• Jazykový týždeň II. A

     • Ak ste náhodou nevedeli, komu patril ten karavan, ktorý bol minulý týždeň zaparkovaný pred našou školou, teraz sa to dozviete.

      Ako jazyková trieda sme mali možnosť, že nás namiesto našich učiteliek angličtiny týždeň učili anglickí lektori. Začalo sa to v pondelok 9. decembra 2019.

      Všetci sme sa báli, ako to všetko bude prebiehať, čo budeme robiť, no hlavne, ako budeme lektorom rozumieť. No hneď v prvé ráno kurzu sa ukázalo, že naše obavy boli úplne zbytočné, keď sme zazreli medzi dvermi vysmiatu kučeravú Hannah a priateľského Jacka. Obaja práve doštudovali a rozhodli sa, že chcú zažiť niečo nové, a tak už od začiatku októbra cestujú po Slovensku a učia angličtinu žiakov v slovenských školách.

      Párkrát sme si úlohy učiteľov vyskúšali aj my a naučili ich veľa slovenských slov, no keďže slová čučoriedka či guľôčka v jamôčke už ovládali, museli sme nastaviť latku vyššie a z obchodnej odchádzali ako najzneprekryštalizovávateľnejšievajúci otorinolaryngológovia.

      Obaja prejavili veľký záujem o Slovensko, zaujímali ich naše tradície, no hlavne naše jedlo. Hannah miluje tyčinky a kofolu. Jackovi najviac chutia horalky.

      Za ten krátky týždeň sme si stihli rozšíriť slovnú zásobu o kopec anglických slangových slov, ktoré používame aj v praxi, oveľa menej sa bojíme rozprávať, napísali sme scénar k filmu, diskutovali sme na tému „ Is it immoral to be  a billionaire?“, vytvorili sme si vlastnú krajinu, tvorili sme dialógy, no hlavne sme spoznali úžasných mladých ľudí, ktorí robia svoju prácu skvelo a s radosťou. Zažili sme niečo úplne nové, na čo nikdy nezabudneme. Ďakujeme, že sme mali možnosť zúčastniť sa tohto anglického týždňa, a už teraz sa veľmi tešíme na ten nasledujúci.

       V. Chladná, S. Haviarová II. A

       

      Čo povedali o jazykovom týždni ostatní študenti:

      Lenka: Jazykový týždeň sa mi veľmi páčil. Prišli k nám veľmi milí anglickí lektori, s ktorými sa príjemne pracovalo. Celý týždeň sme robili rôzne aktivity a hrali hry, pri ktorých sme sa zabavili. Rada by som si zopakovala celý týždeň s nimi.

      Martina: Jazykový týždeň znamenal pre mňa a mojich spolužiakov týždeň plný zábavy a nových skúseností. Bol to ohromný zážitok, ktorý by sme si radi zopakovali.

      Natália: Jazykový týždeň sa mi veľmi páčil. Mali sme úžasných lektorov a naučili sme sa veľa nových slov, fráz, dokonca aj anglické príslovia.

      Nina: Jazykový týždeň bol jeden z najlepších týždňov na tejto škole, odkedy tu študujem. Rozhodne to pomohlo aj mojej angličtine.

      Ema: Jazykový týždeň bol naozaj super, myslím si, že veľmi pomohol tým, ktorí sa boja alebo hanbia hovoriť po anglicky.

     • Školské kolo v spracovaní informácií a PC

     • Vo štvrtok 4. decembra 2019  sa žiaci II. a III. ročníka zúčastnili školského kola v spracovaní informácií na počítači. Do súťaže sa zapojilo 29 žiakov.

      Súťaž prebehla v dvoch súťažných disciplínach:

      - 10-minútový odpis na rýchlosť v ATF Editore,
      - úprava textu na PC - 10 minút.

      V 10-minútovom odpise v programe ATF Editor sa umiestnili: na 1. mieste Nikolas Fabian z III. D triedy s výkonom 344 ČÚ/min a % chýb 0,31; na 2. mieste Jakub Zábojník z II. D triedy s výkonom 327 ČÚ/min a % chýb 0,12; na 3. mieste Silvia Melicheríková s výkonom 311 ČÚ/min a % chýb 0,18.

      V úprave textu na PC sa umiestnili:  na 1. mieste Silvia Melicheríková s počtom bodov 8200 a 92 korektúr; na 2. mieste Veronika Červeňáková s počtom bodov 7950 a 87 korektúr; na 3. mieste Silvia Gažová s počtom bodov 7100 a 76 korektúr.

      K dosiahnutým výsledkom žiakom blahoželáme, postupujú do Krajského kola v SIP na PC, ktoré sa uskutoční v OA v Prievidzi 13. februára 2020.

      Ďakujeme žiakom za účasť.

      Organizačný výbor: Ing. Bellová, Ing. Klabníková, Ing. Tvrdá

     • Doplňujúce voľby do Rady školy pri OA PB

     • Predseda Rady školy pri OA PB vyhlasuje Doplňujúce voľby do Rady školy - zástupca študentov. Doplňujúce voľby sa uskutočnia dňa  17.12. 2019  v čase  8,00 hod. - 12,00 hod. v budove  OA.

      Mená kandidátov z radov študentov je potrebné nahlásiť najneskôr do stredy 11.12. 2019 do 13,00 hod. osobne na sekretariáte OA alebo mailom na adresu sekretariat@oapb.sk

                                                     

      Ing. Peter Kvaššay - predseda RŠ

     • Jesenný Wocabee šampionát 2019

     • V tomto šk. roku sa viaceré triedy našej školy zapojili do Jesenného Wocabee šampionátu. Wocabee je aplikácia, ktorá v rámci vyučovania cudzích jazykov pomáha pri výučbe lexiky, podporuje záujem o jazyk a zároveň podnecuje zdravú súťaživosť medzi žiakmi.  V interakcii s vyučujúcim ju žiaci môžu používať na počítači, mobile aj tablete.  Ruštinári z  3. A  sa stali šampiónmi okresu, v krajskom kole sa umiestnili na druhom mieste.  Blahoželáme.

      K. Dudrová, Z. Šandorová

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje