• Obchodná akadémia obdarúva

     • S adventným obdobím každoročne prichádzajú nové výzvy, ktoré majú potešiť, pomôcť a obdarovať. Inak tomu nebolo ani počas tohtoročnej mimoriadnej situácie. Naša škola sa zapojila do troch krásnych akcií, ktoré pomáhali seniorom a deťom.

      Prvou z nich bola celoslovenská výzva „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, pri ktorej boli ľudia pozvaní, aby naplnili krabičku maličkosťami, a tak potešili babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Do krabíc sa po jednom vkladalo niečo teplé, voňavé, slané, sladké, mäkké a niečo pre potešenie. Vďaka  tejto akcii sa za Považskú Bystricu vyzbieralo skoro 900 krabičiek, vďaka ktorým sa z balíčkov mohlo tešiť Zariadenie pre seniorov Katka, ZS Lány, ZPS - DSS Tulipán n.o. a mnoho ďalších.

      Ďalšou akciou bola Vianočná pošta pre seniorov. Jej organizátori už 4 roky umožňujú dobrovoľníkom z celého sveta  napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domova dôchodcov. Ako trieda sme sa už druhý rok  mali možnosť pridať k dobrovoľníkom, a tak spraviť obrovskú radosť maličkosťou.

      Tretia výzva, do ktorej sme sa zapojili bola organizovaná Študentským parlamentom Mesta Považská Bystrica. Bola to vianočná zbierka pre Charitný dom v Považskej Bystrici. Darovali sme sladkosti, hračky, školské pomôcky či knihy.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, a tak nezištne spravili niekomu Vianoce krajšími...♥

       

      Alexandra Belásová, 4. A

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 14. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Školské kolo bolo rozdelené do dvoch kategórii 2A a 2B.

      Výsledky:

      Kategória 2A – 1. miesto – Adrián Masný – trieda 2. A

      Kategória 2B  - 1. miesto – Silvia Melicheríková – trieda – 4. A

      Víťazi nás budú reprezentovať v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré by sa malo uskutočniť 13. 01. 2021.

      Víťazom blahoželáme a ostatným účastníkom školského kola v mene celej školy ďakujeme.

       

      Lenka Slaziníková

     • Vdýchnime spoločne život našej škole ....

     • nie je len názov projektu našej pani riaditeľky PhDr. Kataríny Dudrovej, ktorá je v tomto školskom roku jednou z 20 účastníkov Komenského inštitútu.  Je to náš spoločný cieľ, zaktivizovať činnosť Žiackej školskej rady.

      Pani riaditeľka nás ešte v septembri oboznámila so svojim projektom a so štatútom Žiackej školskej rady. Celkom sa nám páčila predstava, že aj my, ako aktívni členovia ŽŠR môžeme priložiť ruku k dielu a spolupodieľať sa na tvorbe školského poriadku, klasifikačného poriadku školy, môžeme s pani riaditeľkou otvorene komunikovať a predkladať jej naše návrhy. Niet teda divu, že na škole bolo 36 uchádzačov o členstvo v ŽŠR.

      Voľby členov sme však už kvôli zatvoreniu školy nestihli zorganizovať. Na tie sa podujala naša nová koordinátorka, pani profesorka Bellová a vyzvala žiakov k online hlasovaniu.  20. novembra sa novozvolení členovia ŽŠR stretli s pani riaditeľkou, pani profesorkou Bellovou na svojom 1.online stretnutí. Tu sme sa všetci predstavili, v krátkosti sa vyjadrili, čo očakávame, akú máme predstavu a následne sme si tajným hlasovaním zvolili svojho predsedu a podpredsedov. Predsedom ŽŠR sa stal Andrej Bednár zo 4. D, podpredsedami sú Marcel Haviar z 2. B a Nataša Haviarová z 2. A triedy.

      Už teraz sa tešíme na naše 2. stretnutie, ktoré sa bude konať opäť online v piatok 4.12. 2020 o 13.00 hod.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje