Navigácia

Škola a jej zameranie

Športová trieda

Športové triedy na OA Považská Bystrica

             Športové triedy začali svoju činnosť na našej škole v školskom roku 2002/2003, keď bola otvorená prvá trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. Bola zameraná na volejbal dievčat a basketbal chlapcov. Od toho roku pravidelne otvárame na našej škole športovú triedu. Postupne sme ju rozšírili aj o ďalšie športy, ktoré majú v meste dlhú tradíciu, a to  hádzanú a atletiku.

            Naši študenti majú upravený učebný plán, čo im umožňuje venovať sa svojmu športu aj v rámci vyučovania (4 hodiny tréningu týždenne). Okrem toho majú vyhradené dve týždňové tréningové sústredenia za rok (zimné, letné). Pravidelne chodíme na letný regeneračný pobyt do zahraničia k moru, v poslednom čase sa nám zapáčilo na gréckom ostrove Zakhynthos. Sústredenie má vždy veľmi dobrý ohlas u samotných športovcov.

            Medzi najväčšie úspechy na škole patria výsledky našich volejbalistiek, ktoré sú pravidelným účastníkom majstrovstiev Slovenskej republiky stredných škôl a olympiády  Gaudeámus, kde dosahujú výborné výsledky. Dvakrát obsadili na majstrovstvách SR stredných škôl  2. miesto. 

            Naši hádzanári sa už viackrát po sebe prebojovali na majstrovstvá SR stredných škôl, a tiež sú pravidelní účastníci olympiády Gaudeámus, kde majú niekoľko medailových umiestnení. Absolútne výnimočné úspechy zaznamenali hádzanári v roku 2008 kedy sme skončili na výbornom 6. mieste na Majstrovstvách sveta stredných škôl v hádzanej v Dánsku a v roku 2010 sme sa v Portugalsku stali MAJSTRAMI SVETA STREDNÝCH ŠKOL V HÁDZANEJ!

             Najväčší progres zaznamenali v ostatných rokoch basketbalisti. Ich postup na majstrovstvá Slovenska už nebýva výnimkou a od roku 2012, kedy vyhrali tzv. Gaudeámus (de facto olympiáda alebo majstrovstvá SR stredných škôl) pravidelne dosahujú špičkové výsledky či už v školských alebo klubových súťažiach. Dvakrát vyhrali medzinárodný turnaj vo francúzskom Amiens. V apríli roku 2015 sa zučastnili na Majstrovstvách sveta stredných škôl ISF vo francúzskom Limoges, kde z 32 účastníkov obsadili výborné 20 miesto.

              Výraznou mierou k úspechom školy prispeli aj naši atléti, ktorí sa taktiež môžu pochváliť medailovými umiestneniami z majstrovstiev Slovenska stredných škôl a tiež úspešne reprezentujú na medzinárodných podujatiach. Toto je len málo z toho, čo vynieslo našu školu v roku 2014 v hodnotení športových úspechov stredných škôl trenčianskeho regiónu už po piaty raz na 1. miesto. V tomto boji sme porazili aj  školy, ktoré sú zamerané na šport. Sme niekoľkonásobnými oficiálnymi držiteľmi titulu najlepšia stredná škola v športových súťažiach v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Prijímacie skúšky (marec 2016)

      Konajú sa formou talentových skúšok v príslušnom športe (volejbal dievčatá, basketbal chlapci, hádzaná chlapci a atletika). Talentová skúška pozostáva z testu všeobecnej výkonnosti a z testu špeciálnej výkonnosti (herné činnosti).

Do športovej triedy prijímame ročne 20 -22 študentov

Kritéria pre jednotlivé športy nájdete na stránke školy :

http://oapb.edupage.org/text/?text=text/text5&subpage=2

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia Považská Bystrica
    Jesenského 259/6
    017 44 Považská Bystrica
  • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
    +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
    +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria