Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk 1AJ
anglický jazyk 2AJ
aplikovaná informatika API
aplikovaná informatika - seminár SAI
aplikované účtovníctvo AUC
aplikované účtovníctvo - seminár AUS
bankovníctvo BAN
biológia BIO
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z účtovníctva CVU
daňová sústava DAS
dejepis DEJ
ekonomika EKO
etická výchova ETV
geografia GEG
hospodárska geografia HOG
hospodárske výpočty a štatistika HOS
informatika INF
internet a informatika IAI
jazyková obchodná príprava v anglickom jazyku JOA
jazyková obchodná príprava v nemeckom jazyku JON
makroekonómia - seminár MAS
manažment osobných financií MOF
marketing MKT
matematický seminár MTM
matematika MAT
medzinárodný obchod MZO
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk 1NJ
nemecký jazyk 2NJ
občianska náuka OBN
odborná prax PXA
písomná a elektronická komunikácia PEJ
podnikanie v cestovnom ruchu CTO
praktická časť odbornej zložky PČOZ
právo PRW
ruský jazyk 2RJ
slovenský jazyk a literatúra SLJ
spoločenská komunikácia a svet práce KMS
spracovanie ekonomických informácií AEI
správanie SPR
svet práce SEE
športová príprava SRL
športový manažment PSM
telesná a športová výchova TSV
telesná a športová výchova chlapci TSVCH
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
tovaroznalectvo TVZ
trhová ekonomika TRE
TV diev inf TSVDI
tvorba projektov TFP
tvorba webových stránok TWS
účtovnícke cvičenia UCC
účtovníctvo UCT
účtovníctvo v praxi UCX
úvod do makroekonómie MEU
výchova k podnikaniu VPD
výchovný poradca VP
webdesign WBD
wordprocessing WPS
zdravotná TV ZRT

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.03.2019

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia Považská Bystrica
    Jesenského 259/6
    017 44 Považská Bystrica
  • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
    +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
    +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria