• 2% pre Obchodnú akadémiu

     • Vážení kolegovia, rodičia, priatelia školy,

      tak ako každý rok, aj tento si dovoľujem osloviť Vás s prosbou o venovanie svojich 2% zo zaplatenej dane našej i Vašej škole – Obchodnej akadémii Považská Bystrica

      Financovanie školstva je zložité a  nepostačujúce na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s našimi aktivitami. Preto sa aj my uchádzame o tzv. daňovú asignáciu, aby sme i naďalej mohli podporovať aktivity našich žiakov, či už vo vedomostných alebo športových súťažiach, výmenných pobytoch a iných školských i mimoškolských aktivitách a neustále modernizovať vyučovací proces.

      Už niekoľko rokov spolupracujeme s Nadáciou Spoločne pre región so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina,  ktorá výber formálne zabezpečí a túto službu vykonáva pre nás zadarmo.

      Ak ste sa rozhodli darovať 2% z dane z Vášho príjmu Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici, poprosím Vás o doručenie týchto dokumentov:

      • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (ak ste zamestnanec/zamestnankyňa, toto Vám dá Váš zamestnávateľ vyplnené a potvrdené)
      • Vyhlásenie o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov (dostupné po kliknutí)
      • V prípade, že si daňové priznanie robíte sami, prosíme o doloženie prefotenej časti s Vašim podpisom tohto daňového priznania v ktorom uvádzate, že 2% zaplatenej dane darujete Nadácii Spoločne pre región.
      • Ak máte istotu, že Vyhlásenie je správne vyplnené, môžete ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane (ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa) zaniesť priamo na Daňový úrad.
      • Fotokópiu Vyhlásenia je potrebné, kvôli adresnosti vašich poukázaných 2%, vhodiť do schránky v budove školy, alebo mailom zaslať na adresu anna.kudelcikova@oapb.tsk.sk.

      Váš súhlas s daňovou asignáciou Vás nestojí ani euro navyše. Budem však veľmi rada, ak tieto peniažky nenecháte štátu, ale ich venujete práve v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky získané z daňovej asignácie sú zdrojom financovania Výboru rodičov Obchodnej akadémie Považská Bystrica, sú rodičmi schvaľované a pravidelne kontrolované.

      V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať pani Annu Kudelčíkovú na: anna.kudelcikova@oapb.tsk.sk alebo na telefónnom čísle 0903 568 990.

      Veľmi pekne Vám ďakujem v svojom mene i v mene mojich kolegov a našich žiakov za spoluprácu a Vašu podporu.

      S úctou a pozdravom

      PhDr. Katarína Dudrová

             riaditeľka školy

      Príloha: Vyhlásenie o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje