• Medzinárodné dni

     • Projekt Projektový manažér - Medzinárodné dni realizujeme so žiakmi tried s rozšíreným vyučovaním účtovníctva.

      Cieľom je príprava a predstavenie vybraného dňa pred ostatnými žiakmi školy. Spôsob realizácie je výlučne na žiakoch. Musia však splniť aj  povinné úlohy:

      -  plagát, ktorý dostatočne zavčasu akciu propaguje,

      -  rozhlasovú reláciu v našom školskom rozhlase – ROzhlAs Ohlas.

      -  zaúčtovanie svojho projektu – vrátane tvorby účtovných doklad.

      Aby sa pri realizácií necítili osamelí – môžu si vybrať jedného spolupracovníka, ktorý im v čase realizácie projektu pomáha.

      Tento školský rok sme sa rozhodli náš projekt odprezentovať formou mini knižôčky, kde každý z účastníkov predstaví seba aj svoj projekt.

      Ako si jednotliví žiaci s náročnou úlohou, jej zhodnotením a propagáciou poradili si môžete prečítať na nasledujúcich stránkach.

       

      Verím, že mi dáte za pravdu, že dni sa aj tento rok vydarili.

      ML

      Medzinárodné dni II.D

       

     • Ďakujeme, milí naši absolventi.....

     • Prajem pekný deň všetkým profesorom, spolužiakom, či priateľom školy, ktorí si budú čítať nasledovné riadky

      Verte, že sa mi to píše ťažko. Neverím, že niekto vedel, že my - tohtoročný maturanti nepristúpime k maturite. Určite bola táto situácia zo začiatku pre všetkých náročná. No už si však pomaly zvykáme. Mne je však každým dňom viac a viac ľúto toho, že posledné dni stredoškolského života nemôžem tráviť v kruhu svojich spolužiakov v školskej lavici.

      Chýbajú mi tie školské zážitky, hodiny, ale aj naše hádky a zazerania jeden na druhého. Chýbajú mi aj učitelia a učenie. Myslím si, že aj my chýbame im. Aj keď teraz je už asi neskoro preukazovať profesorom našu vďaku, tak verte, že každému jednému sme vďační. Možno za voľnú hodinu, možno za kamarátsky prístup a možno za to, že ste nás niečo naučili. Túto vďaku sa nedá preukázať slovami. Túto vďaku sme Vám preukazovali  počas celých 4 rokov. Možno ste to brali ako samozrejmosť, ale všetci vieme, že sme to všetko robili aj kvôli Vám. Učili sme sa, vymýšľali sme, snažili sme sa Vám spríjemniť deň, aj keď nie vždy to vyšlo, ale hlavne viem, že Vás máme radi. Ďakujeme Vám za možnosť strávenia spoločného času aj mimo lavíc. Napríklad, keď ste nám umožnili lyžiarsky či plavecký výcvik, KOŽAZ či stužkovú, na ktorú sme Vás pozvali. Rozumieme tomu, že nie každému sa dalo zúčastniť na týchto akciách spoločných s nami, no veríme, že ste našu aktivitu aspoň ocenili a tešili sa zároveň s nami z vydarených akcií a najmä pečatenia, či stužkovej. Boli to nezabudnuteľné chvíle, na ktoré budeme veľmi radi spomínať v našej budúcnosti, keď nám niekto spomenie strednú školu. Všetci sme sa snažili, čo najviac sme vedeli. Hlavne v tomto období. Profesori nám zadávali úlohy, ktoré následne museli kontrolovať a oznámkovať. Bola to veru riadna "fuška". No zvládli sme to a môžem povedať, že aj úspešne. Toto obdobie nám všetkým ukázalo to, akí naozaj sme. Tí čo chceli pomohli a tí čo nechceli nepomohli. Na toto všetko však časom zabudneme a už si iba spomenieme, ako sme sa pri Vás cítili. A my sme sa pri Vás cítili výborne.

      Ďakujeme, že ste to s nami zvládli, že ste nám pomohli a hlavne ďakujeme, že sme Vás mohli spoznať. Budete nám chýbať! Máme Vás radi a verím, že nikdy na Vás nezabudneme. S láskou sa starajte o našich mladších spolužiakov a občas si spomeňte aj na tých, ktorí nepristúpili tradične k zelenému stolu, ale radšej si prišli rovno pre vysvedčenie. Prajeme Vám krásne nasledujúce roky v škole či mimo nej a budeme dúfať, že sa ešte niekedy stretneme a poriadne zaspomíname na toto šialené obdobie.

     • Máme vzťah k práci aj k prírode

     • Projekt - Liečivé rastliny realizovala trieda s rozšíreným vyučovaním účtovníctva. Cieľom projektu bolo, aby si žiaci  vlastnými rukami vyskúšali  prípravu a zrealizovanie predajnej akcie. Ako tému sme vybrali liečivé rastliny, lebo v súčasnom uponáhľanom svete sa do popredia dostávajú bio produkty a ľudia sa snažia vracať k prírode.

      Úlohou žiakov bolo vybrať si liečivú rastlinu, nájsť o nej informácie, zaujímavosti, históriu, liečivé účinky a recepty.

      Následne liečivú rastlinu a produkty z nej predstavovali celý týždeň na svojom – „Týždni liečivej rastliny“. Svoj týždeň  si náležite pripravili, odprezentovali, zdokumentovali a zaúčtovali. 

      Teda – taký bol plán.  Podarilo sa to trom dievčatám. Ostatných zasiahla „Korona karanténa“ a tak svoj deň zrealizovať nemohli. Projekt však trval a zrealizovali sme ho v oklieštených podmienkach – bez divákov, účtovnej evidencie a predajnej skúsenosti.

      V účtovníctve je dôležitá nielen účtovná dokumentácia, ale aj archivácia. Súčasťou projektu bolo  aj jeho uchovanie pre budúcnosť. Rozhodli sme sa to urobiť formou mini knižôčky v elektronickej podobe.

      Pri jej listovaní môžete vidieť kreativitu a nápaditosť našich študentov.

      UPE-OA-PB-Liecive-byliny.pdf

      Verím, že sa Vám recepty z vybraných liečivých bylín zapáčia a niektoré sa stanú aj súčasťou Vášho denného života.

      ML

       

       

     • 2%

     • Milé kolegyne, milí kolegovia, rodičia a priatelia školy,

      nedávno som Vás oslovila, či už osobne alebo prostredníctvom Vašich detí, o pomoc pri tzv. daňovej asignácii. Budeme Vám veľmi vďační, ak ich darujete prostredníctvom Nadácie Spoločne pre región našej škole. Nakoľko Nadácia Spoločne pre región zbiera 2% pre viacero organizácii, je dôležité, aby naša škola vedela zdokladovať tie „svoje“. Ak máte istotu, že Vyhlásenie je správne vyplnené, môžete ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane (ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa) zaniesť priamo na Daňový úrad. Fotokópiu Vyhlásenia môžete vhodiť do schránky v budove školy, alebo mailom zaslať na adresu anna.kudelcikova@oapb.tsk.sk. Do schránky môžete vhodiť aj originály Vyhlásenia spolu s Potvrdením a my ho na Daňový úrad odovzdáme za Vás. Ak Vyhlásenie neviete vyplniť, podpíšte sa na miesto „podpis daňovníka“ a spolu s Potvrdením vhoďte do schránky a my ho vyplníme a odovzdáme za Vás. Ak potrebujete poradiť, píšte na anna.kudelcikova@oapb.tsk.sk, volajte 0903 568 990, prípadne môžete kontaktovať pracovníčku cez Messenger (Anna Kúdelčíková). Ak ste podávali Daňové priznanie, v ktorom ste nám darovali 2%, potrebujeme fotokópiu strany daňového priznania, na ktorej je o tom doklad. Okienko „podpis daňovníka“ musí byť podpísané. Pani Kudelčíková je v škole k dispozícii od 8.00 do 12.00 hod, schránka je umiestnená pri hlavnom vchode. Srdečne Vám ďakujem. V svojom mene, ale hlavne v mene našich žiakov.

      Katarína Dudrová
      poverená riadením školy

     • Aj v čase „korona“ vieme vyučovať INAK

     • V minulom školskom roku sme v rámci tried s rozšíreným vyučovaním účtovníctva realizovali rôzne aktivity na tému Vyučovanie inak. Nezaháľame ani v tomto školskom roku. Len sme,  tak ako všetci okolo, zmrazení „korona“ pandémiou. Pracujeme aj doma s rúškami aj bez nich, s perom aj s klávesnicou. Máme rozrobených niekoľko projektov. Niektoré realizovať nemôžeme – ale niektoré nám priamo kypia pod prstami. Jedným z takých je aj pokus o zapojenie sa do celoslovenskej a medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život. Súťažnou úlohou roka 2020 bolo vytvoriť časopis na tému: „Spotrebiteľ na internete a ochrana autorských práv.“ Na projekte pracovali študenti II. D a III. D triedy. Podľa pravidiel sme vytvorili sme 9 redakčných rád po 3 študentoch a vzniklo 9 dielok. Teda iba 8, lebo jedna skupina výsledný produkt doteraz nedodala. Štyri z týchto mini časopisov, ktoré splnili podmienky témy zadania sme už zaslali do súťaže. Môžete sa aj vy pokochať týmito žurnalistickými prvotinami a zároveň sami posúdiť, ktoré z nich do súťaže patria a ktoré by ste vybrali.

      ML

      OA-PB-Dumoska.pdf
      OA-PB-NetworkUsers.pdf
      OA-PB-Ochrana-na-internete.pdf
      OA-PB-Recap.pdf
      OA-PB-SE-MA-Security-Magazine.pdf
      OA-PB-Spotrebitelsky-zurnal.pdf
      OA-PB-SPRIEVODNIK.pdf
      OA-PB-SOVA.pdf

     • SKVELÁ SPRÁVA!

     • Majka Kostelanská volejbalistkou roka!

      Naša absolventka (maturantka 2012) Majka Kostelanská sa stala volejbalistkou roka!! Veľká pochvala, uznanie a poďakovanie patrí aj bývalému riaditeĺovi obchodnej  akadémie a zároveň dlhoročnému trénerovi  Palkovi Kováčikovi a jeho manželke Magduške.

      Palko, Magduška, tomuto sa hovorí zadosťučinenie za Vašu dlhoročnú úspešnú trénerskú prácu 👍

      Obrovská gratulacia za nás všetkých, Majka!

     • Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

     • dnes je pred Vami deň, ako každý iný. Vstávate určite s myšlienkami, čo dnes budete variť, čo dnes upracete, aký bude Váš dnešný program s najbližšími.....

      Nie, táto sobota nie je ako každá iná. Je to NÁŠ deň, je to NÁŠ sviatok. Deň učiteľov sme chceli osláviť spoločne.  Momentálna situácia nám to však neumožňuje, čo ma veľmi mrzí. Tak veľa by som Vám toho chcela povedať.....

      Ste pedagógovia, učitelia, psychológovia, poradcovia, kamaráti,  ktorí každý deň svojim zanieteným prístupom k povinnostiam dokazujú, že Vaša práca je naozaj poslaním a dennodenne napĺňate slová Jána Amosa Komenského: “Dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom, nie maskou učiteľa. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov...“

      Aspoň touto cestou by som sa Vám, moji milí, chcela poďakovať za Vašu prácu, prístup, ochotu pomôcť a poradiť, obetu, za Vaše podnetné myšlienky a nápady, ktoré vo významnej miere prispievajú k tomu, aby Obchodnú akadémiu Považská Bystrica vnímala široká verejnosť pozitívne a aby naši študenti boli výborne pripravení na ich profesijný život, ďakujem Vám za všetky doposiaľ dosiahnuté výsledky našich žiakov vo vedomostných a športových súťažiach a teraz, za týchto podmienok za Vašu trpezlivosť a ľudskosť.

      Zo srdca Vám želám pri príležitosti Dňa učiteľov  pevné zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov, dobrých, pozorných a učeniachtivých študentov, ale taktiež si želám, aby sme toto všetko zvládli  a mohli sa opäť stretnúť v našej milovanej škole.

       

                                                                                                                                               Vaša Katka Dudrová

     • Milí naši učitelia,

     • každoročne vo svete, práve 28. marca, viac ako po iné dni, myslíme na Vás, našich učiteľov. Vy ste tie osobnosti v živote človeka, ktoré nikdy neostanú zabudnuté. Možno často necítite zadosťučinenie svojej práce a nedočkáte sa zaslúženej úcty a vďaky, ale verte, že na každého jedného z vás, si veľa ľudí v neskorších rokoch svojho života spomína.

      Byť učiteľom nie je obyčajné povolanie, byť učiteľom je poslanie. Je to poslanie formovať mladých ľudí, vštepovať im hodnoty a viesť ich k pravde a vzdelaniu. V tejto rýchlej a konzumnej dobe ste často oporným pilierom pre mnoho žiakov a študentov. Častokrát sa dostávate do situácií, kde viac zastupujete úlohu rodiča ako učiteľa a musíte viac vychovávať ako vzdelávať. Rodičia majú možno skreslené predstavy o tom, že učitelia majú vychovávať ich deti a neuvedomujú si, že aj bez toho máte povinností viac než dosť so samotným vzdelávaním. Vaše dennodenné problémy a starosti, spôsobené náročnosťou Vášho povolania si vyžadujú veľkú dávku sebazaprenia a obety pre dobro spoločnosti a predsa tak mnohokrát ostávajú bez povšimnutia a objavujú sa iba v spomienkach starších ľudí.

      Preto, my, študenti Obchodnej akadémie Považská Bystrica, chceme sa Vám poďakovať za vašu prácu nielen v priebehu obyčajného školského roka, ale práve teraz, keď aj s Vašou pomocou ostávame v učebnej kondícii a nestrácame úplne návyky učiť sa. Niet takej vďaky a pochvaly, ktorá by Vám vynahradila všetky tie náročné chvíle s nami a preto chceme Vám popriať k Vášmu sviatku, Veľa zdravia, aby ste dokázali ešte veľa rokov odovzdávať Vaše vedomosti a skúsenosti. Veľa sily, entuziazmu a odhodlania pri Vašej práci a ešte veľa radostných momentov zo študijných úspechov Vašich žiakov alebo absolventov.

      ĎAKUJEME

      Študenti OA

     • OAPB je zavretá

     • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a nariadenia vlády SR týmto oznamujem, že škola je od 16.3. do 29.3. 2020 zavretá. 

      Prosím všetkých, aby rešpektovali tento príkaz, uvedomovali si vážnosť situácie a svojim zodpovedným správaním prispeli k zlepšeniu situácie. 

      S pozdravom

      Katarína Dudrová
      poverená riadením školy 

     • ITO 2020

     • Our school will be closed this week and we will not participate in the ITO. The reason is the protection of public health in connection with the new Corona virus. 

     • Krajská súťaž stredných škôl v SIP

     • Dňa 13. februára 2020 sa v Prievidzi v Obchodnej akadémii konal 54. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači - Písanie na PC, Úprava textu na PC, Wordprocessing.

      Našu školu reprezentovali títo žiaci: Jakub Zábojník z II. D triedy, Silvia Melicheríková

      z III. A triedy, Jakub Matejka a Nicolas Fabian z III. D triedy.

      Najlepší výsledok dosiahla Silvia Melicheríková ,  skončila na 5. mieste s výkonom 6850 bodov v úprave textu na PC. Srdečne blahoželáme.

      Za reprezentáciu školy ďakujeme.      

                                                                                   Ing. Anna Klabníková, Ing. Jana Bellová

     • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky)

     • T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

      vyhlasuje

       

      v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/ky/

      Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,

      so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.

      Uchádzač o miesto riaditeľa/ky/ školy musí:

      a/    spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

      b/   spĺňať  predpoklady podľa § 3   ods. 5 zákona  č. 596/2003   Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov   a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom len „zákon“):

      • spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
      • spĺňať podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
      • mať najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
      • byť zdravotne spôsobilý,
      • byť bezúhonný,
      • ovládať štátny jazyk.

      Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

      • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
      • doklad o vykonaní prvej atestácie ( 59 a § 90 ods. 1 písm. a) zákona),
      • doklad o absolvovaní funkčného vzdelávania, len v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania ( 89 zákona),
      • osobný dotazník,
      • profesijný štruktúrovaný životopis,
      • na účel preukázania bezúhonnosti poskytne uchádzač čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 
      • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán,
      • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti.

      Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu :

      Trenčiansky samosprávny kraj

      Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

      K dolnej stanici 7282/20A

      911 01 Trenčín.

      Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ/ka/        Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica“.

      Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je       24.03.2020.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

      Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy.

      V Trenčíne dňa 19.02.2020.

                                                                                                 Ing. Jaroslav Baška

                                                                                                          predseda

     • Mladý obchoďák ---- III. ročník 04. 03. 2020

     • P. č.   Škola                 Počet prihlásených súťažných dužstiev  

                                                                                          

        1.    ZŠ Dolná Maríková                                                        2 družstvá

        2.    ZŠ Slovanská, Považská Bystrica                                  2 družstvá

        3.    Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové     1 družstvo

        4.    ZŠ SNP 1484 Považská Bystrica                                    3 družstvá

        5.    ZŠ Školská 235/10, Považská Bystrica                          4 družstvá

        6.    ZŠ Slovenských partizánov 1133/53, Pov. Bystrica        4 družstvá

        7.    ZŠ Štiavnik                                                                     2 družstvá

        8.    ZŠ Stred, Považská Bystrica                                           5 družstiev

        9.    ZŠ s MŠ Udiča                                                                1 družstvo

      10.    ZŠ Domaniža                                                                  1 družstvo

      11.    SZŠ DSA, Sídl. Rozkvet 2047.                                        2 družstvá

      12.    Základnú školu sv. Augustína, Považská Bystrica          3 družstvá

      13.    ZŠ, Nemocničná 987/2, Pov.Bystrica                              2 družstvá

      14.    ZŠ s MŠ Považská Teplá                                                1 družstvo

      15.    ZŠ Štefana Závodníka Pružina                                       1 družstvo

      16.    ZŠ Martin                                                                        1 družstvo

      17.    ZŠ Beluša                                                                       1 družstvo

      18.    ZŠ Komenského Púchov                                                 1 družstvo

      19.    ZŠ Slovanská Púchov                                                     1 družstvo

      20.    ZŠ Predmier                                                                    1 družstvo

      21.    ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou                                             1 družstvo

      22.    ZŠ Mládežnícka Púchov                                                  1 družstvo

      23.    ZŠ s MŠ Záriečie                                                             1 družstvo

      24.    ZŠ s MŠ Brvnište                                                             3 družstvá

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje