• Medzinárodné dni

     • Projekt Projektový manažér - Medzinárodné dni realizujeme so žiakmi tried s rozšíreným vyučovaním účtovníctva.

      Cieľom je príprava a predstavenie vybraného dňa pred ostatnými žiakmi školy. Spôsob realizácie je výlučne na žiakoch. Musia však splniť aj  povinné úlohy:

      -  plagát, ktorý dostatočne zavčasu akciu propaguje,

      -  rozhlasovú reláciu v našom školskom rozhlase – ROzhlAs Ohlas.

      -  zaúčtovanie svojho projektu – vrátane tvorby účtovných doklad.

      Aby sa pri realizácií necítili osamelí – môžu si vybrať jedného spolupracovníka, ktorý im v čase realizácie projektu pomáha.

      Tento školský rok sme sa rozhodli náš projekt odprezentovať formou mini knižôčky, kde každý z účastníkov predstaví seba aj svoj projekt.

      Ako si jednotliví žiaci s náročnou úlohou, jej zhodnotením a propagáciou poradili si môžete prečítať na nasledujúcich stránkach.

       

      Verím, že mi dáte za pravdu, že dni sa aj tento rok vydarili.

      ML

      Medzinárodné dni II.D

       

     • Ďakujeme, milí naši absolventi.....

     • Prajem pekný deň všetkým profesorom, spolužiakom, či priateľom školy, ktorí si budú čítať nasledovné riadky

      Verte, že sa mi to píše ťažko. Neverím, že niekto vedel, že my - tohtoročný maturanti nepristúpime k maturite. Určite bola táto situácia zo začiatku pre všetkých náročná. No už si však pomaly zvykáme. Mne je však každým dňom viac a viac ľúto toho, že posledné dni stredoškolského života nemôžem tráviť v kruhu svojich spolužiakov v školskej lavici.

      Chýbajú mi tie školské zážitky, hodiny, ale aj naše hádky a zazerania jeden na druhého. Chýbajú mi aj učitelia a učenie. Myslím si, že aj my chýbame im. Aj keď teraz je už asi neskoro preukazovať profesorom našu vďaku, tak verte, že každému jednému sme vďační. Možno za voľnú hodinu, možno za kamarátsky prístup a možno za to, že ste nás niečo naučili. Túto vďaku sa nedá preukázať slovami. Túto vďaku sme Vám preukazovali  počas celých 4 rokov. Možno ste to brali ako samozrejmosť, ale všetci vieme, že sme to všetko robili aj kvôli Vám. Učili sme sa, vymýšľali sme, snažili sme sa Vám spríjemniť deň, aj keď nie vždy to vyšlo, ale hlavne viem, že Vás máme radi. Ďakujeme Vám za možnosť strávenia spoločného času aj mimo lavíc. Napríklad, keď ste nám umožnili lyžiarsky či plavecký výcvik, KOŽAZ či stužkovú, na ktorú sme Vás pozvali. Rozumieme tomu, že nie každému sa dalo zúčastniť na týchto akciách spoločných s nami, no veríme, že ste našu aktivitu aspoň ocenili a tešili sa zároveň s nami z vydarených akcií a najmä pečatenia, či stužkovej. Boli to nezabudnuteľné chvíle, na ktoré budeme veľmi radi spomínať v našej budúcnosti, keď nám niekto spomenie strednú školu. Všetci sme sa snažili, čo najviac sme vedeli. Hlavne v tomto období. Profesori nám zadávali úlohy, ktoré následne museli kontrolovať a oznámkovať. Bola to veru riadna "fuška". No zvládli sme to a môžem povedať, že aj úspešne. Toto obdobie nám všetkým ukázalo to, akí naozaj sme. Tí čo chceli pomohli a tí čo nechceli nepomohli. Na toto všetko však časom zabudneme a už si iba spomenieme, ako sme sa pri Vás cítili. A my sme sa pri Vás cítili výborne.

      Ďakujeme, že ste to s nami zvládli, že ste nám pomohli a hlavne ďakujeme, že sme Vás mohli spoznať. Budete nám chýbať! Máme Vás radi a verím, že nikdy na Vás nezabudneme. S láskou sa starajte o našich mladších spolužiakov a občas si spomeňte aj na tých, ktorí nepristúpili tradične k zelenému stolu, ale radšej si prišli rovno pre vysvedčenie. Prajeme Vám krásne nasledujúce roky v škole či mimo nej a budeme dúfať, že sa ešte niekedy stretneme a poriadne zaspomíname na toto šialené obdobie.

     • Máme vzťah k práci aj k prírode

     • Projekt - Liečivé rastliny realizovala trieda s rozšíreným vyučovaním účtovníctva. Cieľom projektu bolo, aby si žiaci  vlastnými rukami vyskúšali  prípravu a zrealizovanie predajnej akcie. Ako tému sme vybrali liečivé rastliny, lebo v súčasnom uponáhľanom svete sa do popredia dostávajú bio produkty a ľudia sa snažia vracať k prírode.

      Úlohou žiakov bolo vybrať si liečivú rastlinu, nájsť o nej informácie, zaujímavosti, históriu, liečivé účinky a recepty.

      Následne liečivú rastlinu a produkty z nej predstavovali celý týždeň na svojom – „Týždni liečivej rastliny“. Svoj týždeň  si náležite pripravili, odprezentovali, zdokumentovali a zaúčtovali. 

      Teda – taký bol plán.  Podarilo sa to trom dievčatám. Ostatných zasiahla „Korona karanténa“ a tak svoj deň zrealizovať nemohli. Projekt však trval a zrealizovali sme ho v oklieštených podmienkach – bez divákov, účtovnej evidencie a predajnej skúsenosti.

      V účtovníctve je dôležitá nielen účtovná dokumentácia, ale aj archivácia. Súčasťou projektu bolo  aj jeho uchovanie pre budúcnosť. Rozhodli sme sa to urobiť formou mini knižôčky v elektronickej podobe.

      Pri jej listovaní môžete vidieť kreativitu a nápaditosť našich študentov.

      UPE-OA-PB-Liecive-byliny.pdf

      Verím, že sa Vám recepty z vybraných liečivých bylín zapáčia a niektoré sa stanú aj súčasťou Vášho denného života.

      ML

       

       

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje