Navigácia

Projekty

Škola rodinných financií

je prvý komunitný projekt finančného vzdelávania na Slovensku s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. ŠRF je určená deťom, mladým ľuďom a dospelým v ohrozených komunitách (deti z detských domovov, klienti krízových a komunitných centier, mamičky na materskej, ale i seniori).

Na Obchodnej akadémií má svoje osobitné postavenie a za 6 ročníkov prešlo rukami lektora Ing. Kvaššaya  738  účastníkov  - obyvateľov  mesta Považská Bystrica a jeho blízkeho okolia.

Projekt ponúka možnosti zaujímavej spolupráce našej školy s viacerými inštitúciami a za 6 ročníkov projektu sme úspešne spolupracovali s:

 • Mesto Považská Bystrica,
 • ÚPSVaR Považská Bystrica
 • Materské centrum Včielka,
 • Základné školy v Považskej Bystrici -  ZŠ Školská a ZŠ Nemocničná,
 • Univerzita 3 veku – Ústav celoživotného vzdelávania ŽU v Žiline

 

Prečo je projekt jedinečný?

Vzdelávanie v sebe spája osvojovanie si sociálno – finančných zručností. Prináša do komunity zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame a ktoré ovplyvňujú fungovanie rodiny.

Učíme ľudí lepšie rozumieť peniazom...

Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť a tým zlepšiť životnú úroveň účastníkov. Bez dobrých znalostí a vedomostí sa dnes ťažko dajú urobiť správne rozhodnutia.

Témy na seminároch

 • Hlavné zdroje príjmov - z čoho sa dá vyžiť
 • Ako si hľadať prácu?
 • Pracovnoprávne otázky
 • Dane, poplatky, odvody
 • Životné istoty a peniaze
 • Osobný a rodinný rozpočet
 • Ako komunikovať s finančnou inštitúciou
 • Moderné platobné nástroje
 • Úvery, pôžičky, splátky
 • Poistenie ako finančná služba
 • Základy investovania
 • Ochrana spotrebiteľa

 

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke:

http://www.skolarodinnychfinancii.sk

Odkazy

Fotogaléria

Videá

04_06_vzdelavanie_v_oblasti_financii.wmv
10_07_seniori_sa_vzdelavali_aj_cez_prazdniny.wmv
23_05_skola_rodinnych_financii.wmv

Písali o projekte

oapb.sk/public_html/SRF/videa/pisal-o-nas/facebook-srf.jpg
oapb.sk/public_html/SRF/videa/pisal-o-nas/PK041.pdf
oapb.sk/public_html/SRF/videa/pisal-o-nas/SFG012.jpg
oapb.sk/public_html/SRF/videa/pisal-o-nas/SFG017.jpg
oapb.sk/public_html/SRF/videa/pisal-o-nas/ulicnica.jpg

Záverečné prezentácie

SRF-AFG-6R.pptx
SRF-celkove-zhodnotenie.pptx
SRF-FZKPB-4R.ppt
SRF-OAPB-1R.ppt
SRF-OAPB-2R.ppt
SRF-RRVD-3R.ppt
SRF-SFG-5R.pptx

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia Považská Bystrica
  Jesenského 259/6
  017 44 Považská Bystrica
 • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
  +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
  +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria