• OA hosťovala zahr. partnerov projektu Erasmus+

     • Projekt Erasmus+ pod názvom Start Up International sa po dvoch rokoch dostal do záverečnej fázy. Po pravidelných online stretnutiach študentov a učiteľov, študentskej návšteve v Holandsku a učiteľskej návšteve v Nórsku, prišlo na rad Slovensko.
      Najväčšou výzvou pre Obchodnú akadémiu v Považskej Bystrici bolo zorganizovanie 5-dňového pobytu v Považskej Bystrici a okolí pre zahraničných účastníkov v dňoch 13.6. – 17.6.2022. Organizátorky pobytu M. Hamárová a T. Richardson v spolupráci so študentami OA pripravili pestrý program.
      Exkurzia v KIA MOTORS Žilina s anglicky hovoriacim sprievodcom ukázala proces výroby automobilov od začiatku až po opustenie auta z montážnej linky. Po exkurzii nasledovala nenáročná turistika vo Vrátnej doline, ktorá očarila zahraničných hostí krásnou prírodou. Ďalší deň sme pokračovali v turistickom duchu, vyšli sme na Považský hrad, kde sa študenti oboznámili s regionálnou históriou a ocenili výhľady na okolie nášho mesta. Popoludní sme sa presunuli do Swimclubu, kde študenti prezentovali záverečné projekty Start Up International. Ich cieľom bolo osloviť úspešných startupistov vo svojej krajine a prezentovať ich skúsenosti novým budúcim podnikateľom. Každá krajina ukázala zaujímavé projekty, ktoré boli vyhodnotené v záverečnej diskusii. Návšteva úspešných podnikateľov a interview s nimi boli podnetom a dobrou motiváciou pre všetkých študentov.
      Po pracovnej časti nasledoval súboj v bowlingu a biliarde, zatiaľ čo učitelia pracovali na záverečnom vyhodnotení celého projektu v budove obchodnej akadémie a určili si ďalšie smerovanie budúcej spolupráce.
      Štvrtok začal miernym adrenalínom, keď sa prihlásení študenti zúčastnili lekcie crossfitu pod vedením trénera Petra Kohúta v Honey Badger Gym v Považskej Bystrici. Ešte predtým sa dozvedeli, ako toto centrum začínalo a aké prekážky musel majiteľ prekonať na ceste za úspešným podnikaním. Po športovom výkone a dobrom obede v miestnej reštaurácii sme sa vlakom presunuli do Žiliny, kde si zahraniční partneri mohli pozrieť historické pamiatky a nakúpiť suveníry pre svojich blízkych.
      Po návrate do hotela študenti v zmiešaných skupinách hodnotili priebeh celého projektu. Ich spätná väzba bola pozitívna - dozvedeli sa veľa o možnostiach podnikania, uplatnenia sa na trhu práce, získavania kontaktov, networkingu, spoznali cudzie krajiny, ich kultúru a tradície a v neposlednom rade dostali možnosť zdokonaliť sa v komunikácii v anglickom jazyku. Po záverečnom posedení vznikli nové priateľstvá, ktoré určite pretrvajú do budúcnosti a ktoré boli pridanou hodnotou celého medzinárodného projektu Erasmus+.
      M. Hamárová

     • Podporujeme mladé talenty

     • Do 10. ročníka súťaže Mladý talent Považskej Bystrice 2022 sa z našej školy zapojili traja študenti. V kategórii Šport Nikoleta Trníková, ktorá aj na slávnostnom vyhlásení výsledkov obsadila v tejto kategórií prvé miesto. V kategórii Podnikateľský plán do finále postúpili dve naše práce Nikola Chlebanová Recihriská a tím Lepšie Slovensko v zložení: Rastislav Dudr, Kristína Mončeková a Sára Lapúniková. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej práci.
      ML

     • Najvzácnejšia návšteva alebo návrat domov

     • Je mi cťou a potešením, že som mohla byť súčasťou stretnutia po 50. rokoch týchto úžasných PRVÝCH absolventov Strednej ekonomickej školy, dnešnej Obchodnej akadémie v Pov. Bystrici spolu s ich triednou učiteľkou Mgr. Martou Topočániovou. Sú to všetko stále veľmi energické a usmiaté ženy plné života a bola to radosť zdieľať s nimi ich spomienky na ich študentské časy. Prajem im naďalej veľa pevného zdravia a dovidenia o 5 rokov!
      K. Dudrová

     • Oznam z jedálne SOŠ

     • Oznamujeme žiakom všetkých škôl aj všetkým učiteľom a zamestnancom škôl, že 30.6.2022 (štvrtok) sa budú obedy vydávať od 9.30 hod. – 10.30 hod., nakoľko SOŠ strojnícka má v jedálni slávnostný obed.
      Za pochopenie ďakujem.
      Surová Monika, vedúca jedálne SOŠ

     • Účelové cvičenie druhý ročník

     •     Vo štvrtok 23. júna 2022 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre všetkých žiakov druhého ročníka. Ráno sme sa spred školy presunuli na štadión MŠK, kde si pre nás vyučujúci pripravili 4 stanovištia. Na každom jednom z nich sme si povedali dôležité informácie, ktoré by sme mali vedieť: ako pracovať s kompasom, buzolou a mapou, čo všetko si treba vziať na turistiku, ako prebieha evakuácia, ako poskytnúť prvú pomoc aj na čo všetko sa dajú využiť liečivé bylinky. Po absolvovaní všetkých stanovísk sme si mohli na štadióne za teplého letného počasia zahrať loptové hry. Tešíme sa na KOŽaZ, ktorý nás čaká v 3. ročníku, a na ktorom sa určite dozvieme ešte viac užitočných informácii.
                                         Simona Cesnáriková 2. A

     • Účelové cvičenie prvý ročník

     • Príspevok si pre Vás pripravili Lívia Ragulová a Klára Turzová z I. D a I. A. Začítajte sa:
         „V piatok 17. 6. 2022 sme sa vybrali spolu s našimi telocvikármi: Mgr. Ivanom Židzikom, Mgr. Dušanom Novákom a ďalšími profesorkami: Ing. Miriam Lidajovou, Ing. Máriou Minárikovou a Ing. Miroslavou Kerepeckou na účelové cvičenie.
          Konalo sa na MŠK štadióne v Považskej Bystrici.  Boli sme rozdelení do skupín podľa tried a program mal 4 časti.  Prvá a druhá časť preverila naše znalosti o tom, ako by sme postupovali pri prvej pomoci a čo je pre nás dôležité v núdzovej situácii napr. čo by sme si vtedy vzali so sebou. V tretej časti boli zaujímavosti z prírodnej medicíny: akupresúra, bylinky, tinktúry, olejčeky ... A štvrtá časť obsahovala orientáciu podľa mapy a kompasu a určovanie azimutu. Nechýbala ani fyzická aktivita, ktorú pre nás pripravila Ing. Miroslava Kerepecká. Osviežili sme si znalosti zo základnej školy a naučili sme sa veľa nových vecí. Po skončení účelového cvičenia sme si mohli zahrať futbal, volejbal alebo badminton. Slnečný deň sme si veľmi užili a veríme, že takéto cvičenia budeme mať častejšie. Ďakujeme.“

     • Plavecký výcvik na OA

     • Zhodnotenie priamo od druhákov:
         „Počas maturitného týždňa, t. j. od 23. do 27. mája 2022 sa žiaci druhého ročníka spolu s pánom učiteľom Novákom a pánom učiteľom Židzikom zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Považskej Bystrici.
          Každá trieda mala na plavárni vyhradenú 1 hodinu denne. Celý týždeň sme sa zdokonaľovali v plávaní, naučili sme sa aj ako správne skočiť šípku do vody, ale najmä sme sa zabávali. Na konci týždňa, v piatok, sme si odmerali sily v preteku, dostali sme sladkú odmenu s neskôr aj známku z telesnej výchovy.
          Tento plavecký výcvik väčšina hodnotí pozitívne. Potešilo nás, že sme robili niečo nové a iné, ale najviac sme boli radi za to, že sme strávili celý týždeň mimo školy. 😊“

      Simona Cesnáriková 2. A

         „Plavecký týždeň sme si veľmi užili, ale chýbalo nám tam pár spolužiačok, ktoré sa nemohli zúčastniť. Zaplávali sme si veľmi veľa dĺžok. Po dvoch rokoch covidu sme si užili zábavu spolu ako trieda. Našťastie si nás pán profesor Novák a pán profesor Židzik nepomýlili so športovou triedou a nemali na nás veľké nároky. 😊 “

      Braňo Urgoš 2. C

     • Súťaž v písaní na PC

     • Dňa 22. júna 2022 sa uskutočnila na našej škole súťaž v písaní na PC o najlepšieho prváka a najlepšieho druháka. Súťaže sa zúčastnilo 32 žiakov; 18 prvákov a 14 druhákov.
      Žiaci 1. ročníka písali 10-minútový odpis v programe ATF alebo ATF Editor. Na 1. mieste sa umiestnil Jakub Kardoš z 1. A triedy s výkonom 203 ČÚ/min.
      Žiaci 2. ročníka písali 10-minútový odpis v programe ATF Editor. Na 1. mieste sa umiestnila Mária Šafáriková z 2. C triedy s výkonom 213 ČÚ/min.
      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť.                Kl, Tv

     • Oznam

     • Milí študenti!
      Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<2 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.
      Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk. Pokiaľ tak spravíte ešte tento týždeň, môžete si zvoliť možnosť doručenia na školu a ušetriť na poštovnom.
      V prípade, že si známku objednáte neskôr, počas nasledujúcich týždňov (od 27. 6.), známka vám bude doručená domov s kuriérskym poplatkom 3 €. Objednajte si známku teraz a už budúci týždeň si ju môžete vyzdvihnúť v škole.

     • 2. D – účtovnícky týždeň

     •      Dňa 30.mája 2022 sa začal účtovnícky týždeň na našej škole, čo znamená 5 hodín účtovníctva po celý týždeň. Trieda II. D s rozšíreným vyučovaním účtovníctva absolvovala svoj týždeň s pani profesorkou Ing. Andrejkou Sádeckou.
         Počas tohto týždňa sme pracovali s účtovnými programami, účtovali sme v jednoduchom účtovníctve, počítali mzdy prostredníctvom programu OLYMP a vypĺňali účtovné doklady. Účtovnícky týždeň bol ozvláštnený exkurziu v účtovníckom centre spoločnosti Danfoss Power Solutions, a. s. v Považskej Bystrici, ktorú sme absolvovali spoločne s triedou III. D. Z tejto exkurzie sme spracovali aj prezentácie. Nenudili sme sa ani jeden deň a celý týždeň sa niesol v dobrej nálade a so smiechom.
            Už teraz sa tešíme na ďalší účtovnícky týždeň, ktorý nás čaká v nasledujúcom školskom roku.
      Vanes Drieniková, Anet Pláňavská II. D

     • 1. D - účtovnícky týždeň

     • V dňoch 30. 05. 2022 až 03. 06. 2022 sme mali účtovnícky týždeň. Bola to pre nás novinka. Našim cieľom bolo naučiť sa kreatívnou formou samé nové veci. Každý deň bol venovaný jednému zahraničnému obchodnému partnerovi. Našou úlohou bolo vygoogliť kultúrne tradície danej krajiny, aby sme sa pri obchodnom stretnutí s daným partnerom nedostali nechtiac do nejakej šlamastiky a tým nepokazili obchod. Pani učiteľka Lidajová nám vždy povedala príbeh, z ktorého by sme si mali brať príklad alebo ponaučiť sa a vedieť na aké veci si v budúcnosti v podnikaní máme dávať pozor. Príbehy boli venované aj ochrane dobrého mena spoločnosti. Následne sme sa  pustili do práce. Teraz už vieme zostavovať myšlienkové mapy ručne aj v programe Free Mind Map, vieme napísať jednoduchú zmluvu, naučili sme sa aké má povinné náležitosti, zdokonalili sme sa v Alfe Plus. Mali sme obchodné jednanie s pani riaditeľkou, na ktorom sem si dohodli podmienky „podnikania“ na našej škole, v našej študentskej firme FotOArtist. Boli sme na exkurzii v CEWE, kde sme aktívne dali robiť fotografie, ktoré sme spolu s faktúrami rozdali triednym učiteľom jednotlivých tried. Celý týždeň nám spríjemnila vôňa teplého čaju alebo kávy, podľa tradícií jednotlivej krajiny – nášho zahraničného obchodného partnera. Spätnú väzbu na každý deň sme vyjadrili formou obrazu postupne sa vytvárajúcej oázy v púšti. Našu spokojnosť sme vyjadrovali „sadením“ paliem, na ktoré sme písali čo sa nám každý deň páčilo. Súčasťou oázy boli aj ťavy, na ktoré sme písali, čo sme sa v ten deň naučili. Tento týždeň sa nám veľmi páčil. Cítili sme sa príjemne a samozrejme účtovnícky. Dievčatá – účtovníčky z I. D sú zase o niečo múdrejšie. Ďakujeme.
      S láskou Heňa

     • Beseda s Mgr. L. Bellovou, ženou pracujúcou v IT

     •     Vo štvrtok 16. júna 2022 sa skupina žiakov z 2. A a 3. A zúčastnila na zaujímavej besede s Mgr. Lenkou Bellovou, ktorá sa zo štúdia na bilingválnom gymnáziu dostala až k práci v Oracle Network services teame na pozícii QA v Českej republike. Na besede, ktorá prebiehala prostredníctvom MS Teams, nám porozprávala o štúdiu na Fakulte informatiky na Masarykovej univerzite v Brne (odbor Bezpečnosť informačných technológií), o tom, aké je to byť ženou v odbore, ktorému sa venujú viac muži, v čom spočíva jej práca, aké sú výhody i nevýhody práce v IT sektore.
          
      Zaujímavé bolo, že pred štúdiom na univerzite v Brne sa informatike vôbec nevenovala a tento odbor si vybrala len kvôli tomu, že v ňom videla istotu - pracovnú aj finančnú.
      Vďaka tejto besede sme si uvedomili, že študovať iba jazyky je v dnešnej dobe veľmi málo.
          Ženy v  
      IT predstavujú len 17 % z celkového počtu špecialistov. Oblasť informačných a komunikačných technológií je jednou z najlepšie platených oblastí na pracovnom trhu. Stále pribúda viac úspešných žien v oblasti dizajnu, analýz vo finančnom sektore, vytvárania počítačových sietí, kybernetickej bezpečnosti či etického hackovania. Len si teba dobre vybrať.

      Simona Cesnáriková, 2. A

     • Akciová spoločnosť ako hra

     • Neformálne vzdelávanie je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou každej modernej vzdelávacej inštitúcie. Aktivitu vo forme mini spoločenskej hry s nádychom detektívnej hádanky si na účtovníctve na vlastnej koži vyskúšali aj študenti 3. C. Vedeli by ste povedať, aký je rozdiel medzi akciou a dočasným listom? Ak nie, zápletku hry by ste neodhalili ani Vy.

      ML

      https://oapb.edupage.org/a/pre-deviatakov

     • Kritické myslenie

     • Kritické myslenie je fenomén posledných rokov. Je to veľmi moderný pojem. Viete však čo znamená? Najdôležitejšou črtou kritického myslenia je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach. Kriticky mysliaci človek má myseľ vytrénovanú tak, že pri akomkoľvek tvrdení, argumente, štúdii či článku pozerá pod povrch. Študentky III. C triedy si to vyskúšali s pojmom „výsledok hospodárenia“. Ich úlohou bolo nájsť všetky potrebné a hlavne správne informácie na webe a spracovať zadané otázky vo forme kreslenej hádanky. V ďalšej časti hodiny, sme si na túto tému zahrali vedomostnú hru MILIONÁR.

      ML

      https://oapb.edupage.org/a/pre-deviatakov

     • Exkurzia Rona, Lednické Rovne 1. A

     •    Dňa 08. 06.2022 sme sa v rámci spojenia ekonomickej teórie s praxou zúčastnili exkurzie spolu s profesorkami A. Klabníkovou, J. Bellovou a L. Slaziníkovou. Po privítaní nás rozdelili do troch skupín, každú skupinu viedol inštruktor, ktorý nás podrobne oboznámil s celým procesom výroby. Začali sme strojovou výrobou, potom sme sa presunuli k ručnej výrobe, neskôr sme videli brúsenie ihlou do vosku, v ktorom bolo sklo namočené a vytvorili sa krásne ornamenty na povrchu. Po zaujímavej exkurzii výrobou sme sa presunuli do múzea a galérie. Marketingový manažér nám porozprával o histórii sklární, exporte (vyvážajú do 70 krajín sveta) a taktiež sme si pozreli unikátne výrobky zo skla, ktoré vytvorili dizajnéri nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

         Zaujímavé postrehy z exkurzie:
         - ich ročný obrat je 65 mil.,
         - 1200 zamestnancov pracuje nepretržite (okrem jednej zmeny 24. decembra).

         Exkurziu sme ukončili v predajni sklární, kde sme si kúpili poháre, vázy, džbány...
      Sme veľmi vďační pani profesorke Klabníkovej za zorganizovanie exkurzie, na ktorej sme sa dozvedeli veľa nových vecí a informácií, nielen o výrobe, ale aj o marketingu sklární.

      študentky 1. A

     • Školská úloha z účtovníctva

     • Je školská úloha z účtovníctva na našej škole strašiak? Nemusí to tak byť. Dá sa to aj inak. Presvedčili sa o tom žiaci 3. C triedy s duálnym vyučovaním. Aké to bolo a čo sa naučili? Pozrite si sami na našom mini videu.

      ML

     • 3. D – účtovnícky týždeň

     • V dňoch 30. 5. – 3. 6. 2022 študentky našej triedy (trieda s rozšíreným vyučovaním účtovníctva) absolvovali účtovnícky týždeň.
      O čom to bolo?
          Na úvod sme sa oboznámili s programom celého týždňa. Vytvorili sme si prezentácie na tému „Jednoduché účtovníctvo“, ktoré sme si vzájomne odprezentovali. Vďaka nim sme si zopakovali základné informácie. Tieto poznatky nám neskôr pomohli pri zakladaní našich fiktívnych firiem v programe Alfa plus. V týchto cvičných firmách sme pokračovali po zvyšok týždňa.
         V utorok, sme aj s 2. D, navštívili firmu Danfoss Power Solutions, a. s., kde sme sa dozvedeli informácie o chode firmy, o jej vzniku, pracovných pozíciách a o výrobnom sortimente.
          Cieľom tohto projektu bolo priblížiť prácu v oblasti účtovníctva.
         Účtovnícky týždeň nás bavil, naučili sme sa tam veľa nových vecí, ale v budúcnosti by sme boli radi, keby máme viac exkurzií do rôznych firiem, nakoľko sa tam môžeme naučiť, ako to funguje v praxi.

      Účtovníčky z 3. D

     • Dni mesta

     • Dňa 13. 6. 2022 sa naša trieda v rámci hodiny DEJ a BIO zúčastnila prednášok, ktoré boli zorganizované združením lokálpatriotov Považskej Bystrice pri príležitosti „Dni mesta“.
      Martin Smatana nám porozprával o  geológii Považskej Bystrice a jej okolia.
      Informoval nás o základných udalostiach a princípoch, ktoré vytvorili prírodné okolie PB do súčasnej podoby - ako a z čoho vznikli Strážovské vrchy, Javorníky, Súľovské vrchy...

      Ladislav Janech nás oboznámil s osídľovaním Považskej Bystrice.
      Jeho prednáška mapovala poznatky členov archeokrúžku Jozefa Moravčíka a Ladislava Janecha. Dozvedeli sme sa  o historických hradiskách, či sídliskách, ktoré existovali v minulosti  v okolí nášho mesta.
      Marek Turošík  nám porozprával o architektonických pamätihodnostiach Považskej Bystrice. Zoznámili sme sa s princípmi a udalosťami formujúcimi centrum mesta a následne nám  predstavil jeho architektonické pamiatky a pamätihodnosti.

      Študenti 1.A

     • Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov

     • Počas mesiaca jún budú na Obchodnej akadémií prebiehať pilotné kurzy vzdelávania seniorov v rámci projektu: "Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov", ktorý zastrešuje Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) v spolupráci so slovenskými univerzitami. Cieľom týchto seminárov je naučiť seniorov pracovať s digitálnymi technológiami, aby vedeli naplno využívať benefity digitálnej doby.  Na našej škole, ako detašovanom pracovisku Trenčianskej univerzity A. Dubčeka,  sa realizuje vzdelávanie za pomoci skúsených lektorov Ing. Apoleníka a Ing. Kvaššaya a skupinu tvoria 15 študenti - seniori. Celé vzdelávanie pozostáva z 15 hodín prednášok, ktoré približujú viaceré oblasti z prostredia IT, pričom nosnými témami sú: Základy práce s digitálnym zariadením, Vyhľadávanie informácií, Informačná bezpečnosť, Komunikácia on-line. Posledná časť vzdelávania je zameraná na základy obsluhy tabletu a prácu s ním. Po splnení predpísaných podmienok čaká každého seniora na konci tohto vzdelávania tablet, na ktorom budú môcť pracovať a využívať ho v domácom prostredí.

      Ing. Peter Kvaššay

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje