Navigácia

Rada školy

Zoznam členov Rady školy

 

Ing. Peter Kvaššay -  zástupca pedagogických zamestnancov

PaedDr. Lenka Slaziníková  - zástupca pedagogických zamestnancov

Ivona Štefanovská - zástupca nepedagogických zamestnancov

doc. PhDr. PaedDr. Karol  Janas, PhD. - zástupca zriaďovateľa TSK

MUDr. Igor Steiner - zástupca zriaďovateľa TSK

František Matušík - zástupca zriaďovateľa TSK

Mgr. Juraj Smatana - zástupca zriaďovateľa TSK

Lucia Halušková -   zástupca študentov

Jaroslava  Kremeňová - zástupca rodičov

Ing. Vladimír Dujsík  - zástupca rodičov

Ing. Peter Houb  - zástupca rodičov

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia Považská Bystrica
    Jesenského 259/6
    017 44 Považská Bystrica
  • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
    +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
    +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria