• Oznam

     • Oznam pre študentov

      Študenti,ktorí sa doteraz stravovali ale aj noví študenti ,ktorí nepoužívali čip alebo iné medium na stravu sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si prosím so sebou napríklad kartu na dochádzku alebo na MHD ,ISC kartu prípadne ine medium, ktoré používate tu sa to zosníma a bude Vám pridelené IDENTIFIKAĆNÉ ČÍSLO.Toto IDčíslo budete používať pri platbe na účet ako varibilný symbol.Takisto toto číslo použijete pri regestrácii v aplikácii Strava.cz cez ktorú budete si prihlasovať odhlasovať stravu.

      V prípade dalších informácii nás prosím kontaktujte :

      email: kuchyna.sos@gmail.com

      tel.číslo:042/43405, 0905 77 11 08

      Poznámka: administrátor webu nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku tohto oznamu.

     • ITO 2021

     • ITO je netradičný projekt, ktorého úlohou je priblížiť študentom prostredie medzinárodného obchodu. Študenti sa od septembra pripravujú na jeho vyvrcholenie - obchodovací týždeň. Pracujú v dvoj – trojčlenných skupinkách. Určia si predmet podnikania, vytvoria si produktový katalóg a webovú stránku. V určený týždeň sa cez internet spoja so svojimi zahraničnými spolužiakmi a realizujú obchody – predávajú a nakupujú. Tento školský rok je od začiatku netradičný – ovplyvnený dištančným vyučovaním. Študenti a učitelia sú doma a učia cez internet takmer v celej Európe. Táto situácia ovplyvnila aj obchodovanie. Ale technológie  pomáhajú na všetkých úrovniach života a využili sme ich aj my s našimi priateľskými školami. Obchody prebiehali v online prostredí MS Teamsu.

      Darilo sa nám veľmi dobre. Zúčastnilo sa 18 žiakov prvého a druhého ročníka tried s rozšíreným vyučovaním účtovníctva. Naši obchodní partneri boli z Nemecka zo stredných škôl v mestách Ahaus a Brémy a z Holandska zo strednej školy z mesta Hengelo. Vytvorili sme sedem firiem. Predmetom podnikania bol predaj mobilných telefónov, sladkostí, športovej obuvi, voňaviek, Eko produktov a samozrejme rúšok, ktoré symbolizovali všadeprítomný Covid 19. Urobili sme spolu 86 obchodov z toho 37 nákupov a 49 predajov v celkovom objeme 64 tis. Eur. Obchody sme uzatvorili s 32 firmami. Najviac sa darilo spoločnosti Exceptional Fragnances, ktorá zrealizovala 26 obchodov. Takmer všetky spoločnosti ukončili svoje obchody so ziskom. V tomto projekte však nejde o zisky. Ide hlavne o to, aby si žiaci na vlastnej koži vyskúšali prácu manažérov a účtovníkov. Celý projekt prebieha v anglickom jazyku. Žiaci musia tvrdo pracovať, aby zvládali ponúkať svoje tovary a objednávať tovary obchodných partnerov. Každý obchod musí byť doložený dokladmi – objednávka, dodací list, faktúra a zaplatenie sa realizuje šekom. Tento školský rok bol povinný aj videohovor. Odborne sa o študentov starali Mgr. Lenka Jarošová, Ing. Miriam Lidajová a Ing. Peter Kostelánsky.

      A aké boli dojmy študentov?

      Projekt sa im páčil, ale týždeň takejto „skutočnej“ práce stačí. Nechceli by to robiť dlhodobo, lebo je to veľmi náročné ako fyzicky, tak aj psychicky. Všetkým odporúčajú, aby si projekt zažili na vlastnej koži a plánujú sa ho zúčastniť aj  o rok. Pri obchodovaní mali príjemné aj nepríjemnejšie zážitky. Najviac ich deprimovalo, keď si obchodní partneri objednali tovar a po doručení dokladov odmietli zaplatiť, alebo keď sa snažili si tovar objednať oni, tak obchodným partnerom sa nechcelo vytvoriť účtovné doklady alebo jednoducho odpovedať na mail a obchod sa nezrealizoval. Taktiež museli pripomínať, že obchodovanie v rámci EÚ je oslobodené od platieb DPH. Obchodní partneri požadovali aj doklady, ktoré nie sú predmetom dohody – ako potvrdenie objednávky a cenová ponuka. Naši žiaci si však poradili aj s týmito požiadavkami a doklady vyhotovili a zaslali. Veľmi sa im páčilo, keď im ďakovali za obchody po slovensky. Pre Nemcov a Holanďanov je náš jazyk netradičný a zaujímavý. Dokonca na videočete stretli študenta Slováka, ktorý žije v Holandsku. Nemci tiež prejavovali záujem o obchodovanie v nemčine. To však nie je dovolené, aby obchodovací jazyk nebol pre nikoho materinský.

      Môžeme skonštatovať, že aj tento rok sa nám obchodovací týždeň ITO vydaril, všetci sme sa naučili nové veci a tešíme sa o rok.

      Katalógy:

      SCSneakers.pdf
      MPM MOBILE PHONES.pdf
      Healthy-Earth.pdf
      Face Mask.pdf
      Exceptional Fragrances.pdf
      Emsar Mobile Phones.pdf

      ML

     • Vážení uchádzači o štúdium

     • na Obchodnej akadémii Považská Bystrica, vzhľadom k tomu, že vo viacerých prihláškach, ktoré už máme na edupage predmety MAT, SJL a ANJ neboli v 8. ročníku na konci školského roka a v 1. polroku 9. ročníka klasifikované, rozhodli sme sa zmeniť kritériá a body za prospech budeme prideľovať len za koncoročné vysvedčenia 6. a 7. ročníka a za polročné vysvedčenie v 8. ročníku. Nové kritériá (pdf)

      Týmto chceme zabezpečiť čo najobjektívnejší prístup ku všetkým uchádzačom.

      Ďakujem za porozumenie.

      Katarína Dudrová

      riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje