• Všetkým deviatakom.

          • Po úspešných dvoch ročníkoch súťaže "Mladý obchoďák"  si Vás dovoľujeme touto cestou osloviť s pozvánkou  na tretí ročník tejto súťaže. 

            Návratku s menami súťažného trojčlenného tímu je potrebné zaslať najneskôr do  07. 02. 2020 na adresu: miriam.lidajova@gmail.com

            Súťaž je vhodná hlavne pre žiakov, ktorí majú skutočný záujem študovať na našej škole, nakoľko sa body získané v tejto súťaži pripočítavajú k bodovému hodnoteniu na prijímacom konaní. 

            Vzhľadom k tomu, že počas súťaže bude vedenie školy poskytovať bližšie informácie o prijímacom konaní a štúdiu na našej škole je vhodné, aby ako pedagogický dozor so žiakmi prišiel výchovný poradca.

            Ďakujeme za spoluprácu. 

            S pozdravom

            organizačný tím

          • Dňa 27. 11. 2019 sa žiaci triedy 2. A

          • zúčastnili prednášky vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici.

            Zaujímavá prezentácia sa týkala udalostí v novembri 1989 a toho, čo ich predchádzalo.  Žiaci sa dozvedeli ako to v komunistickom režime fungovalo, aké boli jeho vedúce osobnosti , čo viedlo k Nežnej revolúcií a ako prebiehala. Súčasťou tejto akcie bola aj výstava dobových fotografií z Považskej Bystrice, ale aj z miest v ktorých sa protesty začali kde boli najrozsiahlejšie.

          • Zaujímavosti z histórie nášho mesta a okolia

          • Dňa 12.11.2019 sa žiaci 1.B a 1.C a 15.11.2019 žiaci 1.A a 1.D zúčastnili s vyučujúcimi Mgr. D. Haškovou a Mgr. Z. Šandorovou v okresnom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici besedy s pánom Mgr. Jakubom Bielikom. Pripravil si pre nás prezentáciu o dávnej histórii nášho mesta a blízkeho okolia. Dozvedeli sme sa z nej o keltských a slovanských hradiskách, osadách a mnoho zaujímavostí o hrade v Považskej Bystrice a histórii mesta z obdobia pred našim letopočtom a zo stredoveku.

             

            Sára Sečníková

          • Jazykový týždeň II. A

          • Ak ste náhodou nevedeli, komu patril ten karavan, ktorý bol minulý týždeň zaparkovaný pred našou školou, teraz sa to dozviete.

            Ako jazyková trieda sme mali možnosť, že nás namiesto našich učiteliek angličtiny týždeň učili anglickí lektori. Začalo sa to v pondelok 9. decembra 2019.

            Všetci sme sa báli, ako to všetko bude prebiehať, čo budeme robiť, no hlavne, ako budeme lektorom rozumieť. No hneď v prvé ráno kurzu sa ukázalo, že naše obavy boli úplne zbytočné, keď sme zazreli medzi dvermi vysmiatu kučeravú Hannah a priateľského Jacka. Obaja práve doštudovali a rozhodli sa, že chcú zažiť niečo nové, a tak už od začiatku októbra cestujú po Slovensku a učia angličtinu žiakov v slovenských školách.

            Párkrát sme si úlohy učiteľov vyskúšali aj my a naučili ich veľa slovenských slov, no keďže slová čučoriedka či guľôčka v jamôčke už ovládali, museli sme nastaviť latku vyššie a z obchodnej odchádzali ako najzneprekryštalizovávateľnejšievajúci otorinolaryngológovia.

            Obaja prejavili veľký záujem o Slovensko, zaujímali ich naše tradície, no hlavne naše jedlo. Hannah miluje tyčinky a kofolu. Jackovi najviac chutia horalky.

            Za ten krátky týždeň sme si stihli rozšíriť slovnú zásobu o kopec anglických slangových slov, ktoré používame aj v praxi, oveľa menej sa bojíme rozprávať, napísali sme scénar k filmu, diskutovali sme na tému „ Is it immoral to be  a billionaire?“, vytvorili sme si vlastnú krajinu, tvorili sme dialógy, no hlavne sme spoznali úžasných mladých ľudí, ktorí robia svoju prácu skvelo a s radosťou. Zažili sme niečo úplne nové, na čo nikdy nezabudneme. Ďakujeme, že sme mali možnosť zúčastniť sa tohto anglického týždňa, a už teraz sa veľmi tešíme na ten nasledujúci.

             V. Chladná, S. Haviarová II. A

             

            Čo povedali o jazykovom týždni ostatní študenti:

            Lenka: Jazykový týždeň sa mi veľmi páčil. Prišli k nám veľmi milí anglickí lektori, s ktorými sa príjemne pracovalo. Celý týždeň sme robili rôzne aktivity a hrali hry, pri ktorých sme sa zabavili. Rada by som si zopakovala celý týždeň s nimi.

            Martina: Jazykový týždeň znamenal pre mňa a mojich spolužiakov týždeň plný zábavy a nových skúseností. Bol to ohromný zážitok, ktorý by sme si radi zopakovali.

            Natália: Jazykový týždeň sa mi veľmi páčil. Mali sme úžasných lektorov a naučili sme sa veľa nových slov, fráz, dokonca aj anglické príslovia.

            Nina: Jazykový týždeň bol jeden z najlepších týždňov na tejto škole, odkedy tu študujem. Rozhodne to pomohlo aj mojej angličtine.

            Ema: Jazykový týždeň bol naozaj super, myslím si, že veľmi pomohol tým, ktorí sa boja alebo hanbia hovoriť po anglicky.

          • Školské kolo v spracovaní informácií a PC

          • Vo štvrtok 4. decembra 2019  sa žiaci II. a III. ročníka zúčastnili školského kola v spracovaní informácií na počítači. Do súťaže sa zapojilo 29 žiakov.

            Súťaž prebehla v dvoch súťažných disciplínach:

            - 10-minútový odpis na rýchlosť v ATF Editore,
            - úprava textu na PC - 10 minút.

            V 10-minútovom odpise v programe ATF Editor sa umiestnili: na 1. mieste Nikolas Fabian z III. D triedy s výkonom 344 ČÚ/min a % chýb 0,31; na 2. mieste Jakub Zábojník z II. D triedy s výkonom 327 ČÚ/min a % chýb 0,12; na 3. mieste Silvia Melicheríková s výkonom 311 ČÚ/min a % chýb 0,18.

            V úprave textu na PC sa umiestnili:  na 1. mieste Silvia Melicheríková s počtom bodov 8200 a 92 korektúr; na 2. mieste Veronika Červeňáková s počtom bodov 7950 a 87 korektúr; na 3. mieste Silvia Gažová s počtom bodov 7100 a 76 korektúr.

            K dosiahnutým výsledkom žiakom blahoželáme, postupujú do Krajského kola v SIP na PC, ktoré sa uskutoční v OA v Prievidzi 13. februára 2020.

            Ďakujeme žiakom za účasť.

            Organizačný výbor: Ing. Bellová, Ing. Klabníková, Ing. Tvrdá

          • Doplňujúce voľby do Rady školy pri OA PB

          • Predseda Rady školy pri OA PB vyhlasuje Doplňujúce voľby do Rady školy - zástupca študentov. Doplňujúce voľby sa uskutočnia dňa  17.12. 2019  v čase  8,00 hod. - 12,00 hod. v budove  OA.

            Mená kandidátov z radov študentov je potrebné nahlásiť najneskôr do stredy 11.12. 2019 do 13,00 hod. osobne na sekretariáte OA alebo mailom na adresu sekretariat@oapb.sk

                                                           

            Ing. Peter Kvaššay - predseda RŠ

          • Jesenný Wocabee šampionát 2019

          • V tomto šk. roku sa viaceré triedy našej školy zapojili do Jesenného Wocabee šampionátu. Wocabee je aplikácia, ktorá v rámci vyučovania cudzích jazykov pomáha pri výučbe lexiky, podporuje záujem o jazyk a zároveň podnecuje zdravú súťaživosť medzi žiakmi.  V interakcii s vyučujúcim ju žiaci môžu používať na počítači, mobile aj tablete.  Ruštinári z  3. A  sa stali šampiónmi okresu, v krajskom kole sa umiestnili na druhom mieste.  Blahoželáme.

            K. Dudrová, Z. Šandorová

          • SNP v našom regióne

          • Dňa 5.11.2019 sa žiaci 1.A, 1.B a 1.C s  vyučujúcimi  Mgr. D. Haškovou a Mgr. Z. Šandorovou zúčastnili besedy s novinárom pánom Pavlom Vitkom.

            Porozprával nám o priebehu SNP v našom regióne počas 2. svetovej vojny. Dozvedeli sme sa aj o jeho spolupráci s pánom Vladimírom Fraňom pri písaní knihy: Okamihy vzdoru v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Spomenul aj vojenské misie v Ázii a Afrike, na ktorých sa ako novinár zúčastnil a porozprával nám o úlohách našej armády v týchto misiách.

             

            Sára Sečníková

          • Imatrikulácie 2019

          • Dňa 22. 11. 2019 sa aj v tomto školskom roku uskutočnili imatrikulácie prvákov, ktoré sú obľúbenou a očakávanou udalosťou. Akciu pripravovali s podporou vedenia školy pod taktovkou Ing. Anny Pirošovej tretiaci, predovšetkým z III. D a III. A. Príprava sa dotkla každého žiaka i vyučujúceho. Veď, ako konštatoval v príhovore pán riaditeľ, ostatné dva týždne sa viac nacvičovalo ako vyučovalo J  Aj tohtoročné imatrikulácie sa niesli v duchu dôstojnosti bez ponižujúcich disciplín, aby sa pre prvákov nestali nočnou morou, ale peknou spomienkou na vstup do študentského stavu. III. B zadala tému imatrikulácií – Cirkus. Medzi súťaže  sa zaradili napríklad fúrik s loptou, štafeta po ležiačky či veľmi zábavná súťaž  sympatie, kedy sa každá trieda, na čele s predsedom,  snažila počas hudby „Jede - jede mašinka“ nazbierať čo najviac žiakov a učiteľov do svojho vláčika. Do hodnotenia 6-člennou porotou s predsedom Ing. Petrom Bologom, riaditeľom školy, sa počítali aj body za triedny erb, triednu hymnu a tanečnú choreografiu na tému Cirkus, ktorú vymyslela III. B.

            Triedy I. A, I. B, I. C a I. D ukázali všetko. čo v nich bolo, a dokázali, že už teraz dokážu pracovať a bojovať ako jeden tím. O kultúrnu vložku sa nám postaral aj p. p. Ing. Peter Kostelanský s jeho Kosťobandom, ktorého členmi sú talentovaní žiaci OA. Dôležitou súčasťou programu bolo vystúpenie víťaza imatrikulácií 2017 – III.D. Po urputnom boji medzi prváckymi triedami prišlo k rozhodovaniu. Predseda poroty spočítal všetky body a vyhlásil výsledok. Veľkým prekvapením bolo jasné víťazstvo I. C a druhé trojmiesto tried I.A, I.B a I.D s rovnakým počtom bodov. Prváci okrem krásnych zážitkov získali hodnotné balíčky maškŕt a víťazná trieda I. C, deň riaditeľského voľna a cennú sošku Zlatý obchoďák.

             Imatrikulácie zakončil prechod prvákov imatrikulačnou uličkou, ktorej súčasťou bolo podpísanie imatrikulačného sľubu odtlačkom prsta, prevzatie imatrikulačného certifikátu a odznaku. Po slávnostnom Gaudeamus  sa prváci oficiálne stali žiakmi OAPB. V mene celej školy im prajeme veľa úspechov v štúdiu,  množstvo nezabudnuteľných zážitkov a spomienok. Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu imatrikulácií ďakujeme.

            Za organizačný tím Janka Cepáková, III. D

          • Majsterky kraja v stolnom tenise

          • Dňa 20. novembra 2019 sa vo Veľkých Uherciach konali Majstrovstvá Trenčianskeho kraja v stolnom tenise žiačok SŠ.  Súperky boli veľmi kvalitné. Každá výhra v jednotlivých setoch nás krôčik ku krôčiku približovala k vytúženému cieľu. Výbuch radosti, ktorý prišiel po záverečnej dvojhre, sa ani nedá opísať.  Naše dievčatá Alexandra Dujsíková, Ivana Kardošová, Veronika Angyalová a Natália Chudovská obsadili prvé miesto a postúpili na majstrovstvá Slovenska.

            Gratulujeme a držíme im palce i naďalej

          • Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu

          •       V tomto školskom roku sa 50 žiakov I., II. a III. ročníka našej Obchodnej akadémie zapojilo do 8. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

                  Hlavným cieľom tohto projektu, ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania u mládeže prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému.

                 Do konca októbra naši žiaci vytvorili záložky s vyobrazením významných osobností, s uvedením informácií o ich živote a citátmi súvisiacimi s demokraciou. Pri tvorbe záložiek využili rôzne techniky a svoju tvorivosť. Medzi osobnosti, ktoré žiakov inšpirovali a podľa nich sa zaslúžili o demokraciu, patrí hlavne M. R. Štefánik, A. Dubček, Ľ. Štúr, V. Havel, J. Smrek, ale aj J. M. Hurban, S. D. Jurkovič, Ľ. Podjavorinská či T. G. Masaryk.

                 Žiaci pracovali na záložkách dobrovoľne s tým zámerom, aby mohli rozvinúť svoju kreativitu. Motivovaní boli besedami o známych osobnostiach, hodinami slovenskej literatúry a návštevami knižníc.

                  Za partnerskú školu sme dostali Obchodnú akadémiu v Topoľčanoch. Spolupráca prebehla na základe dohodnutých podmienok a záložky boli vytvorené a odoslané v termíne do 31. októbra 2019. Každý žiak, ktorý sa zapojil do projektu a vyrobil svoju záložku, dostal záložku od žiaka z partnerskej strednej školy z  Topoľčian. Vzájomná výmena výrobkov podporila spolupatričnosť žiakov rovnakého typu škôl. Komunikácia prebehla na veľmi priateľskej úrovni a účastníci sa mohli dozvedieť viac o partnerskej obchodnej akadémii.

                 Vzájomnú spoluprácu, tvorivosť a nápady žiakov z obidvoch škôl hodnotíme veľmi pozitívne a teraz už len čakáme na výsledky hodnotenia projektu v rámci celého Slovenska, ktoré budú zverejnené 30. novembra 2019.  Po zverejnení oficiálnych výsledkov budú zúčastneným školám zaslané Slovenskou pedagogickou knižnicou diplomy.

            Mgr. A. Piechová, Mgr. J. Gicová

          • Návšteva divadla Astorka

          • V pondelok 11. 11. 2019 sa žiaci 2.A a 3.B zúčastnili na divadelnom predstavení v našom hlavnom meste. Zavítali sme do divadla Astorka ktoré úvadzalo divadelnú hru s názvom Revízor. Je to satirická komédia, ktorú napísal N. V. Gogoľ. V diele kritizuje spoločenské pomery vo vtedajšom Rusku. Hru režíroval poľský režisér L. Kosa, ktorý je veľkým milovníkom Gogoľa. V inscenácii účinkovali herci ako Marta Sládečková, Ady Hajdu, Marián Labuda, Matej Landl a mnohí ďalší. Ako revízor sa predstavil vynikajúci Róbert Jakab.  Predstavenie sa nám veľmi páčilo, bolo plné vtipných situácií a herci podali dobrý výkon.

            „Čomu sa smejete? Sami sebe sa smejete!“ hovorí v závere hry hlavná postava. My sme sa celé predstavenie zabávali na pokrivených charakteroch skorumpovaných štátnych úradníkov. Moderné spracovanie klasickej hry ešte podčiarklo aktuálnosť problémov vtedajšej aj súčasnej spoločnosti.

          • Emócie v marketingu

          • Dňa 04. 11. 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnil workshop na tému „Emócie v marketingu“. Workshop bol určený pre tretiakov s cieľom prehĺbiť naše vedomosti a informovať nás, čo znamená marketing pre podnikanie. Prednášku viedol Ing. Dávid Vrtaňa, ktorý ju poňal interaktívnou formou a s humorom. Počas Workshopu sme vypĺňali dotazníky, odpovedali sme na pár jednoduchých otázok a taktiež sme mali možnosť vidieť reklamné kampane známych firiem.

            Tieto reklamné spoty v nás vyvolali rôzne pocity, či úž to bola úzkosť, smútok ale aj radosť. Na tejto prednáške sme pochopili, dôležitosť marketingu, o ktorom sme sa učili  na hodinách ekonomiky. Je dôležité poznať teóriu, aby sme ju potom mohli použiť v praxi. Pochopili sme, že vyrobiť úspešnú a nápaditú reklamu, nie je vôbec ľahké. Treba poznať správanie sa potencionálnych zákazníkov a psychológiu človeka. Obohatili sme si hodiny ekonomiky, naučili sme sa veľa nového a trošku zabavili. Možno práve aj vďaka tomuto workshopu z nás budú dobrí a úspešní podnikatelia.

          • Majstrovstvá okresu v stolnom tenise

          • Dňa 15. 10. 2019 patrila telocvičňa SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici súťaži v stolnom tenise. Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Súťaže sa zúčastnili aj naše dievčatá Alexandra Dujsíková, Ivana Kardošová a Veronika Angyalová, ktoré vyhrali MO v stolnom tenise a postúpili na majstrovstvá kraja.

             

            Študentkám našej školy gratulujeme a držíme palce!

          • Majstrovstvá okresu v bedmintone

          • Dňa 23 10. 2019 sa v telocvični Gymnázia v Považskej Bystrici uskutočnila súťaž v bedmintone. Bedminton patrí medzi najstaršie športy na svete - prvé doložené záznamy o tomto športe pochádzajú zo 7. storočia. Súťaže sa zúčastnili aj študenti našej školy.

            V kategórii dievčat Erika Cesnáriková a Nikola Lagíňová obsadili krásne 2. miesto. V kategórii chlapcov Jozef Kadáček a Miroslav Stacho obsadili 3. miesto.

             

            Študentkám i študentom našej školy gratulujeme!

          • Deň otvorených dverí TSK

          • Aj tento rok 01. 10. 2019 nám svoje dvere otvoril Trenčiansky samosprávny kraj a my, 3. A, sme sa mohli pozrieť do jeho vnútra. Napriek meškaniu vlaku sme si cestu do Trenčína užili. Pred vstupom do budovyTSK už čakali mladí v kroji a na ruku nám dali náramok s ľudovým vzorom a názvom podujatia.  Potom nám pani profesorky dali program podujatia a rozchod na individuálne skúmanie rôznych stánkov. K dispozícii boli ochutnávky, informačné materiály, napríklad o modrotlači, ale i možnosť kúpiť si výrobky   od domovov sociálnych služieb na podporu znevýhodnených ľudí. Nejaký čas sme tiež strávili vymaľovávaním obrázkov s ľudovým motívom, čo bolo príjemným navrátom do detských čias . So spolužiakmi a pani profesorkami Jarošovou a Haškovou sme si exkurziu veľmi užili, dozvedeli sme sa mnoho nových informácií a strávili spolu pekné jesenné dopoludnie, za čo im a pánovi riaditeľovi veľmi ďakujeme.

          • Čo má spoločné aerial hoop a obchodná?

          • Do našej triedy 3.A, pribudla nová majsterka, a to rovno Európy. Annabella sa venuje mnohým športom, toto prestížne ocenenie však získala za aerialhoop, zaujímavé spojenie tanca, hudby,  akrobatiky a zaveseného železného kruhu, kde sa celá choreografia odohráva. Aspoň podľa mňa...

            Annabella, trafila som sa aspoň trochu?

            Vystihla si to úplne presne. Aerial hoop znamená v preklade vzdušný alebo aj lietajúci kruh. Je to cirkusové umenie, ktoré ešte prednedávnom robili len akrobati z cirkusu, ale postupne sa toto umenie stáva športom a učia sa ho aj úplne obyčajní ľudia, ktorí si chcú zacvičiť, naučiť sa nové veci, prekonávať svoj strach a zároveň si chcú vyčistiť hlavu od každodenných povinností. Každý začíname od základov a učíme sa najľahšie cviky, ktoré neskôr spájame do choreografií a k tomu pripájame ťažšie a ťažšie variácie a cviky.

            Ako si sa vlastne na Majstrovstvá Európy dostala?

            V máji som sa zúčastnila Majstrovstiev  Slovenska organizovaných Slovenskou asociáciou aerial športov, kde som sa nominovala aj na Majstrovstvá Európy a ako jediná Slovenka som sa rozhodla ísť ďalej reprezentovať Slovensko.

            Aký bol proces „zhotovovania“ tvojej víťaznej choreografie? Ako dlho trval?

            Ako prvé som si musela zvoliť tému choreografie a hudbu. Vybrala som si pieseň Bohemian Rhapsody a kostým, v ktorom som súťažila, mal pripomínať Freddieho Mercuryho. Potom som začala pomaly tvoriť choreografiu a vkladať rôzne nové, ťažšie a nebezpečnejšie cviky, ktoré som veľakrát menila a upravovala. Bolo náročné každý jeden cvik vložiť do hudby tak, aby to všetko dokopy ladilo, preto mi  trvalo zhruba dva mesiace dostať choreografiu do finálnej podoby, s ktorou som bola spokojná.

            Myslela si už pri tréningoch, že by to mohla byť tá choreografia, čo ti pridelí titul majsterky?

            S touto myšlienkou som sa na tréningoch trochu pohrávala, a preto som sa snažila trénovať viac a tvrdšie a obetovať tomu ešte viac času a energie. Snažila som sa odlíšiť od ostatných súťažiacich a to sa mi aj podarilo, za čo som veľmi rada.

            A čo tvoje pocity na súťaži? Aká atmosféra panovala a aké boli tvoje pocity pri preberaní medaily?

            Myslím si, že veľa ľudí pozná ten pocit nervozity a trémy, keď má vystúpiť pred ľudí a odprezentovať svoju prácu v čo najlepšom svetle. Bola som veľmi nervózna a bála som sa, aby sa niečo nepokazilo a všetko vyšlo tak, ako malo, keďže kruh bol lepivý a pri niektorých cvikoch sa mi naň lepil kostým. Atmosféru som si veľmi užívala, bol to skvelý pocit počuť ľudí tlieskať pri každom mojom vydarenom cviku. Bola som veľmi šťastná, keď som si preberala medailu a úprimne ma to dojalo.

            Máš za sebou úžasný úspech, ku ktorému ti všetci gratulujeme. Na čo sa môžeme tešiť ďalej? Aké sú tvoje plány a ciele v aerial hoop?

            Budúci rok plánujem ďalšie súťaže už v kategórii profesionálov, kde nemám veľké nádeje, ale chcem sa posunúť ďalej a získať nové skúsenosti. Taktiež do ďalekej budúcnosti plánujem  stať sa porotkyňou a zároveň sa osamostatniť vo vyučovaní kruhov a mať svoju vlastnú školu, cirkusovú školu -  či už pre deti alebo dospelých. 

            Ďakujem Annabella, všetci ti gratulujeme a sme na teba pyšní. Veľa ďalších úspechov!

            Nika, 3.A

          • Oznam pre stravníkov v SOŠ strojníckej PB

          • Oznamujeme Vám, že stravenky na september si môžte zakúpiť už teraz, každý pracovný deň od 08.00 do 12.00 u vedúcej jedálne SOŠ strojníckej Pov. Bystrica.

            Cena za obed je 1,46€ a je možné vybrať si z dvoch jedál.

          • Výlet do Budapešti

          • Jedným zo symbolov blížiaceho sa leta sú školské výlety. Nás naše cesty priviedli do maďarskej metropoly, Budapešti. Zvyknutí na skoré vstávanie sme o pol šiestej vyrazili. Ako prvý bod nášho výletu nás autobus vyložil pod hradným komplexom. Budský hrad vyniká svojím bielym opevnením a týči sa na 130 metrov vysokej skale Gellert-hegy. Hneď vedľa hradného vrchu priamo nad brehom Dunaja sa nachádza Socha slobody, habsburská citadela z 19. storočia a impozantné vily, ktorým sme veľa času nevenovali a pobrali sme sa cez retiazkový most, symbol Budapešti, do Pešti. Jedná sa o závesný  most, ktorého reťaze vedú cez brány v tvare triumfálnych oblúkov. Potom sme videli výmenu stráži pred sídlom maďarského prezidenta. Odtiaľ sme sa pobrali po nábreží Dunaja, kde sme videli na brehu veľa železných topánok. Sprievodkyňa Ivetka nám prezradila, že sa jedná o pamätník obetiam holokaustu. Maďarský parlament, ktorý je jednou z najstarších vládnych budov v Európe  nás ohromil svojou veľkoleposťou. Naša cesta pokračovala do Baziliky sv. Štefana, ktorá bola postavená z 50 rôznych druhov mramoru pochádzajúcich z rôznych častí Maďarska. Pohľad na ňu nás nechal stáť s otvorenými ústami. Posledným bodom nášho programu bolo  nákupné centrum s tropikáriom. Mali sme možnosť vidieť veľa druhov rýb, plazov aj obojživelníkov, báť sa hadov a pavúkov a tiež si zahrať nejaké hry. Ešte rýchle nákupy v rádoch tisícov forintov s pocitom boháčov i keď v prepočte to bolo pár eur. Výlet sme ukončili v príjemnom prostredí klimatizovaného autobusu, spievali si a rozprávali sa o tomto úžasnom dni, za ktorý ďakujeme v prvom rade našej triednej pani profesorke Jarošovej, tiež pani profesorkám  Richardson a Dudroveja našej úžasnej sprievodkyni Ivet, na ktorú určite nikdy nezabudneme.

             

            Nika, Miro, Rišo, 2.A

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
      • sekretariat@oapb.sk
      • web@oapb.sk
      • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
      • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
      • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje