Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  1. A Ja 59 36 Rozvrh
2. D
  1. B Pr 57 36 Rozvrh
3. B
  1. D Pi 44 36 Rozvrh
4. B
  2. A Sl 32 36 Rozvrh
2. A
  2. B Sa 60 36 Rozvrh
2. B
  2. D Sm 43 36 Rozvrh
  3. A Pe 52 36 Rozvrh
3. A
  3. B Kl 30 36 Rozvrh
  3. D Ke P14 18 Rozvrh
3. D
  4. A Gi 54 36 Rozvrh
4. A
  4. B Tv 50 36 Rozvrh
  4. C Hk 49 36 Rozvrh
4. C
  4. D Fo P13 18 Rozvrh
4. D
  AEI, API Sy 19 18 Rozvrh
  AEI, PEJ Li 40 19 Rozvrh
  CUJ Mk 04 18 Rozvrh
  Hala HALA 0 Rozvrh
  INF, API, SAI Kš 15 20 Rozvrh
  ODB Ke 42 36 Rozvrh
  ODB Kt 07 18 Rozvrh
  ODB Se 31 36 Rozvrh
  PEJ Tv 41 36 Rozvrh
  PEJ, AEI Bl 06 18 Rozvrh
  Posilňovňa POS 0 Rozvrh
  Štadión ŠTAD 0 Rozvrh
  Telocvičňa TEL 0 Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia Považská Bystrica
    Jesenského 259/6
    017 44 Považská Bystrica
  • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
    +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
    +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria