Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  04 CUJ Mk 04 18 Rozvrh
  06 PEJ, AEI Bl 06 18 Rozvrh
  07 ODB Mo 07 18 Rozvrh
  15 INF, API Fo 15 20 Rozvrh
  18 INF, API Kš 18 0 Rozvrh
  19 API, INF Sy 19 18 Rozvrh
  30 4. B Kl 30 36 Rozvrh
4. B
  31 1. D Bl 31 36 Rozvrh
1. D
  32 1. A Mn 32 36 Rozvrh
1. A
  40 AEI, PEJ Li 40 19 Rozvrh
  41 AEI, PEJ Tv 41 36 Rozvrh
  42 ODB Ke 42 36 Rozvrh
  43 3. D Sm 43 36 Rozvrh
3. D
  44 3. B Sa 44 36 Rozvrh
3. B
  48 Mn 48 0 Rozvrh
  49 1. B Šd 49 36 Rozvrh
1. B
  50 3. A Sl 50 36 Rozvrh
3. A
  52 4. A Pe 52 36 Rozvrh
4. A
  54 4. E Mi 54 36 Rozvrh
4. E
  57 2. B Pr 57 36 Rozvrh
2. B
  59 2. A Ja 59 36 Rozvrh
2. A
  60 2. D Pi 60 36 Rozvrh
2. D
  Hala HALA 0 Rozvrh
  P13 Ri P13 18 Rozvrh
  P14 4. D Ke P14 18 Rozvrh
4. D
  POS Ke POS 0 Rozvrh
  Štadión ŠTAD 0 Rozvrh
  TEL Ži TEL 0 Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.03.2019

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia Považská Bystrica
    Jesenského 259/6
    017 44 Považská Bystrica
  • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
    +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
    +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria