• Shop till you drop/or not?

    • Zapojiť sa do eTwinning projektu bola myšlienka, s ktorou sme sa „pohrávali“ už dlho. Tento školský rok priniesol nápad a aj skupinu študentov, ktorí boli myšlienkou nadšení a s chuťou sa zapojili do projektu Shop till you drop/or not?

     V projekte pracovali študentky 2.C predovšetkým počas svojej odbornej prípravy – duálneho vzdelávania pod vedením Mgr. Lenky Jarošovej. Prepojili sme viac predmetov (obchodná komunikácia, informatika, anglický jazyk) a výsledkom boli kolaboratívne aktivity s našimi partnermi.

     Našou partnerskou školou je škola Taşköprü Fen Lisesi z mesta Kastamonu v Turecku a celkovo je do projektu zapojených 24 študentov.

     Projekt si kladie za cieľ zlepšenie komunikačných a IT zručností našich študentov, rozvoj slovnej zásoby v anglickom jazyku, podporuje tímovú spoluprácu a spoluprácu v zmiešaných medzinárodných skupinách, prispieva k chuti aktívne sa učiť, rozvíja emočnú inteligenciu a analytické myslenie. Študenti sú aktívni, otvorení zmene, čím sa pripravujú na svoje budúce povolanie.

     Tematicky sme sa zamerali na nakupovanie, porovnali sme tradičné a online nakupovanie. Realizácia projektu zahŕňa virtuálne tímové nakupovanie, vytváranie reklám v zmiešaných medzinárodných skupinách, cestu konkrétneho produktu. Výsledkom vzájomnej spolupráce bude edukatívna hra využiteľná počas hodín anglického jazyka. Počas projektu sme reagovali aj na aktuálne dianie vo svete, čoho výsledkom bol Safer Internet Day, vyjadrenie nášho postoja k vojne na Ukrajine. Zároveň sme si s našimi tureckými partnermi vymenili novoročné pozdravy.

     A čo sme získali? Spoznali sme nových priateľov, ich kultúru a krajinu, zistili sme, že Turecko je viac, než len dovolenka pri mori. J Naučili sme sa pracovať s novými platformami, zlepšili sme si angličtinu, zdokonalili sme sa v tímovej práci, vyskúšali si svoje líderské schopnosti a otestovali vlastnú schopnosť spolupracovať a robiť kompromisy. 

   • Projektové aktivity

    • Naše očakávania – predstavy študentov a učiteľov.
    • Tvorba vlastných avatarov.
    • Tvorba loga projektu – víťazné logo bolo výsledkom medzinárodného hlasovania študentov, učiteľov a rodičov oboch partnerských škôl.

    • Vianočné a novoročné pozdravy – zdieľaný dokument v Padlet.com.
    • Prezentácia školy, mesta a krajiny – študenti využili možnosti rôznych platforiem (napr. Canva, Google prezentácie), vytvorili pre svojich partnerov  puzzle, krížovky, natočili krátke video.
    • Online stretnutia – celoprojektové, na ktorom sme sa mohli zoznámiť aj tvárou v tvár a otestovali sme si svoje vedomosti o našich krajinách prostredníctvom Kahoot-u.
    • Safer Internet Day – prostredníctvom  zdieľanej mapy mysle (MindMap) sme prezentovali svoje názory na bezpečnosť na internete.
    • Shopping intro -  diskutovali sme o téme nakupovanie a vyjadrili sme svoje názory, postoje a vzťah k nakupovaniu v zdieľanom dokumente Linoit.com.
    • Shopping spree – študenti pracovali v dvojiciach, dostali virtuálnu sumu, ktorú minuli na online nákupy podľa vlastného uváženia. Výsledok nákupov sme zhrnuli v Google formulároch. Spätnou väzbou aktivity bol výber produktu partnerskej krajiny, ktorý študentov zaujal  a podľa ich názoru by našiel uplatnenie na trhu v ich krajine.
    • We care... – naše názory na vojnu na Ukrajine.
    • An advertising campaign – reklamná kampaň,  v ktorej študenti pracovali v 5 zmiešaných medzinárodných tímoch. Študenti vybrali produkt, ktorý propagovali, vytvorili  si agentúru, jej meno, logo, vymysleli vlastný slogan, zostavili profil zákazníka. Rozhodli sa, ktoré vlastnosti produktu budú propagovať a vybrali si techniky predaja. Výsledkom ich kampane bol návrh reklamy v printovej podobe a krátke reklamné video.
    • Shopping resource bank – vytvorili sme konverzačné kartičky v zdieľanom dokumente (Canva.com), ktoré si môžeme vytlačiť a využiť ich počas hodín cudzieho jazyka ako učebný materiál a zároveň didaktickú hru.
   • Fotogaléria:

    • Videá:

    •  

      

      

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje