• ZAV – „talenty 1. ročníkov“

     • V dňoch 11. – 12. júna 2019 sa v priestoroch Spojenej školy v Detve uskutočnila súťaž ZAV – „Talenty 1. ročníkov“, ktorej sa zúčastnili školy z celého Slovenska. V rámci súťaže sa prvý deň uskutočnil bodovaný tréning a  odborný seminár venovaný príprave žiakov na súťažnú disciplínu wordprocessing.  Druhý deň prebehlo súťaženie v programe ZAV  a doplnkový program  - prehliadka Vígľašského zámku. Našu školu reprezentovali študenti 1. D triedy Jakub Zábojník a Martin Ďurika. Skvelý výkon predviedol Jakub Zábojník, ktorý v disciplíne 10-minútový odpis z obrazovky pri penalizácii za chybu 50 trestnými bodmi obsadil výborné 5. miesto. Gratulujeme a držíme palce v ďalších súťažiach!

      Ing. Jana Bellová

     • Školské kolo v písaní na počítači – 1. a 2. ročník

     • Dňa 19. júna 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž v písaní na počítači o najlepšieho prváka a druháka v 10-minútovom odpise v ATF editore.

      Z 1. ročníka súťažilo 14 žiakov: Martina Mikolášiková, Petra Martincová, Silvia Gažová, Monika Čičková, Matúš Mytník, Simona Bírošíková, Marko Markovič, Kiara Šarlayová Patrícia Bolegová, Jakub Zábojník, Samuel Panák, Lukáš Janík, Sofia Belobradová, Sebastián Kvasnica.

      Z 2. ročníka súťažilo 13 žiakov: Veronika Červeňáková, Kristína Macháčová, Kristína Stachová, Tomáš Krivulčík, Petra Molnárová, Silvia Melicheríková, Denis Minárik, Marika Hrošková, Nikola Šutková, Nicolas Fabian, Katarína Križanová, Anna Kučerová, Zuzana Ostrochovská.

      Najlepším prvákom je Jakub Zábojník z I. D triedy s výkonom 293 čistých úderov za minútu a % chýb 0,06.

      Najlepším druhákom je Nicolas Fabian z II. D triedy s výkonom 351 čistých úderov za minútu a % chýb 0,19.

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

                                                                                                             Ing. Anna Klabníková

                                                                                                                    Ing. Jana Bellová

     • Spomienka na M. R. Štefánika

     • Dňa  5. júna 2019 sa dve triedy (1.A a 1.D) vydali  spolu s našimi profesorkami pani Mgr. Danou Haškovou a Ing. Janou Bellovou na spoločnú exkurziu,  spoznávať naše  dejiny. Exkurzia bola venované významnej postave našich dejín M. R. Štefánikovi.

      Deň nám začal o trochu neskôr ako ten bežný školský, stretli sme sa o 7:50 pred školou a o ôsmej sme už boli na cestách. Našou prvou zastávkou bolo mesto na hraniciach s Českom - Skalica. Tu sme si ako prvé pozreli pár pamiatok: Kostol sv. Františka Xaverského a Rotundu sv. Juraja. V Skalici sme mali následne dvojhodinový rozchod, kedy sme mali možnosť vyskúšať aj tradičný, preslávený skalický trdelník.

      Po krátkom pobyte v Skalici sme sa presunuli do Brezovej pod Bradlom, kde sme navštívili  Mohylu M. R. Štefánika. Dozvedeli sme sa, že mohyla je dielom známeho slovenského architekta Dušana Jurkoviča.

      Naša posledná zastávka bola v Košariskách, v samotnom rodnom dome M. R. Štefánika. Tu sme mali prednášku o jeho živote.  Pôsobil  ako vojak , astronóm , či politik.  Dozvedeli sme sa veľa  zaujímavostí z jeho života, napríklad koľko svetadielov a krajín precestoval, mohli sme vidieť jeho krásne suveníry z rôznych kútov sveta a aj napodobeninu jeho mapy, kde boli vyznačené miesta jeho pobytu, je  tu aj časť zariadenia z jeho parížskeho bytu.  Dozvedeli sme sa, že Štefánik bol vášnivým poľovníkom,   videli sme veľa jeho úlovkov. Zistili sme, ako mal rád svoju rodinu, o čom svedčí  jeden z listov, ktorý písal rodičom.  Mohli sme vidieť jeho pravé uniformy, ktoré nás veľmi zaujali. Vďaka nim sme zistili, že Štefánik bol malého vzrastu, nízky a veľmi štíhly, čo nás prekvapilo. Cestou  domov nás zastihla  búrka, ale to nám nebránilo v dobrej nálade a spomínaní na to, koľko zaujímavostí a pamiatok sme  videli.

      Okolo 6 hodiny sme sa vrátili naspäť do Považskej Bystrice. Táto exkurzia sa nám veľmi páčila, keďže sme spoznali časť dejín nášho národa, ktoré by mal vedieť každý hrdý Slovák.

      Nina Miklošová, Žaneta Hároniková, 1.A

     • Medzinárodná internetová súťaž Intersteno 2019

     • Dňa 6. mája 2019 sa naša škola zapojila do Medzinárodnej internetovej súťaže Intersteno 2019, ktorej sa zúčastnilo 19 študentov z II. a III. ročníka.

      Po zaregistrovaní Interinfo ČR zaslalo pre študentov prihlasovacie mená a heslá.

      Súťaž pozostávala z 10-minútového odpisu z obrazovky v programe ZAV s penalizáciou 50  úderov za neopravenú chybu. Úspešné boli práce s počtom úderov nad 200 hrubých úderov s povoleným limitom chýb 1 %.

      V multijazyčnej súťaži sme si mohli zvoliť zo 16 jazykov. My sme si zvolili materinský jazyk.

      Všetci úspešní žiaci dostanú od Intersteno diplom pri slávnostnom ukončení šk. roka 2018/2019.

                                                                                                                              Ing. Anna Klabníková

     • Prváci v múzeu

     •             V dňoch 28. 5. a 30. 5. 2019 navštívili prváci  vlastivedné múzeum.  Múzejníci pripravili pre nich dve vzdelávacie dopoludnia.

      V utorok 28. 5. 2019 si vypočuli prednášku historičky Mgr. Anny Šujanskej s názvom ´Remeslo, trh a obchod v kontexte s Považskou Bystricou´. Cieľom prednášky bolo oboznámiť študentov s historickým vývojom remeselnej výroby a jej prejavmi v Považskej Bystrici. Sprievodným znakom remeselnej výroby boli cechy, ktorých vnútorný poriadok, práva a povinnosti jeho členov boli zakotvené v cechových listinách nazývaných štatúty, opatrených pečaťou cechu. V starších dokumentoch písomného charakteru nachádzame zaujímavé záznamy o existencii remeselných dielní, cechov, o uskutočňovaní prvých trhov, jarmokov a o prosperujúcom  obchode aj v Považskej Bystrici a okolí. Niektoré remeslá postupom vývoja spoločnosti stratili svoj význam, preto zanikli. Iné zasa naopak vznikali.

                  Vo štvrtok 30. 5. 2019  Mgr. Petronela Rágulová, PhD. oboznámila študentov  s predkresťanskými predstavami našich predkov. Starí Slovania boli polyteisti, uctievajúci množstvo bohov, prírodné živly (vodu, Slnko, oheň, Zem, stromy..), verili aj v nižšie duchovné bytosti, ktoré, podľa nich, riadili náš osud. Množstvo pohanských predstáv sa zachovalo do súčasnosti. O slovanskom predkresťanskom náboženstve sa dozvedáme z historických listín, hmotných nálezov, jazykovedy, slovesného folklóru, ľudových zvykov a povier.

                  Študenti si počas oboch návštev pozreli aj aktuálnu výstavu ´Oživovanie hradov´, ktorou ich odborne sprevádzal Mgr. Jozef Mihálik. Výstava sa zaoberá aktuálnym trendom záchrany hradných zrúcanín na Slovensku, počas ktorého sa popri reštaurovaní hradných ruín objavuje množstvo unikátnych archeologických nálezov. Okrem textov a fotografií si návštevníci mohli pozrieť aj autentické archeologické artefakty z hradov Blatnica, Sklabiňa, Lietava, Hričov, Bystrica a Lednica. Zaujali ich aj rozličné pracovné nástroje od čias praveku, nádoby, mince, fragmenty stredovekého staviteľstva a ľudské lebky.

     • Oznam pre záujemcov o test do jazykovej triedy

     • Test z anglického jazyka bude zameraný na tieto gramatické a lexikálne javy:

      • časy: prítomný jednoduchý a priebehový, minulý jednoduchý a priebehový, budúci s (will, going to), predprítpmný čas, for, since
      • a 2. podmienková veta
      • väzby – too, enough, used to
      • stupňovanie prídavných mien
      • modálne slovesá – can, may, must, can’t, mustn’t, don’t have to
      • trpný rod – prítomný, minulý
      • väzba – ed, ing (bored, boring)
      • some, any, no
      • opytovacie zámená: who, what, which, where
      • many, much little, few
      • zvratné zámená ( myself, yourself, ..................)
      • čítanie s porozumením
   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • sy@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje