• Poďakovanie

     • Vážení pedagógovia, milí žiaci,

      spoločnými silami sme úspešne ukončili ďalší školský rok. 

      Tento školský rok sme tak ako aj tie minulé, začali s veľkými očakávaniami. Dúfali sme, že sa ako trieda viac zjednotíme, ako jednotlivci posilníme a niečo aj naučíme. Aj keď nám kríza nepriala, verím, že sa nám tento sen aspoň čiastočne splnil. Škola prešla renováciou, obnovili sme funkčnosť žiackej školskej rady a vybudovali sme pevnejšie vzťahy medzi študentmi a pedagógmi. Napriek pandémií sme sa nevzdali a prebojovali sme sa až sem. Dúfam, že další školský rok bude o to lepší, veselší a pracovitejší, a keď budeme v septembri prechádzať cez prah školy, budeme plní očakávaní a motivácie. Aby však bolo toto možné, musíme sa aj počas letných prázdnin správať zodpovedne. Nakoniec len ďakujem všetkým učiteľom za ich vytrvalosť, ochotu a aktívnosť. Ďakujem všetkým študentom, ktorí sa spoločne zapájali do aktivít pre zlepšenie fungovania našej školy. A v neposlednom rade, našej pani riaditeľke, ktorá svoju novú pozíciu vzala s nadšením, pohotovosťou a usilovnosťou.

      Prajem vám všetkým príjemne strávené prázdniny!

      Marcel Haviar, podpredseda ŽŠR

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje