• Zaujímavosti z histórie nášho mesta a okolia

     • Dňa 12.11.2019 sa žiaci 1.B a 1.C a 15.11.2019 žiaci 1.A a 1.D zúčastnili s vyučujúcimi Mgr. D. Haškovou a Mgr. Z. Šandorovou v okresnom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici besedy s pánom Mgr. Jakubom Bielikom. Pripravil si pre nás prezentáciu o dávnej histórii nášho mesta a blízkeho okolia. Dozvedeli sme sa z nej o keltských a slovanských hradiskách, osadách a mnoho zaujímavostí o hrade v Považskej Bystrice a histórii mesta z obdobia pred našim letopočtom a zo stredoveku.

       

      Sára Sečníková

     • SNP v našom regióne

     • Dňa 5.11.2019 sa žiaci 1.A, 1.B a 1.C s  vyučujúcimi  Mgr. D. Haškovou a Mgr. Z. Šandorovou zúčastnili besedy s novinárom pánom Pavlom Vitkom.

      Porozprával nám o priebehu SNP v našom regióne počas 2. svetovej vojny. Dozvedeli sme sa aj o jeho spolupráci s pánom Vladimírom Fraňom pri písaní knihy: Okamihy vzdoru v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Spomenul aj vojenské misie v Ázii a Afrike, na ktorých sa ako novinár zúčastnil a porozprával nám o úlohách našej armády v týchto misiách.

       

      Sára Sečníková

     • Imatrikulácie 2019

     • Dňa 22. 11. 2019 sa aj v tomto školskom roku uskutočnili imatrikulácie prvákov, ktoré sú obľúbenou a očakávanou udalosťou. Akciu pripravovali s podporou vedenia školy pod taktovkou Ing. Anny Pirošovej tretiaci, predovšetkým z III. D a III. A. Príprava sa dotkla každého žiaka i vyučujúceho. Veď, ako konštatoval v príhovore pán riaditeľ, ostatné dva týždne sa viac nacvičovalo ako vyučovalo J  Aj tohtoročné imatrikulácie sa niesli v duchu dôstojnosti bez ponižujúcich disciplín, aby sa pre prvákov nestali nočnou morou, ale peknou spomienkou na vstup do študentského stavu. III. B zadala tému imatrikulácií – Cirkus. Medzi súťaže  sa zaradili napríklad fúrik s loptou, štafeta po ležiačky či veľmi zábavná súťaž  sympatie, kedy sa každá trieda, na čele s predsedom,  snažila počas hudby „Jede - jede mašinka“ nazbierať čo najviac žiakov a učiteľov do svojho vláčika. Do hodnotenia 6-člennou porotou s predsedom Ing. Petrom Bologom, riaditeľom školy, sa počítali aj body za triedny erb, triednu hymnu a tanečnú choreografiu na tému Cirkus, ktorú vymyslela III. B.

      Triedy I. A, I. B, I. C a I. D ukázali všetko. čo v nich bolo, a dokázali, že už teraz dokážu pracovať a bojovať ako jeden tím. O kultúrnu vložku sa nám postaral aj p. p. Ing. Peter Kostelanský s jeho Kosťobandom, ktorého členmi sú talentovaní žiaci OA. Dôležitou súčasťou programu bolo vystúpenie víťaza imatrikulácií 2017 – III.D. Po urputnom boji medzi prváckymi triedami prišlo k rozhodovaniu. Predseda poroty spočítal všetky body a vyhlásil výsledok. Veľkým prekvapením bolo jasné víťazstvo I. C a druhé trojmiesto tried I.A, I.B a I.D s rovnakým počtom bodov. Prváci okrem krásnych zážitkov získali hodnotné balíčky maškŕt a víťazná trieda I. C, deň riaditeľského voľna a cennú sošku Zlatý obchoďák.

       Imatrikulácie zakončil prechod prvákov imatrikulačnou uličkou, ktorej súčasťou bolo podpísanie imatrikulačného sľubu odtlačkom prsta, prevzatie imatrikulačného certifikátu a odznaku. Po slávnostnom Gaudeamus  sa prváci oficiálne stali žiakmi OAPB. V mene celej školy im prajeme veľa úspechov v štúdiu,  množstvo nezabudnuteľných zážitkov a spomienok. Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu imatrikulácií ďakujeme.

      Za organizačný tím Janka Cepáková, III. D

     • Majsterky kraja v stolnom tenise

     • Dňa 20. novembra 2019 sa vo Veľkých Uherciach konali Majstrovstvá Trenčianskeho kraja v stolnom tenise žiačok SŠ.  Súperky boli veľmi kvalitné. Každá výhra v jednotlivých setoch nás krôčik ku krôčiku približovala k vytúženému cieľu. Výbuch radosti, ktorý prišiel po záverečnej dvojhre, sa ani nedá opísať.  Naše dievčatá Alexandra Dujsíková, Ivana Kardošová, Veronika Angyalová a Natália Chudovská obsadili prvé miesto a postúpili na majstrovstvá Slovenska.

      Gratulujeme a držíme im palce i naďalej

     • Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu

     •       V tomto školskom roku sa 50 žiakov I., II. a III. ročníka našej Obchodnej akadémie zapojilo do 8. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

            Hlavným cieľom tohto projektu, ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania u mládeže prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému.

           Do konca októbra naši žiaci vytvorili záložky s vyobrazením významných osobností, s uvedením informácií o ich živote a citátmi súvisiacimi s demokraciou. Pri tvorbe záložiek využili rôzne techniky a svoju tvorivosť. Medzi osobnosti, ktoré žiakov inšpirovali a podľa nich sa zaslúžili o demokraciu, patrí hlavne M. R. Štefánik, A. Dubček, Ľ. Štúr, V. Havel, J. Smrek, ale aj J. M. Hurban, S. D. Jurkovič, Ľ. Podjavorinská či T. G. Masaryk.

           Žiaci pracovali na záložkách dobrovoľne s tým zámerom, aby mohli rozvinúť svoju kreativitu. Motivovaní boli besedami o známych osobnostiach, hodinami slovenskej literatúry a návštevami knižníc.

            Za partnerskú školu sme dostali Obchodnú akadémiu v Topoľčanoch. Spolupráca prebehla na základe dohodnutých podmienok a záložky boli vytvorené a odoslané v termíne do 31. októbra 2019. Každý žiak, ktorý sa zapojil do projektu a vyrobil svoju záložku, dostal záložku od žiaka z partnerskej strednej školy z  Topoľčian. Vzájomná výmena výrobkov podporila spolupatričnosť žiakov rovnakého typu škôl. Komunikácia prebehla na veľmi priateľskej úrovni a účastníci sa mohli dozvedieť viac o partnerskej obchodnej akadémii.

           Vzájomnú spoluprácu, tvorivosť a nápady žiakov z obidvoch škôl hodnotíme veľmi pozitívne a teraz už len čakáme na výsledky hodnotenia projektu v rámci celého Slovenska, ktoré budú zverejnené 30. novembra 2019.  Po zverejnení oficiálnych výsledkov budú zúčastneným školám zaslané Slovenskou pedagogickou knižnicou diplomy.

      Mgr. A. Piechová, Mgr. J. Gicová

     • Návšteva divadla Astorka

     • V pondelok 11. 11. 2019 sa žiaci 2.A a 3.B zúčastnili na divadelnom predstavení v našom hlavnom meste. Zavítali sme do divadla Astorka ktoré úvadzalo divadelnú hru s názvom Revízor. Je to satirická komédia, ktorú napísal N. V. Gogoľ. V diele kritizuje spoločenské pomery vo vtedajšom Rusku. Hru režíroval poľský režisér L. Kosa, ktorý je veľkým milovníkom Gogoľa. V inscenácii účinkovali herci ako Marta Sládečková, Ady Hajdu, Marián Labuda, Matej Landl a mnohí ďalší. Ako revízor sa predstavil vynikajúci Róbert Jakab.  Predstavenie sa nám veľmi páčilo, bolo plné vtipných situácií a herci podali dobrý výkon.

      „Čomu sa smejete? Sami sebe sa smejete!“ hovorí v závere hry hlavná postava. My sme sa celé predstavenie zabávali na pokrivených charakteroch skorumpovaných štátnych úradníkov. Moderné spracovanie klasickej hry ešte podčiarklo aktuálnosť problémov vtedajšej aj súčasnej spoločnosti.

     • Emócie v marketingu

     • Dňa 04. 11. 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnil workshop na tému „Emócie v marketingu“. Workshop bol určený pre tretiakov s cieľom prehĺbiť naše vedomosti a informovať nás, čo znamená marketing pre podnikanie. Prednášku viedol Ing. Dávid Vrtaňa, ktorý ju poňal interaktívnou formou a s humorom. Počas Workshopu sme vypĺňali dotazníky, odpovedali sme na pár jednoduchých otázok a taktiež sme mali možnosť vidieť reklamné kampane známych firiem.

      Tieto reklamné spoty v nás vyvolali rôzne pocity, či úž to bola úzkosť, smútok ale aj radosť. Na tejto prednáške sme pochopili, dôležitosť marketingu, o ktorom sme sa učili  na hodinách ekonomiky. Je dôležité poznať teóriu, aby sme ju potom mohli použiť v praxi. Pochopili sme, že vyrobiť úspešnú a nápaditú reklamu, nie je vôbec ľahké. Treba poznať správanie sa potencionálnych zákazníkov a psychológiu človeka. Obohatili sme si hodiny ekonomiky, naučili sme sa veľa nového a trošku zabavili. Možno práve aj vďaka tomuto workshopu z nás budú dobrí a úspešní podnikatelia.

     • Majstrovstvá okresu v stolnom tenise

     • Dňa 15. 10. 2019 patrila telocvičňa SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici súťaži v stolnom tenise. Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Súťaže sa zúčastnili aj naše dievčatá Alexandra Dujsíková, Ivana Kardošová a Veronika Angyalová, ktoré vyhrali MO v stolnom tenise a postúpili na majstrovstvá kraja.

       

      Študentkám našej školy gratulujeme a držíme palce!

     • Majstrovstvá okresu v bedmintone

     • Dňa 23 10. 2019 sa v telocvični Gymnázia v Považskej Bystrici uskutočnila súťaž v bedmintone. Bedminton patrí medzi najstaršie športy na svete - prvé doložené záznamy o tomto športe pochádzajú zo 7. storočia. Súťaže sa zúčastnili aj študenti našej školy.

      V kategórii dievčat Erika Cesnáriková a Nikola Lagíňová obsadili krásne 2. miesto. V kategórii chlapcov Jozef Kadáček a Miroslav Stacho obsadili 3. miesto.

       

      Študentkám i študentom našej školy gratulujeme!

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje