• Športová trieda

    • Športové triedy na OA Považská Bystrica

                  Športové triedy začali svoju činnosť na našej škole v školskom roku 2002/2003, keď bola otvorená prvá trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. Bola zameraná na volejbal dievčat a basketbal chlapcov. Od toho roku pravidelne otvárame na našej škole športovú triedu. Postupne sme ju rozšírili aj o ďalšie športy, ktoré majú v meste dlhú tradíciu, a to  hádzanú a atletiku.

                 Naši študenti majú upravený učebný plán, čo im umožňuje venovať sa svojmu športu aj v rámci vyučovania (4 hodiny tréningu týždenne). Okrem toho majú vyhradené dve týždňové tréningové sústredenia za rok (zimné, letné). Pravidelne chodíme na letný regeneračný pobyt do zahraničia k moru, v poslednom čase sa nám zapáčilo na gréckom ostrove Zakhynthos. Sústredenie má vždy veľmi dobrý ohlas u samotných športovcov.

                 Medzi najväčšie úspechy na škole patria výsledky našich volejbalistiek, ktoré sú pravidelným účastníkom majstrovstiev Slovenskej republiky stredných škôl a olympiády  Gaudeámus, kde dosahujú výborné výsledky. Dvakrát obsadili na majstrovstvách SR stredných škôl  2. miesto. 

                 Naši hádzanári sa už viackrát po sebe prebojovali na majstrovstvá SR stredných škôl, a tiež sú pravidelní účastníci olympiády Gaudeámus, kde majú niekoľko medailových umiestnení. Absolútne výnimočné úspechy zaznamenali hádzanári v roku 2008 kedy sme skončili na výbornom 6. mieste na Majstrovstvách sveta stredných škôl v hádzanej v Dánsku a v roku 2010 sme sa v Portugalsku stali MAJSTRAMI SVETA STREDNÝCH ŠKOL V HÁDZANEJ!

                  Najväčší progres zaznamenali v ostatných rokoch basketbalisti. Ich postup na majstrovstvá Slovenska už nebýva výnimkou a od roku 2012, kedy vyhrali tzv. Gaudeámus (de facto olympiáda alebo majstrovstvá SR stredných škôl) pravidelne dosahujú špičkové výsledky či už v školských alebo klubových súťažiach. Dvakrát vyhrali medzinárodný turnaj vo francúzskom Amiens. V apríli roku 2015 sa zučastnili na Majstrovstvách sveta stredných škôl ISF vo francúzskom Limoges, kde z 32 účastníkov obsadili výborné 20 miesto.

                   Výraznou mierou k úspechom školy prispeli aj naši atléti, ktorí sa taktiež môžu pochváliť medailovými umiestneniami z majstrovstiev Slovenska stredných škôl a tiež úspešne reprezentujú na medzinárodných podujatiach. Toto je len málo z toho, čo vynieslo našu školu v roku 2014 v hodnotení športových úspechov stredných škôl trenčianskeho regiónu už po piaty raz na 1. miesto. V tomto boji sme porazili aj  školy, ktoré sú zamerané na šport. Sme niekoľkonásobnými oficiálnymi držiteľmi titulu najlepšia stredná škola v športových súťažiach v Trenčianskom samosprávnom kraji.

     Prijímacie skúšky (marec 2016)

           Konajú sa formou talentových skúšok v príslušnom športe (volejbal dievčatá, basketbal chlapci, hádzaná chlapci a atletika). Talentová skúška pozostáva z testu všeobecnej výkonnosti a z testu špeciálnej výkonnosti (herné činnosti).

     Do športovej triedy prijímame ročne 20 -22 študentov

     Kritéria pre jednotlivé športy nájdete na stránke školy :

     http://oapb.edupage.org/text/?text=text/text5&subpage=2

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • sy@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

  • Poznávací zájazd vo Veľkej Británii
  • Výmenný pobyt v Belgicku 24. – 29. marec 2019
  • Workshop – Manažérska a obchodná komunikácia
  • Jarná škola programovania na FRI ŽU
  • Školské kolo SOČ
  • Obchodovací deň
  • Slávnostná akadémia našej Alma mater
  • INFO exkurzia TU Košice
  • Vyučovanie inak 13
  • Imatrikulácia
  • Vyučovanie inak 10
  • 17. november