• Doplňujúce voľby do Rady školy pri OA PB

     • Predseda Rady školy pri OA PB vyhlasuje Doplňujúce voľby do Rady školy - zástupca študentov. Doplňujúce voľby sa uskutočnia dňa  13. 2. 2020  v čase  8,00 hod. - 12,00 hod. v budove  OA.

      Mená kandidátov z radov študentov je potrebné nahlásiť najneskôr do piatku 7.2. 2020 do 13,00 hod. osobne na sekretariáte  OA  alebo mailom  na adresu sekretariat@oapb.sk.   

      Ing. Peter Kvaššay - predseda RŠ

     • Všetkým deviatakom.

     • Po úspešných dvoch ročníkoch súťaže "Mladý obchoďák"  si Vás dovoľujeme touto cestou osloviť s pozvánkou  na tretí ročník tejto súťaže. 

      Návratku s menami súťažného trojčlenného tímu je potrebné zaslať najneskôr do  07. 02. 2020 na adresu: miriam.lidajova@gmail.com

      Súťaž je vhodná hlavne pre žiakov, ktorí majú skutočný záujem študovať na našej škole, nakoľko sa body získané v tejto súťaži pripočítavajú k bodovému hodnoteniu na prijímacom konaní. 

      Vzhľadom k tomu, že počas súťaže bude vedenie školy poskytovať bližšie informácie o prijímacom konaní a štúdiu na našej škole je vhodné, aby ako pedagogický dozor so žiakmi prišiel výchovný poradca.

      Ďakujeme za spoluprácu. 

      S pozdravom

      organizačný tím

     • Dňa 27. 11. 2019 sa žiaci triedy 2. A

     • zúčastnili prednášky vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici.

      Zaujímavá prezentácia sa týkala udalostí v novembri 1989 a toho, čo ich predchádzalo.  Žiaci sa dozvedeli ako to v komunistickom režime fungovalo, aké boli jeho vedúce osobnosti , čo viedlo k Nežnej revolúcií a ako prebiehala. Súčasťou tejto akcie bola aj výstava dobových fotografií z Považskej Bystrice, ale aj z miest v ktorých sa protesty začali kde boli najrozsiahlejšie.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje