohol si prísť pre cenu.“

     • Slovenské deti vedia čo chcú v živote robiť

     • Veľakrát počúvame, že naša mládež nemá o nič záujem, nič  ju nerozhádže, nevie sa rozhodnúť čo chce študovať, robiť. Dnes sme sa na našej škole presvedčili, že to tak vždy nie je.

      Z dôvodu minuloročného úspechu sme aj tento rok zorganizovali  projekt „Mladý obchoďák“. O čo ide? Je to súťaž pre mladých budúcich ekonómov, štatistov, účtovníkov alebo asistentov. Trojčlenné tímy deviatakov sa snažili ukázať svoje vedomosti z ekonomiky, účtovníctva, tovaroznalectva, informatiky a anglického jazyka a tým získať nielen body pre seba, ale hlavne zviditeľniť aj svoju školu.  Súťaže sa zúčastnilo dvadsať deväť tímov. Pani učiteľky a učitelia mohli vidieť svojich zverencov pri práci, prezrieť si priestory našej školy a dozvedieť sa všetky potrebné informácie od pána riaditeľa. V priloženej tabuľke môžete vidieť umiestnenie všetkých tímov. Zvíťazili dievčatá zo ZŠ  Udiča.

      Naša vďaka patrí všetkým organizátorom - učiteľom a študentom, ktorí sa na tejto jedinečnej akcii podieľali.

      Andrej Bednár z II. D medzi organizátorov patril. Tu je jeho názor na akciu:

      „Mladý obchoďák je super súťaž, ktorú odporúčam zažiť všetkým deviatakom. Naučia sa veľa nového, zabavia sa a spoznajú nových kamarátov. Neváhaj a príď budúci rok aj TY!“

     • Krajské kolo Maratón AEROBIK

     • Poznáte španielsku ženskú populárnu skupinu Baccara? Že nie? Nevadí. Mne tiež tento názov nič nehovoril hoci je to vraj skupina mojej mladosti 😊. Bola úspešná hlavne v 70-tych a 80-tych rokoch. Prečo tu o nej píšem? Lebo v jednej z jej piesní sa spieva: „Everybody move your body, set your spirit free, aerobic, aerobic, get your body fit ...“

      A práve o aerobicu je tento príspevok. Naši študenti boli opäť v tomto zaujímavom športe úspešní. A ako sa to všetko udialo Vám vo svojom príspevku priblíži Kristína z III. B:

      „Po okresnom kole, kde naši študenti dosiahli vynikajúce výsledky, prišiel rad na krajské kolo. Opäť sa môže naša obchodná pochváliť svojimi šikovnými a priebojnými študentmi, ktorí sa nevzdali a dosiahli postup na Majstrovstvá Slovenska v aerobiku.

      Dňa 12. 11. 2018 sa 5 študentov z našej školy zúčastnilo krajského kola v aerobiku v Trenčíne. Rovnako ako na okresnom kole sa aj tu súťažilo v štyroch kolách: Basic aerobic, Power joga + box, Bodywork a Zumba. Porota však tentokrát nevyraďovala súťažiacich po druhom kole, ale presúvala šikovnejších do predných radov, aby sa mohli sústrediť viac na nich.

      Konkurencia bola veľká, a z nej mohlo postúpiť len 10 najlepších tanečníkov spolu s desiatimi náhradníkmi. Našich žiakov neodradila ani konkurencia, ani náročnosť jednotlivých kôl a vybojovali si postup na majstrovstvá Slovenska spolu s ostatnými súťažiacimi. V TOP 10 sa umiestnila Linda Vrbatová z I. D a Dominik Stroka z II. D. No rovnako našu školu pôjde reprezentovať aj Andrea Ponechalová z I. A, Nina Miklošová z I. A a Kristína Hofericová z III. B.

      Z výsledkov sa veľmi tešíme a pevne veríme, že rovnako úspešní budú aj na celoslovenskom kole. Prajeme im veľa šťastia a zároveň ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy. 😊“     

      A na záver niekoľko viet z histórie aerobicu:

      „Aerobik alebo športový aerobik (z angl. aerobics) je druh kondičného vytrvalostného dynamického cvičenia vykonávaného za sprievodu hudby, ktoré zaťažuje srdcovocievnu, dýchaciu a pohybovú sústavu. Vznikol v USA ako forma telocviku pre širokú verejnosť, čerpajúca z gymnastiky a tanca. Jeho priekopníkom bol Kenneth H. Cooper (1968, Aerobics), na Slovensku Helena Jarkovská (1987, Aeróbna gymnastika).

      K hlavným organizáciám športového aerobiku patria FISAF (Federation of International Sports, Aerobics and Fitness) a IFG (International Federation of Gymnastics), ktoré organizujú každoročne majstrovstvá sveta.

      Aerobik sa delí podľa záťaže na:

      • nízky – so zníženou záťažou kĺbov dolných končatín
      • vysoký – skoky, poskoky a ich variácie
      • kombinovaný

      Odporúča sa cvičiť 3- až 5-krát týždenne 15 až 60 minút, neprekračovať 85% maxima spotreby kyslíka a 90% maxima tepovej frekvencie. Intenzitu a dĺžku cvičenia je nutné individuálne upraviť vzhľadom na vek, telesnú kondíciu a zdravotný stav cvičiaceho.“

      Čerpané z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Aerobik

     • Paríž...

     • Začiatok školského roka nemusí byť vždy až tak zlý. Po necelom mesiaci v škole sa v dňoch 16. 10. 2018 až 20. 10. 2018 55 žiakov Obchodnej akadémie zúčastnilo exkurzie do najkrajšieho mesta Európy - PARÍŽA. K tejto príležitosti sme sa dostali vďaka pánovi profesorovi Mgr. Ivanovi Židzikovi a prostredníctvom CK Gadtours s. r. o., ktorí celý výlet spoločne zorganizovali.

      Všetko začalo v utorok o 12.00 h, keď žiaci spolu s profesormi ( Mgr. Ivan Židzik, Ing. Miroslava Kerepecká,  Ing. Jana Bellová)  a sprievodcom nastúpili do autobusu. Počas 18 hodinovej cesty cez Českú republiku, Nemecko a Francúzsko sme dorazili do finálnej destinácie.

       Cesta bola únavná a náročná, ale aj tak sme boli pripravení na prvý deň zájazdu. Prehliadku sme začali v Latinskej štvrti, kde sme videli Panthéon, katedrálu Notre-Dame a prekrásne Luxemburské záhrady. Keďže už je jesenné obdobie, záhrady neboli veľmi rozkvitnuté, no napriek tomu boli úhľadne upravené. Taktiež sme si vyskúšali cestu francúzskym metrom k mestskej štvrti Montmartre, kde sa nachádza bazilika Sacré-Coeur. Po výstupe mnohých schodov na vrch baziliky sa nám naskytol neuveriteľný pohľad na celý Paríž. Tam sme svoj deň ukončili a pokračovali sme už len ubytovať sa na hotel.

       Ďalšie ráno sme vyrážali o 7.30 h do Paríža a samozrejme do Musée De Louvre, kde sa nachádza nezameniteľná Mona Lisa a mnoho ďalších známych obrazov. Po ukončení prehliadky prichádza na rad vytúžená Eiffelova veža. Po skoro 2-hodinovom čakaní sme sa za pomoci výťahu vyšplhali na úplný vrchol, odkiaľ bol celý Paríž ako na dlani. Vo večerných hodinách sme sa zastavili pri Víťaznom oblúku, ktorý bol postavený na počesť vojenských víťazstiev. Zažili sme aj pravý večerný ruch veľkomesta na slávnej ulici Champs – Elysées.

      Posledný deň bol určený práve pre milovníkov atrakcií, rozprávok  či filmov, a to práve v Disneylande a vo Walt Disney Studios. Užili sme si tam veľa zábavy a strávili sme krásny deň v krajine plnej rozprávok. Počas celého dňa bol v celom areáli vymyslený program, ale to najočakávanejšie prišlo až večer. Úchvatná 3D prezentácia so špeciálnymi efektami priamo na najvýznamnejšom zámku – zámku Šípkovej Ruženky. Po tomto všetkom nám už len zostávala dlhá cesta domov.

      Skvelé pocity z nášho výletu umocnilo aj krásne slnečné počasie počas všetkých dní. Chcela by som zdôrazniť, že vďaka ochote učiteľského zboru nemusí byť začiatok školského roka len stereotypom, pri ktorom dostaneme knihy či rozprávame sa o zážitkoch z leta. Taktiež sa utvrdili naše kolektívne vzťahy či nadviazali nové priateľstvá v iných triedach. A naviac sme získali rozhľad v inom kúte sveta a spoznali sme novú kultúru a život ľudí tu.

     • Mladý obchoďák

     • Po úspešnom prvom ročníku, sme sa aj tento školský rok rozhodli zorganizovať túto súťaž pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Súťaží trojčlenný tím deviatakov. Na piatich stanoviskách plnia úlohy z ekonomiky, praúčtovníctva, tovaroznalectva, informatiky a anglického jazyka. Myslíte si, že o tom nič nemôžu vedieť? Omyl. Otázky sú prispôsobené učivu základnej školy a primerane vysvetlené pri vstupe na stanovisko.

       

      Súťaž sa bude konať na Obchodnej akadémií v Považskej Bystrici

      14. novembra 2018.

      Predpokladaný začiatok je naplánovaný na 7.45 h.

       

      Program je zostavený nasledovne:

      1. Prezentácia účastníkov súťaže v telocvični školy.                                        
      2. Úvodné pokyny.                                                       
      3. Realizácia súťaže.                                                                
      4. Vyhodnotenie súťaže.                                               

      Počas súťaže bude riaditeľ školy poskytovať výchovným poradcom resp. učiteľom pedagogického dozoru, informácie o prijímacom konaní a štúdiu na našej škole.

      Žiakom, ktorí sa zúčastnia súťaže budú pridelené body, ktoré sa pripočítajú k bodovému hodnoteniu za prijímacie konanie.

      Prosíme, aby si prihlásené súťažné tímy so sebou priniesli: písacie potreby, kalkulačku a prezuvky.

      V prípade, že ste sa ešte neprihlásili a táto súťaž Vás zaujala, alebo ste o nej nevedeli a chceli by ste študovať na našej škole, máte možnosť ešte zaslať prihlášku svojho trojčlenného tímu na e-mailovú adresu: miriam.lidajova@gmail.com.

      Prihláseným súťažným tímom držíme palce a veríme, že sa u nás budete cítiť dobre.

       

     • Noc v škole

     • Ak si myslíte, že Noc v škole je len pre škôlkárov a záklaďákov prvého stupňa, ktorí si čítajú rozprávky, tak ste na veľkom omyle. Už v školskom roku 2010/2011 sme vymysleli túto aktivitu pre našich prvákov. Začal to náš riaditeľ, dve – tri učiteľky a debatný krúžok. Žiaci vtedy hrali Mafiu, riešili matematické hádanky, hrali volejbal, zápolili v športových súťažiach,  informatici hrali PC – hry tak, že si vôbec nevšimli, že sme s riaditeľom v učebni. Na dolnej chodbe bolo kino, v zborovni učiteľky piekli palacinky, ktoré sa jedli tak, že stále bol stále  prázdny tanier, po škole rozvoniavali špekáčiky a slanina, o ktorú sa starali dievčatá z debatného krúžku. Decká sa bavili do ráno. Potom sa každý kdesi zašil do spacáka a ráno ich budila vôňa kakavka.

      A ako to bolo teraz cez víkend – prečítajte si dva príspevky od organizátorov:

      Matúš Kostka píše: „Študenti našej školy už 8-krát organizovali noc v škole. Čo to je? Je to akcia pre nových „obchoďákov“, ktorí ešte nepoznajú a chcú spoznať svoju budúcu školu, akcia je vždy organizovaná staršími študentmi a samozrejme s pomocou nášho pána riaditeľa. Aj dnešný rok bol mimoriadne úspešný zúčastnilo sa +/- 50 prvákov. Program noci v škole býva tradičný - prváci sa najprv spoznajú, hrajú stolové hry, jedia špeciality z „kuchyne noci v škole“, tancujú. Ale tohtoročná noc v škole bola výnimočná -  po prvý raz bolo u nás premietanie filmu v telocvični, samozrejme hororu, následne sa hrala vybíjaná s prestávkou na hľadanie riaditeľa, ktorí sa bohužiaľ našiel aj tento rok :D. Následne žiaci buď spali alebo pokračovali v hraní až do 5:00 hodiny rána. Žiaci hodnotili akciu veľmi pozitívne. Ďakujeme organizátorom, pánovi riaditeľovi, Prečínskemu letnému kinu a samozrejme zúčastneným prvákom. Tešíme sa o rok.“   

      Lucia Vallová to videla takto : „ 26.10. sme už 8 rok zorganizovali Noc v škole. Spolu s našimi prvákmi sme strávili popoludnie a noc v škole. Budova školy v túto noc nedýchala“ prázdnotou, ale bola plná žiakov. Žiaci pracovali v náhodne vytvorených skupinách. Prvá úloha,  s ktorou sa museli popasovať, bolo zoznamovanie. Neskôr mali  rôzne iné aktivity. Najväčším potešením bola nočná skrývačka pána riaditeľa v škole.  Ráno po prebudení si žiaci  pobalili svoje veci a s netradičnou nocou v škole sa rozlúčili raňajkami, ktoré sa im pripravili. Myslím, že žiakom sa noc v škole páčila a odhalili tajomstvá, ktoré v sebe skrýva škola v noci. A práve po tejto noci si každý z nich na vlastnej koži skúsil, aké to je spať v škole. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom  a prvákom za to že sa zúčastnili v takom veľkom počte.“

      A spolu so Simonou Kuvikovou smútime nad tým, že jej nedopísal ani jeden prvák, ktorý by sa s vami podelil o svoje zážitky. No čo, musíme ešte popracovať na tom, aby sa aj oni pripojili k oživovaniu našej webovej stránky.

      Takže veľa zdaru organizátori a tešíme sa na príspevky aj o rok 😊.

     • Vyučovanie inak 7

     • Prvého novembra bol deň vegánov – ale keďže boli prázdniny – tak sme si na našej škole tento deň pripomenuli až dnes. Účelom bolo priniesť do nášho rozhlasu niečo netradičné – čo je všetkým známe, ale zároveň o tom vieme veľmi málo.

      Projektová manažérka Kristína Duľová o svojom dni píše:

      „Medzinárodný deň vegánov

      1. novembra bol medzinárodný deň vegánov. Tento deň sa pripomína od roku 1994. Je výročím založenia Anglickej vegánskej spoločnosti. Vegánmi sú označovaní ľudia, ktorí zo svojej stravy vylúčili mäso a všetky produkty, ktoré pochádzajú zo zvierat. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je zvyšovanie povedomia o vegánstve prostredníctvom príbehov a skúseností vegánov. Vegánstvo je životný štýl alebo filozofia založená na tom, aby sme naším životom neubližovali iným tvorom. Vychádza z toho, že dnes už nepotrebujeme využívať iné bytosti na to, aby sme vedeli žiť – či už ich používať ako potravu, oblečenie alebo pre zábavu. Vegánstvo je o spolunažívaní a zdieľaní tejto planéty so všetkými jej tvormi a vzájomnom rešpekte.

      Dnes (6. novembra 2018) sme si tento deň pripomenuli aj na našej škole. Podporiť myšlienku vegánov mohli študenti aj profesori zakúpením veganskych muffinov alebo čerstvého ovocia na hlavnej chodbe. Záujem o výrobky bol veľmi veľký. Som rada, že tento deň skončil aj so ziskom, takže môj projektový manažment v praxi bol úspešný.“

      Viac o vegánstve sa môžete dozvedieť na stránke: http://veganstvo.sk/

     • Vyučovanie inak 6

     • Po jesenných prázdninách a učiteľskej dovolenke sa Vám znova ozývame s projektom Rozhlas OhlAs. Tento krát slávime svetový deň behu. Čo o tom píše net?

      Svetový deň behu spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete. V roku 1999 ho založil bežec Bill McDermott s cieľom podporiť boj proti chudobe vo svete. Keďže ako zakladateľ mal možnosť rozhodnúť o dátume tohto svetového dňa, vybral deň, kedy došlo k tragickej automobilovej nehode jeho brata. Od roku 1999 sa zúčastnilo behu v tento deň viac ako 10 000 registrovaných bežcov. V Afganistane sa dokonca v tento deň behalo aj počas vojny. Prečo práve beh? Beh je najrozšírenejšia a najobľúbenejšia športová aktivita a spolu s chôdzou patrí k najprirodzenejšiemu pohybu človeka. Nemusíte sa učiť žiadnu zložitú techniku ani choreografiu, ani investovať stovky eur za pravidelné navštevovanie fitnesscentier alebo na výstroj.

      Projektovou manažérkou bola Petra Gabrišová:

      „V pondelok 05. 11. 2018 sme si na našej škole pripomenuli medzinárodný deň Behu.
      Cieľom tohto dňa bolo pripomenúť si, aké je dôležité pre človeka udržiavanie aktívneho športu.

      Načo je vlastne "BEH" užitočný?

      Behanie odbúrava stres, depresiu a zlepšuje celkovú psychickú pohodu. Spomaľuje proces starnutia a predlžuje aktívnu časť života. A samozrejme, nemôžeme zabudnúť pri športe, ani na pitný režim a zdravú stravu. Deň behu bol pre nás dobrou príležitosťou, aby sme si uvedomili význam športu pre naše zdravie.

      Ako prebiehal tento deň?

      Po 2. vyučovacej hodine ste si mohli vypočuj reláciu v školskom rozhlase a po nej sa začal

      Samostatný program. Na hlavnej chodbe ste si mohli pochutnať na fit nápoji a fit koláčoch + pozrieť výstavu na nástenke pri zborovni, kde je všetko potrebné pri behu.

      Veľmi Vám ďakujeme za návštevu a pozitívnu energiu 🙂

     • Aj MY chceme byť pri tom...

     • „Mali sme my vtáka,
      šírym nebom lietal,
      zlatú niesol slobodienku,
      horko zaplakal.

      Horko zaplakal,
      horko o žiali,
      zlatú niesol slobodienku,
      padol na skaly.... „

      Toto je úryvok z Krčméryho básne Milan Rastislav Štefánik. Pamätám si, že vždy o tomto čase mi ju recitovala moja babka. Teraz sa ju už učia žiaci v škole. Kto bol tento človek, že sa o ňom píšu básne?

      Už niekoľko dní sledujeme oslavy 100. výročia vzniku Československa. Je to naša história, dejiny, minulosť, na ktorú sme právom hrdí a patrí sa o nej vedieť, čo najviac. Naša generácia pozná Štefánika, Masaryka, Beneša, ale poznajú ich aj naši študenti? Preto, aby sme nezabudli, a aby sme si to všetko pripomenuli pani zástupkyňa Dudrová prihlásila v  piatok našich študentov na prednášku o tomto medzníku našej histórie.

      Ako sa im prednáška páčila píše Katka z II. D:

      „Dňa 26. 10. 2018 sme sa zúčastnili v kine Mier prednášky o vzniku ČSR a jeho významnom predstaviteľovi M. R. Štefánikovi. Bolo to veľmi zaujímavo spracované a pekne dotvorené hudbou. Dozvedela som sa veľa nových informácií, či už o jeho živote alebo o jeho pôsobení. Mňa najviac zaujalo, že v Považskej Bystrici bola obrovská socha M. R. Štefánika, ktorá bola v 50-tych rokoch zničená, čo je obrovská škoda. Podľa mňa bola takáto prednáška pre nás veľmi dobrá a ja som sa z nej veľa naučila.“

      Tu je malé videjko:

      https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230095-vznik-ceskoslovenska/video/

     • Študentské voľby

     • Komunálne voľby sa na Slovensku uskutočnia 10. novembra. Voliť budeme môcť v 6 021 volebných okrskoch. Starostov, primátorov a poslancov si bude voliť 2 926 obcí vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc. Právo voliť majú vyše štyri milióny voličov. Toľko informácia z internetu.

      Aby sme túto dôležitú udalosť priblížili aj našim študentom pani Hašková pre nich zorganizovala simulované študentské voľby.

      Informáciu nám sprostredkoval Andrej z II. D

      „V štvrtok 25. 10. 2018 sa na našej škole uskutočnili komunálne simulované voľby. Voľby boli realizované hlavne pre študentov nižších ročníkov, ktorí ešte nemôžu pristúpiť k reálnym voľbám. Študenti túto možnosť využili a zúčastnili sa v počte 120 študentov. Veríme, že študentom sa tieto voľby páčili a budeme radi, ak sa ešte stretneme pri ďalších simulovaných voľbách.“

     • Opustila nás…..

     • naša dlhoročná kolegyňa a učiteľka slovenského a francúzskeho jazyka na našej obchodnej akadémi pani Mgr. Elena Zábovská. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 30. 10. 2018 o 13.30 hod na starom cintoríne v Považskej Bystrici. Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

     • Vyučovanie inak 5

     • Podľa tradície cestoviny na európsky kontinent priviezol Maco Polo pri návrate do Talianska z Číny v roku 1271. Iní bádatelia však zistili, že cestoviny predsa len majú kolísku na území Talianska.

      Dnes  svetový deň cestovín oslavuje 20 rokov a podľa www.teraz.sk budú hlavné oslavy v Dubaji. Načo však chodiť až tam. My na takéto akcie máme tento polrok našich účtovníckych projektových manažérov. Diana Cedzová nám  deň cestovín priniesla dnes do školy.

      Diana o svojom projektovom dni píše:

      „ 25. október je v kalendári svetových dní medzinárodným dňom cestovín. Tento deň sa prvýkrát slávil aj na našej škole. Vo svete sa prvýkrát slávil v roku 1998 a odvtedy tento deň pripadá na 25. októbra. Približne v 180 krajinách organizujú podujatia s cieľom podporiť konzumovanie cestovín.Odborníci na výživu hovoria, že tanier cestovín je prospešný pre zdravie človeka. Cestoviny obsahujú bielkoviny, sacharidy, vodu a nízky podiel tuku. Z minerálnych látok je v nich najmä vápnik, fosfor, stopové prvky železo a zinok. Sú ľahko stráviteľné a za ďalšie ich výhody možno považovať cenovú prístupnosť či jednoduchú prípravu, pri ktorej sa dá uplatniť fantázia. Podľa informácií na stránke Medzinárodnej organizácie cesto vinárov najviac cestovín na svete za rok a na hlavu obyvateľa zjedia Taliani až 26 kg, Slováci skonzumujú rovnako ako Španieli päť kg cestovín za rok.  Dnes mali možnosť tento deň osláviť aj študenti našej školy. Dali si s nami cestovinovú porciu. Pred učebnou číslo 48 na nich čakala spoločnosť CESTOVINY CEDZOVINY. Kupóny na pene cestoviny so syrovou omáčkou, špagetové košíčky a bolonské špagety, si mohli zakúpiť už deň vopred, kto však nestihol ešte mal tú možnosť aj dnes. Predaj prebiehal počas obedovej prestávky v čase od 12:10 do 12:40.“

      Cieľom tohto dňa je podpora konzumácie cestovín, poukázanie na význam kultúrnych a sociálnych hodnôt pri spoločnom stolovaní, zvýraznenie nutričných hodnôt pokrmov z cestovín a v neposlednom rade aj ekonomický prínos - pri pestovaní plodín a výrobe samotných cestovín.

     • Okresné kolo Maratón AEROBIK

     • Aby sme nepísali iba o odborných veciach, ktoré sa dejú na našej obchodke – teraz niečo zo športu.

      22. 10. 2018 sa v telocvični Gymnázia v Považskej Bystrici konalo okresné kolo Maratón AEROBIK. Našu obchodnú akadémiu reprezentovalo 25 študentov zo všetkých ročníkov a musíme samostatne uviesť, že sme mali zástupcu aj chlapca.

      Súťažilo sa v štyroch kolách: Rozbehový aerobic, Dance aerobic, Posilňovací aerobic a Dance aerobic 2.

      Po treťom kole odborná porota uskutočnila prvé vyraďovanie. Do finále sa pretancovalo 13 obchoďákov. Nakoniec si svoje miesto v desiatke postupujúcich do krajského kola v Trenčíne vybojovali štyri dievčatá a jeden chlapec. Ako vidíte máme 50% úspešnosť zo všetkých postupujúcich stredných škôl.

      Naša chvála patrí: Kristíne Hofericovej z III. B, Linde Vrbatovej z I. D, Nine Miklošovej z I. A, Andrei Ponechalovej z I.A a Dominikovi Strokovi z II. D.

      Našu pochvalu a vďaku si však zaslúžia všetci zúčastnení za to, že sa nebáli a išli s kožou na trh a výborne reprezentovali našu školu. Nedá nám neuviesť aj skutočnosť, že maximálny počet súťažiacich za jednu školu bol 25 účastníkov,  čím sme naplnili stav súťažiacich za našu školu na 100%.

     • Turnaj v stolnom tenise

     • Ako sme už hovorili naša škola žije aj športom. Koniec – koncov máme triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. A práve hlavne študenti z týchto tried reprezentujú našu školu v rôznych športových súťažiach. Naposledy to bol stolný tenis. Info o tom čo, kedy a kde nám podala Alexandra z III. D:

      „17.10. 2018 sa v telocvični SOU strojárske v Považskej Bystrici konalo školské kolo stolného tenisu stredných škôl. Našu obchodnú akadémiu reprezentovalo 11 študentov, 6 dievčat a 4 chlapci zo všetkých ročníkov. Súťažilo sa vo štvorhrách a taktiež vo dvojhrách. Po úpolnom zápolení naše dievčatá: Alexandra Dujsíková, Monika Uríková, Ivana Kardošová, Lucia Maliňák a Veronika Angyalová vyhrali prvé miesto a prebojovali sa do ďalšieho kola, ktoré sa bude konať v Novej Dubnici. Držte nám  palce.“

      A keďže tento web je školský web – tak niečo o histórií stolného tenisu:

      Stolný tenis ako športová hra vznikol prenesením tenisu do sálového prostredia na stôl. Predchodcom stolného tenisu bola stará japonská hra gossima, ktorú priniesli do Európy Angličania v 80. rokoch 19. storočia. Stolný tenis sa hral spočiatku na stoloch rôznych rozmerov, s gumenými alebo korkovými loptičkami, pergamenovými, neskôr drevenými raketami. Prvé pravidlá stolného tenisu boli vydané v Londýne 1884 (u nás 1925). Celuloidovú loptičku do hry zaviedol v roku 1899 Angličan James Gibb. Od roku 1900 sa stolný tenis šíril do strednej Európy (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko) a bol pestovaný aj u nás. Veľký rozmach stolného tenisu nastal po 1. svetovej vojne, keď sa hral už takmer na všetkých kontinentoch sveta. Na Slovensku sa začal stolný tenis rýchlo rozvíjať najmä po roku 1920. Medzinárodná federácia stolného tenisu (International Table Tennis Federation – ITTF) bola založená v roku 1926 v Berlíne (zakladajúce štáty: Nemecko, Anglicko, Rakúsko, Maďarsko, Švédsko, Československo). Európska únia stolného tenisu (European Table Tennis Union – ETTU) bola založená v roku 1958 v Budapešti. Dnes je stolný tenis jeden z najrozšírenejších športov na svete a jeho športovú hodnotu uznal i Medzinárodný olympijský výbor na svojom zasadnutí v Prahe v roku 1977 a zaradil ho medzi olympijské športové odvetvia. Na zasadnutí MOV v Baden-Badene v septembri 1981 bol stolný tenis schválený do olympijského programu súťaží na OH 1988.

      zdroj: https://www.stolny-tenis.eu/z-historie-stolneho-tenisu/

     • Druhý firemný deň

     • Nielen naši mladí účtovníci sa učia netradične – už tretí rok máme na našej škole pre štvrtákov voliteľný predmet Výchova k podnikaniu – slangovo Firma. Tu si naši štvrtáci praktickou formou skúšajú, ako to funguje v skutočnej firme. Vyberú si predmet podnikania, založia si spoločnosť so všetkými dokladmi, rozdelia si pracovné úlohy, vyrábajú, účtujú, robia rôzne akcie, učia sa nové veci .... Z času na čas majú tzv. firemné dni. V tento deň sa venujú iba firme. A dnes bol druhý takýto deň. Bol trochu iný, ako sme boli zvyknutí. Maturanti boli svojou firmou vyslaní na školenia z rôznych oblastí, z ktorých využijú poznatky v budúcom zamestnaní. Bloky tvorili dvojhodinovky slovenského jazyka, obchodnej angličtiny resp. nemčiny, sveta práce a hospodárskej korešpondencie.

      Aký mali naši štvrtáci z toho pocit:

      Píše Zuzka zo IV. A:  „Dňa 23.10.2018 sa na našej škole konal firemný deň pre štvrtákov.

      Všetky štvrtácke triedy dostali na tento deň  špeciálny rozvrh.  Hodiny SJL, SEE, PEJ, JOA a JON boli rozdelené do blokov, ktoré  trvali hodinu a pol a boli zamerané konkrétne na získavanie zručností, ktoré využijeme na predmete výchova k podnikaniu. Na slovenskom jazyku sme sa učili o rečníckom prejave, správnom prednášaní a získaní pozornosti poslucháčov, čo  by sme ako správni manažéri mali vedieť. Na hodine svetu práce sme veľmi zaujímavou a veselou  formou spoznávali samých seba a naše osobnosti , čo budeme môcť použiť pri okrúhlych stoloch v druhom polroku maturitného ročníka. Na pejko sme si oprášili zručnosti písania motivačného listu a životopisu na žiadosť o zamestnanie. Motivačný list sme taktiež písali v cudzom jazyku na JOA/JON a okrem toho sme sa naučili ako správne komunikovať a aký odev zvoliť na pracovný pohovor.

      Táto forma štúdia nás veľmi bavila a pomohla nám získať mnoho ďalších vedomostí.“

      Viktória  zo IV. B:  Pojem firma nie každého hneď osloví. Veľa študentov si predstaví starosti a zodpovednosť. Realita bola však úplne iná. Na našej škole sme zažili deň plný užitočných informácií do nášho života inou formou. Firma sa skladala z hodín jazykovej obchodnej prípravy v anglickom jazyku, sveta práce, písomnej a elektronickej komunikácie a slovenského jazyka. Na prvých hodinách sme sa zaoberali písaním motivačného listu a prípravou na pracovný pohovor. Pani profesorka nám veľmi dobre vysvetlila všetko čo sme potrebovali vedieť, napríklad ako sa správať a obliecť na pracovný pohovor. Každý sme vytvorili dialóg v dvojiciach, kládli otázky a odpovedali, akoby sme na pohovore reálne boli. Všetko bolo založené hlavne na komunikácii, ktorú v angličtine potrebujeme. Svet práce bol pre mňa výnimočný. Takúto hodinu som nikdy nezažila. Dostali sme materiál k tomu, aby sme našli svoju pravú osobnosť. Veľmi milou a hravou formou sme odhaľovali naše silné a slabé stránky, naše emócie a pocity. Pani profesorka nás skvelo povzbudzovala aby sme sa nikdy nevzdali. Musíme len veriť v samých seba, zlepšovať naše slabé stránky a všetko pôjde lepšie. Práve tieto hodiny mi pomohli vypísať na papier všetko čo som mala v hlave. Môj strach, radosť a smútok. Vďaka týmto materiálom si budeme vedieť pripraviť SWOT analýzu rýchlo, pravdivo a dobre. Ani bez písomnej a elektronickej komunikácie sa dnes človek v živote nezaobíde. Naučiť sa písať životopis, motivačný list a europas je občas náročné. Preto aj my, študenti, potrebujeme niekoho, kto nám v tom pomôže a naučí nás. Prvou úlohou bolo nájsť na internete stránku profesia.sk a vyhľadať inzeráty s pozíciou účtovník alebo ekonóm. Keď sme našli príslušný inzerát, vytvorili sme motivačný list, následne životopis a europas. Životopis potrebujeme do každého podniku pri hľadaní práce a teraz si konečne môžem povedať, že ho zvládnem napísať za každej okolnosti. Posledné hodiny boli venované slovenskému jazyku. Preberali sme rečnícky štýl a všetko spojené s ním. Na papieroch, ktoré sme dostali boli rôzne úlohy. Pani profesorka nám rozprávala kedy sa využíva slávnostný alebo smútočných prejav, aké znaky má rečnícky štýl. Ďalšou témou bolo ako sa stať rečníkom, aké suprasegmentálne javy a neverbálnu komunikáciu treba použiť, aby sme zaujali poslucháčov. Na záver sa odprezentovali prejavy z ukážky tak, aby boli správne využité všetky vlastnosti dobrého rečníka. Projekt firma bola skvelým nápadom pre študentov. Profesori ukázali, že vedia učiť aj inou formou a vedia to skutočne dobre. Všetky papiere, ktoré sme dostali si založíme a odložíme na maturitnú skúšku, kde ich určite využijeme. Pracovali sme ako v skutočnej práci a za krásne strávený deň Vám môžeme len z veľkej úcty poďakovať.“

      Obom dievčatám veľmi pekne ďakujeme za príspevky.

     • Vyučovanie inak 4

     • Po týždňovej pauze sa Vám zase hlásime s projektom Rozhlas OhlAs, ktorý realizujú naši projektoví manažéri z účtovníckej triedy. Dnes si svoj deň zrealizovala Zuzana Ostrochovská a vybrala si pre svoju prácu, myslím si, že pre mnohých z nás neznámy deň  - 21. 10. Svetový deň jablka.

      „Červené jabĺčko vo vrecku mám, koho rada vidím tomu ho dám. A ja ťa šuhajko .....“ táto pieseň po škole ohlasovala čo sa si bude diať. Prekvapené tváre, na chodbe ozajstná prezentácia slovenských odrôd jabĺk aj s ochutnávkou, koláče, mušt, rozhlasová relácia .....

      Toto nám o svojom dni píše Zuzka: „V pondelok 22. októbra 2018 sme si na našej škole pripomenuli medzinárodný deň tradičných odrôd jabĺk, cieľom, ktorého bolo pripomenúť si význam konzumácie jabĺk pre naše zdravie.

       Jablko, tento malý zázrak, sprevádza ľudstvo od jeho počiatku. Každý šťavnatý kúsok jablka obsahuje vodu, vlákninu, vitamín C, minerály, pektín, rad antioxidantov, zásobuje telo energiou, spoľahlivo uhasí smäd, pomáha pri nespavosti a dokonca zlepšuje pamäť.

      Ako to celé prebiehalo? Po 2. vyučovacej hodine sme si vypočuli reláciu a po nej nasledovala samotná akcia. Po hlavnej chodbe sa šírila vôňa výrobkov pripravených z jabĺk, ktoré si kto chcel mohol aj kúpiť.  Všetky zmysly boli zapojené pri ochutnávke múčnikov, jablčnej šťavy a  šťavnatých domácich jabĺk pochádzajúcich z jedného sadu. Niektorí žiaci našli v koláči aj zapečené prekvapenie, ktoré im prinieslo odmenu.

      Výstava aj s ochutnávkou mala nečakaný pozitívny ohlas v podobe veľkého záujmu od študentov školy aj pedagogického zboru, čo nás milo prekvapilo a zároveň veľmi potešilo. Naša snaha nebola márna za čo Vám ďakujeme.

       A na záver ľudová múdrosť: „ Denne jabĺčko zjedené o zdravie máte postarané!“

      Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko je pre ľudí symbolom fyzickej, kultúrnej a genetickej sily a pestrosti ale aj zdravia, plodnosti, krásy a lásky.

     • Marián Gazdík u nás na škole

     • Kto je tento zaujímavý muž? Je to ekonóm, businessman, Slovák - Bystričan, žijúci v Londýne.  Vybudoval najväčšie podujatie pre Start-upy v Londýne a pomáha budovať tie naše – slovenské. Pani zástupkyňa Katarína Dudrová sa s ním pozná osobne a požiadala ho, aby sa o svoje vedomosti, skúsenosti a zážitky z ciest podelil s našimi študentmi. Stalo sa tak v piatok 19. 10. 2018.

      Keďže ja som sa besedy, kvôli pracovným povinnostiam nemohla zúčastniť, požiadala som o jej zhodnotenie Lauru a Jozefa z III. D. A čo oni nato?

      „Beseda bola veľmi zaujímavá. Bola realizovaná formou otázok, ktoré väčšinu kládol pán riaditeľ, ale zapájali sa aj žiaci  3. a 4. ročníka. Pán Gazdík nám opísal svoju cestu, ako sa z priemerného študenta stal úspešným businessmanom. Začalo to prijatím na jazykové gymnázium, neskôr cestovanie - brigády a štúdium v zahraničí. Pracoval v rôznych odvetviach a myslím, že  od roku 2012 začal pracovať v Startup Grind, kde využíva svoje skúsenosti a za posledných 6 rokov jeho startup firma expandovala do neuveriteľných 150 krajín sveta. Jeho myšlienka spojiť podnikateľov, aby spolu riešili problémy má veľký úspech. 

      Tiež nám rozprával o svojej ceste okolo sveta na motorke. Rozprával nám zážitky, ktoré počas cesty zažil a myslím si, že najviac nás z tejto jeho cesty zaujal príbeh o tom, ako ho uniesli a až po dvoch dňoch ho napokon pustili. Zaujímavé bolo ako riešil situáciu, keď mu chceli ukradnúť jeho motorku.

      Z tejto besedy sme si vzali to, že aj v krízovej situácii máme rozmýšľať s chladnou hlavou a nemáme byť nepriateľskí a najmä to, že máme ísť za svojimi snami a nevzdať sa ich.“

      Pána Gazdíka môžete vidieť napr. aj tu:

      https://slideslive.com/38898878/startupy-vs-korporace-startupgrind-europe

       

       

     • Career Day

     • Deň kariéry - Career Day bol určený pre všetkých stredoškolských študentov programov Junior Achievement. JA Slovensko organizuje Deň kariéry v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia. Workshopy boli zamerané na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.

      Našu školu na tomto podujatí 11. 10. 2018 reprezentovali študenti II. D triedy – účtovníci – Lenka Mešová a Andrej Bednár.

      Postreh Lenky: „Career Day mi dal nové skúsenosti a informácie k tomu, ako sa stať úspešnou. Ako ísť za svojím v budovaní budúcej kariéry, správne vyplniť životopis tak, aby zaujal možno budúceho zamestnávateľa. Videli sme ukážku toho ako prebieha pohovor, z ktorého som si odniesla veľmi veľa a veľa som sa taktiež aj naučila.“

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje