Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  1. A Ja 59 36 3. D
  1. B Pr 57 36 4. B
  1. D Pi 44 36
  2. A Sl 32 36 3. A
  2. B Sa 60 36 3. B
  2. D Sm 43 36
  3. A Pe 52 36 4. A
  3. B Kl 30 36
  3. D Ke P14 18 4. D
  4. A Gi 54 36
  4. B Tv 50 36
  4. C Hk 49 36
  4. D Fo P13 18
  AEI, API Sy 19 18
  AEI, PEJ Li 40 19
  CUJ Mk 04 18
  Hala HALA 0
  INF, API, SAI Kš 15 20
  ODB Ke 42 36
  ODB Kt 07 18
  ODB Se 31 36
  PEJ Tv 41 36
  PEJ, AEI Bl 06 18
  Posilňovňa POS 0
  Štadión ŠTAD 0
  Telocvičňa TEL 0

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia Považská Bystrica
    Jesenského 259/6
    017 44 Považská Bystrica
  • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
    +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
    +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria