• Skončil sa školský rok – Game is over

     • Nad Tatrou sa blýska .... tieto, každému Slovákovi známe, slová otvorili slávnostné ukončenie školského roka na našej škole. Žiaci nastúpení pred školou, príhovory, pochvaly, odovzdávanie ocenení za výborný prospech a prácu v škole, ocenenia za kvalitnú reprezentáciu školy, športové úspechy, úspechy v olympiádach a súťažiach,  certifikáty za vynikajúcu prácu nad rámec vyučovania – o tomto to dnes ráno pred našou školou bolo. Sme hrdí na našich žiakov – dokážu sa prekonať a ukázať, čo v nich je. Vedia našu školu posunúť na tie najvyššie priečky úspešnosti. A čo ešte dokazuje kvalitu ich  vzdelania? Predsa vysvedčenia – aj tých sa dnes dočkali. Posledné ohľady, fotky, príhovor triedneho a rozlúčka. Všetci si oddýchneme – žiaci na prázdninách – učitelia na dovolenke. A o dva mesiace začína nová hra.

     • Poznávací zájazd 2018

     • Po dlhej 24-hodinovej ceste sme konečne dorazili do nášho prvého cieľa, ktorým bol Paríž, hlavné mesto Francúzska. Ráno nás privítalo pochmúrne počasie, no to nás neodradilo od spoznávania krás tohto mesta. Vďaka Ivetke, našej super sprievodkyni, sme spoznali Paríž do každého detailu. Prvé spoločné kroky viedli k Eiffelovej veži, kde vznikli „umelecké“ fotky a zaplavili sociálne siete. Z diaľky sme videli Víťazný oblúk, prešli sme sa po Champs-Élysées. Niektorí z nás si nenechali ujsť pohľad na Monu Lízu a ostatní aspoň stihli zvečniť úsmevy na fotke s Louvre. Po hodinovej prestávke sme sa presunuli k NotreDamu. Tu sa naša prvá zastávka skončila. Ďalší deň sa začal jazdou Eurotunelom, ktorý spestril 45 minút cestovania a doviedol nás k nádhernému, univerzitnému mestu Cambridge. Každému študentovi by sme dopriali zažiť atmosféru tohto mesta, pretože nie je príliš rušné a študenti sú na každom rohu. Prvý večer v Anglicku sme strávili v rodinách, kde sme na vlastnej koži zažili pravý život Angličanov. Tam sme si overili naše „skills“ anglického jazyka. Spoznali sme aj mesto Oxford, kde sme sa prechádzali priestormi, ktoré nám boli známe z filmu – Harry Potter. Po spoznaní mesta sme sa dočkali aj vytúžených nákupov, no nezdržali sme sa dlho, pretože naše ďalšie kroky viedli do momentálne veľmi známeho mesta Windsor, kde sa konala svadba princa Harryho a Meghan. Mali sme možnosť nahliadnuť tiež do súkromných priestorov kráľovnej Alžbety II., kde spoločne s rodinou trávi svoj voľný čas počas víkendov. Po dlhom a vyčerpávajúcom dni sme sa všetci tešili do našich hostiteľských rodín. Posledný deň nás čakal dlho očakávaný Londýn, ktorý patrí medzi najnavštevovanejšie mestá na svete. Typické londýnske počasie nás neminulo, ale to nepokazilo naše plány a ani chuť spraviť si prehliadku aj týmto mestom. Plavili sme sa mestskou lodnou dopravou po Temži, ktorá viedla aj k našej prvej zastávke, ktorou bolo London Eye. Hoci sme si vystáli dlhú radu, no ten výhľad na mesto z tejto atrakcie stál za to. Nasledovalo múzeum voskových figurín Madame Tussauds, kde sme sa zabavili ďalšími atrakciami a zábermi so sochami slávnych osobností. Medzitým sme si v Londýne stihli oddýchnuť v typickom mestskom parku a mnohí z nás vyskúšali  anglické „Fish and chips“. Tento poznávací zájazd nás veľa naučil a my máme ďalšie nezabudnuteľné zážitky, ktoré budeme ešte dlho vstrebávať. Chceli by sme sa poďakovať našej pani profesorke triednej Lenke Slaziníkovej za zabezpečenie všetkých potrebných vecí ohľadom poznávacieho zájazdu a za trpezlivosť ktorú s nami mala. Taktiež sa chceme poďakovať pani profesorke Lenke Jarošovej a Janke Bellovej, ktoré boli s nami ako dozor a aj vďaka nim budeme mať na zájazd pekné spomienky.  Na záver by sme chceli odkázať všetkým budúcim druhákom, aby si nenechali ujsť túto možnosť ktorú im Obchodná akadémia ponúka.

      Lenka Repková a Miriam Belásová

     • Rodičovské združenie budúcich prvákov

     • Pozývame Vás na prvé rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. 06. 2018 o 16.00 v budove školy.

     • Zoznam prvákov 2018/2019

     • 1. A - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov

      1. B - klasická trieda obchodnej akadémie

      1. D - trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, informatiky a účtovníctva (3 skupiny žiakov)

      Zoznam prvákov 2018/2019

     • KOŽAZ 2018

     • „Kurz ochrany života a zdravia je samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania. Je vyvrcholením procesu výchovy tretiakov a formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu  ich zručností a návykov o ochrane človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti. Účasť tretiakov školy je na kurze povinná.“ Takto charakterizuje KOŽAZ Štátny pedagogický ústav.

      A ako je to u nás na škole? Minulý týždeň od 19. do 22. 06. sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia realizovaného internátnou – pobytovou formou v Podskalí. Téma bola – „Poďme sa hrať na armádu“.  KOŽAZ-u predchádzala aj teoretická príprava – riešenie úloh z časopisu Obrana, ktorý zasiela do školy Ministerstvo obrany SR.

      Obsahom kurzu bolo učivo zamerané na prežitie v prírode, topografiu, spoznávanie liečivých bylín, civilnú ochranu, dopravnú výchovu, streleckú prípravu a zdravotnú prípravu. Žiaci riešili testy dopravnej výchovy, naučili sa základy streľby, ošetrovali a prenášali zraneného, nasadzovali si plynové masky a učili sa čo si zbaliť napríklad v prípade povodne. Pomocou aplikácie Star Walk uvideli za jasného dňa nočnú oblohu posiatu hviezdami, zistili ako pracuje kompas, buzola, kresadlo, na čo je dôležité vedieť viazať uzly alebo ako urobiť prístrešok v lese, či prečo je dôležité rozoznať žihľavu do bazy. 

      Okrem týchto povinných akcií boli pre žiakov pripravené súťažné zadania – vytvorenie vlajky a hymny čaty, príprava jedla na ohni z prírodných zdrojov, napríklad chlieb austrálskych domorodcov, výstup na Podskalský Roháč. Každé ráno sa kontroloval poriadok na izbách a pri nočnej hre sa zahrali na vesmírnych objaviteľov, keď museli pozemskú vesmírnu misiu zachrániť od istej smrti tým, že opravia reaktor, ktorý vyrábal pre všetkých v tábore kyslík. Svoje zručnosti si vyskúšali aj pri zakladaní ohňa kresadlom a postavení štábu – prístrešku pre veliteľa čaty priamo v lese. V neposlednom rade sa zahrali na „vojenských“ reportérov.

      Program im spestrili ukážky práce so služobným psom z Mestskej polície Považská Bystrica a Polície SR a Príslušníci armády SR pre nich pripravili zaujímavé dopoludnie s ukážkami topografie a civilnej ochrany. Taktiež pre nich pripravili skutočný prekážkový beh a ukázali im základy sebaobrany.

      Naši študentskí reportéri pod vedením veliteľov čiat opísali jednotlivé dni takto:

      1. deň (utorok) veliteľka I. čaty Mgr. Alena Plechová

      V treťom ročníku sme zistili, že vôbec nestačí byť zdatným ekonómom alebo účtovníkom na našej škole, že treba ešte viac, to znamená, že musíme byť aj telesne zdatní, schopní zorientovať sa v každej nepredvídanej situácií. Za týmto účelom sme sa zúčastnili KOŽAZu v Podskalí.

      Začiatok prvého dňa sme si zorganizovali podľa vlastných predstáv. Niektorí zostali na izbách, iní sa naháňali za futbalovou loptou. Ale naša organizácia tohto 4-dňového sústredenia bola narušená vyhlásením skutočného programu „plukovníkom“ Ivanom Žídzikom – teda rozdelením do čiat a realizovaním výcvikových disciplín.

      Naša I. čata si hneď v utorok vyskúšala streľbu na terč, dopravnú výchovu, zdravotnú prípravu a civilnú ochranu. Každý „vojak“ sa úlohy zhostil podľa svojich schopností. Niekomu išla lepšie streľba, inému výkriky: „Som Bond, James Bond!“ alebo „Naše tempo je vražedné, naším revírom je strelnica!“. Všetci sme boli úspešní počas dopravnej výchovy, pretože šoférovanie je už naša šálka kávy. Zdravotná príprava a civilná ochrana sú o veľmi vážnych veciach, ale „vojaci“ ich brali s nadhľadom s humorom. Praktické precvičovanie niekto odmietol s výkrikom: “Ja sa bojím dotykov!“. Nevieme, akých dotykov sa dotyčný bojí, ale jeho vyhlásenie vyvolalo búrku smiechu.  Popoludňajší výstup na skaly znamenal siahnutie si na dno našich síl. Túra bola náročná, ale výhľad úžasný. To sme však netušili, čo nás čaká počas zostupu. Príšmykom sme sa postupne približovali k nášmu táboru.

      Bodku za slnečným a dobre zorganizovaným dňom bolo posedenie pri táboráku s „kapitánom“ Petrom Kastelánskym, ktorý nás hrou na gitare naladil na hudobnú nôtu.

      2. deň (streda) veliteľka II. čaty Ing. Anna Klabníková

      Druhý deň nášho odborného výcviku sme sa zúčastnili skorej rannej rozcvičky spojenej s behom. Po rozcvičke nasledovala kontrola a bodovanie izieb, preto sme sa pobrali upratať naše chatky. Počas raňajok  sme sa dozvedeli ďalšie inštrukcie ako budeme pokračovať v priebehu dňa. Začali sme dokončovaním posledných dvoch stanovísk, ktoré sme nerealizovali v predchádzajúci deň.  Po krátkej pauze sa nám prišla predviesť Považskobystrická mestská polícia spolu so psovodom, ktorí nám ukázali ukážku základných povelov, ktoré musí pes ovládať. Kurča s ryžou nás počas obeda nasýtilo, aby  sme skupinovo mohli začať pracovať na vytváraní vlajky, hymny a prístrešku. Každá čata svoje výtvory od prezentovala porote aj spolu s jedlom, ktoré sa malo pripraviť z prírodných surovín. Po oddychu sa uskutočnila nočná hra v lese, na ktorej sa podieľalo 12 družstiev. Cieľom tejto hry bolo prejsť stanoviskami a rozlúštiť heslo napísané v Morzeovej abecede. Najlepším tímom bola sľúbená odmena. Bol to náročný deň, ktorý sme zakončili zaslúženým spánkom.

      3. deň (štvrtok) veliteľky III. čaty Mgr. Jana Lalinská a Mgr. Lenka Mokrišová

      Keďže sme noc predtým hrali nočnú hru, „generálny štáb“ bol natoľko milý, aby nám zrušil rannú rozcvičku a zároveň posunul budíček o pol hodinu neskôr. Po výborných raňajkách sme mali čas si upratať izby a vydali sme sa na ihrisko. Tam nás čakali vojaci z vojenského útvaru v Trenčíne. Naučili nás niečo málo o sebaobrane, zbraniach, vojenských odevoch, orientovaní v mapách. Po tomto programe nás čakal obed a po ňom osobné voľno. Svoje voľno každý využil inak. Niektorí sa opaľovali, iní zase hrali hry a podobne. Program nám skončil o 17,30 a nasledovala večera. Po nej sme sa stretli pri ohnisku, rozprávali sa, hrali hry a opekali. Bol to pekný koniec posledného dňa.

      4. deň (piatok) Mgr. Lenka Mokrišová

      A je to tu! Deň odchodu. V noci vyčíňala búrka, no nebola jediná …

      Domov sa tešíme, no bude nám to tu chýbať. Odnesieme si odtiaľto množstvo vedomostí, skúseností, zážitkov. Spoznali sme  spolužiakov a profesorov aj z inej strany. Upevnili sme priateľstvá, mnohí z nás objavili v sebe skryté talenty.

      Posledný hlasný megabudíček, raňajky, balenie, upratovanie. Zvláštne pocity. Tieto štyri dni ubehli rýchlo a my si uvedomujeme, že tu bolo fajn. Budúcoročným tretiakom to odporúčame zažiť.

      Na záverečnom vyhodnotení sú ocenené víťazné družstvá a čaty, bilancujeme, uvedomujeme si, že  víťazmi sú všetci, ktorí sa snažili a často krát prekonávali aj sami seba.

      Po obede nastupujeme do autobusu. Posledné pohľady na naše chatky, jedáleň, prírodu… Na chvíľu sme boli vytrhnutí z každodennej rutiny, reality. Všetkým nám to prospelo.“

      Na KOŽAZ sme neprišli oddychovať – prišli sme sa učiť, trochu zasúťažiť, zašportovať, spoznať nové veci, vytvoriť nové kamarátsvá a možno sa aj zabaviť. Myslíme, že to vyšlo, presne ako počasie, a účel sa nám podarilo splniť.

      Ďakujeme za podporu.

      Inštruktori KOŽAZ OA PB.

     • Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

     • Aj tento rok, 12. júna 2018, sme v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovali štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostával  z dvoch častí a to z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word a z vypracovania dvoch písomnosti (obchodného listu a tabuľky) podľa predloženého zadania.

      Žiaci si preverili a zhodnotili úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopnosti z administratívy a korešpondencie. Úspešní účastníci štátnej skúšky  dostanú Vysvedčenie o štátnej skúške z písania na počítači a korešpondencie, ktoré vystavuje Ekonomická univerzita v Bratislave. Aj tento doklad môže pomôcť absolventom našej školy pri uplatnení na trhu práce.

      Ing. Jana Tvrdá

     • Test odborných ekonomických znalostí pre triedu s rozšíreným vyučovaním účtovníctva

     • Pozývame Vašu dcéru /Vášho syna na test z odborných ekonomických znalostí, ktorý sa uskutoční v pondelok 18. 06. 2018  o 14.30 h v učebni č. 30.

      Vaša dcéra /Váš syn bude do triedy s rozšíreným vyučovaním účtovníctva zaradená/ý na základe výsledkov testov.

      Výsledky testov a zároveň konečné umiestnenie detí do tried bude zverejnené na webe školy www.oapb.edupage.org.

     • TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     • Pozývame Vášho syna/Vašu dcéru na test z anglického jazyka, ktorý sa uskutoční v pondelok 18. 06. 2018  o 14.30 hod. v učebni č. 32. Váš syn/Vaša dcéra bude do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov zaradený/á na základe výsledkov testov.

      Výsledky testov a zároveň konečné umiestnenie detí do tried bude zverejnené na webovom sídle školy www.oapb.edupage.org. Zároveň Vás pozývame na prvé rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. 06. 2018 o 16.00 v budove školy.

      Ak by niekomu nevyhovoval termín testu, kontaktujte prosím zástupkyňu riaditeľa, PhDr. Katarínu Dudrovú na : katarina.dudrova@oapb.sk, alebo tel. čísle 0903 831 890.

     • Odborné týždne – špecialitka našej školy

     • Minulý týždeň študenti triedy s rozšíreným vyučovaním účtovníctva absolvovali svoj druhý účtovnícky týždeň. Po roku výbornej práce na hodinách, kde  sa veľa naučili – mohli zhodnotiť svoje vedomosti a podnikateľské zručnosti pri riešení zadania a uzatvárania svojej firmičky. Každý deň začínal rozohriatím vo forme ekonomickej hry, hlavolamu alebo čiernej historky. Potom nasledovala tvrdá práca. Tento polrok žiaci popri učení pracovali na svojom projekte FotOAcademy.  Predmetom činnosti spoločnosti  boli fotografické služby na škole. Po ukončení praktickej časti – fotografovania, žiaci uzatvárali firmu. Vytvárali si doklady napr. dohodu o brigádnickej práci študenta, vypočítali si mzdu, vytvárali účtovné doklady – príjmové a výdavkové pokladničné doklady, faktúry, účtovali v účtovných knihách – v knihe došlých a vystavených faktúr, v peňažnom denníku, v pokladničnej knihe  a to nielen ručne ale aj v účtovnom softvéri Alfa Plus. Nakoniec si vypočítali výsledok hospodárenia a daň z podnikateľskej činnosti. Svoju prácu zakončili swot analýzou o svojej osobe ako pracovníkovi spoločnosti a prezentáciou spoločnosti FotOAcademy. Posledná hodinka bola venovaná zhodnoteniu práce v spoločnosti – jej riaditeľom Andrejom Bednárom. Andrej vyzdvihol činnosť spoločnosti, ale nešetril ani kritikou. No deti – účtovníci – vitajte v reálnom svete podnikania – nie je to len hra – je to naozaj.

      Názor žiaka:

      Môj názor na minulý týždeň:

      Podľa mňa sme sa super zabavili najmä pri hratí čiernych historiek. Ja osobne som si z tohto týždňa  zobrala poučenie do života, že ako to naozaj chodí v takých firmách a ako to naozaj existuje v reálnom živote. Vyskúšali sme si aj aké náročné je účtovať ručne a menej náročné v Alfe plus. Veľký obdiv a rešpekt má u mňa Aďo, ktorý sa nebál postaviť a povedal čo povedal.  Myslím, že mne dal tento týždeň toho celkom dosť.

      Katka

     • Týždeň športu na OA Považská Bystrica

     • Ako každý rok tak aj tento na našej škole začal v pondelok 04. 06. 2018 športový týždeň pre študentov športových tried. Športového týždňa sa zúčastnilo 46 študentov z 1. – 3. ročníka (chlapci – hádzanári, basketbalisti, futbalisti, hokejisti,  dievčatá – volejbalistky, hádzanárky, futbalistky, stolné tenistky, tenistka, lyžiarka, hokejistka .....).

      Pondelok 04. 06. 2018 sa niesol v znamení BEACH VOLEJBALU. Študenti si zahrali na dvoch kurtoch. Na jednom kurte svoje zápasy odohrali 4 družstvá dievčat a na druhom kurte medzi sebou zápolili 3 družstvá chlapcov. Na záver si proti sebe zahrali víťazné družstvá dievčat a chlapcov. Celkovým víťazom sa stalo družstvo dievčat.

      Utorok 05. 06. 2018 v rámci regenerácie absolvovali študenti WELLNESS POBYT v Trenčianskych  Tepliciach na kúpalisku Zelená žaba. Okrem plávania v bazéne a regenerácie vo vírivkách tento deň prežili aj aktívnym športom v areáli kúpaliska.  

      V stredu 06. 06. 2018 sa študenti vybrali za NETRADIČNÝMI ŠPORTAMI do Liptovského Mikuláša, kde ich čakal rafting na vodnom kanáli a lukostreľba. Študenti strávili 4 hodiny v príjemnom prostredí  Adrenalín centra na AVS, kde sa mali možnosť stretnúť so súčasnými vodáckymi reprezentantmi SR a olympijským víťazom Michalom Martikáňom.

      Štvrtok 07. 06. 2018 pre nepriazeň počasia sa musel zmeniť plán činnosti a tak sa športové aktivity presunuli do našej telocvične. Tu si športovci zmerali sily vo florbalovom turnaji.

      V piatok 08. 06. 2018 tiež sklamalo počasie a tak študenti namiesto turistiky do okolia Považskej Bystrice odohrali v telocvični OA medzi sebou volejbalový turnaj. Turnaj prebehol medzi 4 družstvami. Hralo sa systémom každý s každým. Víťazom sa stalo družstvo v zložení Prcúchová, Halušková, Novosedljak, Urbánek, Chudovská, Maliar.

     • Študenti alebo deti?

     • Pre našich žiakov to nie je žiadny rozdiel – skôr je to pre nich synonymum. Pred niekoľkými týždňami požiadala školská študentská rada nášho pána riaditeľa o možnosť osláviť MDD. Súhlasil, ale poveril učiteľov, aby na žiakmi vymyslené aktivity dohliadli. Po výmene názorov vznikla v piatok 01. 06. 2018 akcia s názvom Olympijský deň. Prváci si zorganizovali florbalový turnaj a zápasy vo vybíjanej a druháci mali športové hry. Florbal a vybíjaná je každému jasná, ale čo sa skrývalo za športovými hrami? Beh s pohárom vody, ktorý si naplnil tím slamkou, pitie kofoly v stojke na rukách, triafanie plechovice florbalovou loptičkou až do zbláznenia, fúkanie balónika a potom beh s ním medzi nohami a podobne. Podľa prvákov sa akcia vydarila – výborne sa zabavili. U druhákov to zo začiatku vyzeralo na bojkot, ale nakonie zvíťazil súťažný duch a akcia sa predsa rozbehla. Tak deti obchodnej k tomu MDD Vám prajem veľa šťastia a chuti do života.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • sy@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

   • Krásny pozdrav z lyžiarskeho kurzu zasiela I. B; I.C a I. D.
   • Firemný deň 4. A – PAPER4, s. r. o.
   • Krásny pozdrav z lyžiarskeho výcviku...
   • Imatrikulácie 2019
   • Emócie v marketingu
   • Poznávací zájazd vo Veľkej Británii
   • Výmenný pobyt v Belgicku 24. – 29. marec 2019
   • Workshop – Manažérska a obchodná komunikácia
   • Jarná škola programovania na FRI ŽU
   • Školské kolo SOČ
   • Obchodovací deň
   • Slávnostná akadémia našej Alma mater