• Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

     • dnes je pred Vami deň, ako každý iný. Vstávate určite s myšlienkami, čo dnes budete variť, čo dnes upracete, aký bude Váš dnešný program s najbližšími.....

      Nie, táto sobota nie je ako každá iná. Je to NÁŠ deň, je to NÁŠ sviatok. Deň učiteľov sme chceli osláviť spoločne.  Momentálna situácia nám to však neumožňuje, čo ma veľmi mrzí. Tak veľa by som Vám toho chcela povedať.....

      Ste pedagógovia, učitelia, psychológovia, poradcovia, kamaráti,  ktorí každý deň svojim zanieteným prístupom k povinnostiam dokazujú, že Vaša práca je naozaj poslaním a dennodenne napĺňate slová Jána Amosa Komenského: “Dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom, nie maskou učiteľa. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov...“

      Aspoň touto cestou by som sa Vám, moji milí, chcela poďakovať za Vašu prácu, prístup, ochotu pomôcť a poradiť, obetu, za Vaše podnetné myšlienky a nápady, ktoré vo významnej miere prispievajú k tomu, aby Obchodnú akadémiu Považská Bystrica vnímala široká verejnosť pozitívne a aby naši študenti boli výborne pripravení na ich profesijný život, ďakujem Vám za všetky doposiaľ dosiahnuté výsledky našich žiakov vo vedomostných a športových súťažiach a teraz, za týchto podmienok za Vašu trpezlivosť a ľudskosť.

      Zo srdca Vám želám pri príležitosti Dňa učiteľov  pevné zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov, dobrých, pozorných a učeniachtivých študentov, ale taktiež si želám, aby sme toto všetko zvládli  a mohli sa opäť stretnúť v našej milovanej škole.

       

                                                                                                                                               Vaša Katka Dudrová

     • Milí naši učitelia,

     • každoročne vo svete, práve 28. marca, viac ako po iné dni, myslíme na Vás, našich učiteľov. Vy ste tie osobnosti v živote človeka, ktoré nikdy neostanú zabudnuté. Možno často necítite zadosťučinenie svojej práce a nedočkáte sa zaslúženej úcty a vďaky, ale verte, že na každého jedného z vás, si veľa ľudí v neskorších rokoch svojho života spomína.

      Byť učiteľom nie je obyčajné povolanie, byť učiteľom je poslanie. Je to poslanie formovať mladých ľudí, vštepovať im hodnoty a viesť ich k pravde a vzdelaniu. V tejto rýchlej a konzumnej dobe ste často oporným pilierom pre mnoho žiakov a študentov. Častokrát sa dostávate do situácií, kde viac zastupujete úlohu rodiča ako učiteľa a musíte viac vychovávať ako vzdelávať. Rodičia majú možno skreslené predstavy o tom, že učitelia majú vychovávať ich deti a neuvedomujú si, že aj bez toho máte povinností viac než dosť so samotným vzdelávaním. Vaše dennodenné problémy a starosti, spôsobené náročnosťou Vášho povolania si vyžadujú veľkú dávku sebazaprenia a obety pre dobro spoločnosti a predsa tak mnohokrát ostávajú bez povšimnutia a objavujú sa iba v spomienkach starších ľudí.

      Preto, my, študenti Obchodnej akadémie Považská Bystrica, chceme sa Vám poďakovať za vašu prácu nielen v priebehu obyčajného školského roka, ale práve teraz, keď aj s Vašou pomocou ostávame v učebnej kondícii a nestrácame úplne návyky učiť sa. Niet takej vďaky a pochvaly, ktorá by Vám vynahradila všetky tie náročné chvíle s nami a preto chceme Vám popriať k Vášmu sviatku, Veľa zdravia, aby ste dokázali ešte veľa rokov odovzdávať Vaše vedomosti a skúsenosti. Veľa sily, entuziazmu a odhodlania pri Vašej práci a ešte veľa radostných momentov zo študijných úspechov Vašich žiakov alebo absolventov.

      ĎAKUJEME

      Študenti OA

     • OAPB je zavretá

     • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a nariadenia vlády SR týmto oznamujem, že škola je od 16.3. do 29.3. 2020 zavretá. 

      Prosím všetkých, aby rešpektovali tento príkaz, uvedomovali si vážnosť situácie a svojim zodpovedným správaním prispeli k zlepšeniu situácie. 

      S pozdravom

      Katarína Dudrová
      poverená riadením školy 

     • ITO 2020

     • Our school will be closed this week and we will not participate in the ITO. The reason is the protection of public health in connection with the new Corona virus. 

     • Krajská súťaž stredných škôl v SIP

     • Dňa 13. februára 2020 sa v Prievidzi v Obchodnej akadémii konal 54. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači - Písanie na PC, Úprava textu na PC, Wordprocessing.

      Našu školu reprezentovali títo žiaci: Jakub Zábojník z II. D triedy, Silvia Melicheríková

      z III. A triedy, Jakub Matejka a Nicolas Fabian z III. D triedy.

      Najlepší výsledok dosiahla Silvia Melicheríková ,  skončila na 5. mieste s výkonom 6850 bodov v úprave textu na PC. Srdečne blahoželáme.

      Za reprezentáciu školy ďakujeme.      

                                                                                   Ing. Anna Klabníková, Ing. Jana Bellová

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje