• Deň Zeme

   • Deň Zeme je deň venovaný planéte Zem. Každoročne sa koná  22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. Na našej škole zorganizovali Deň Zeme študenti školského parlamentu. Vyhlásili súťaž o najkrajšiu maketu planéty Zem a báseň s touto tematikou. Okrem toho piekli palacinky, varili bylinkové čaje a vyrobili kreatívne chlebíčky posypané bylinkami. Aj takýmto spôsobom si môžeme pripomenúť deň našej planéty ... určite v tom budeme pokračovať 😊.

    ML

    Fotogaléria makiet a básní.

    • Unusual project in unusual school

    • Tento program je na našej škole známy aj pod menom ITO (International training office).  Na začatí realizácie tohto projektu majú zásluhu dve pani profesorky: Mgr. Viera Rosinová a Ing. Anna Mrenová. Práve oni, pred viac ako dvadsiatimi rokmi, prišli pred študentov s ponukou zapojiť sa  do tejto zaujímavej činnosti.

     O čo teda ide?

     Študenti si vytvoria cvičné firmy a rozdelia si pracovné úlohy. Vymyslia si meno spoločnosti a obchodný produkt. V priebehu prvého polroka sa pripravujú na obchodovací týždeň.  V anglickom jazyku si vytvoria v programe MS Word katalóg vlastných výrobkov, web stránku a účtovné doklady. Zopakujú si obchodnú korešpondenciu a telefonovanie. Vymýšľajú obchodné stratégie a špeciálne ponuky na získanie záujmu zákazníkov.

     A potom príde mesiac marec a vytúžený obchodovací týždeň. Je to odmena za päťmesačnú prácu. Jeden týždeň sa študenti venujú iba obchodu. Z internetových adries partnerských zahraničných škôl si stiahnu katalógy produktov. Následne prostredníctvom e-mailu a telefónu ponúkajú svoje výrobky a objednávajú výrobky konkurenčných firiem. Na tento účel sa dá využiť aj facebook. Každý uskutočnený obchod, nákup alebo predaj, musí byť doložený účtovnými dokladmi. Študenti si zaznamenávajú svoje obchody. Všetko prebieha v anglickom jazyku.

     Cieľom tohto projektu je, že študenti sa na jeden týždeň dostanú do prostredia fiktívnej firmy. Vyskúšajú si svoje zručnosti v obchode. Aplikujú teoretické poznatky do praxe a vykazujú skutočné výsledky. Naučia sa zodpovednosti a tímovej práci. Pracujú s počítačom, telefónom a účtovnými dokladmi. Môžu v plnej miere predviesť svoje schopnosti a kreativitu. Zoznámia sa so študentami z partnerských škôl z Holandska a Nemecka. Za svoju prácu dostanú certifikát, ktorý môžu neskôr doložiť k prihláške na vysokú školu alebo k žiadosti o prijatie do zamestnania.

     Aj toto je študentský život, obyčajný - neobyčajný projekt, ktorý sa vryje do pamäti na niekoľko rokov.

    • Kritické myslenie

    • Kritické myslenie je fenomén posledných rokov. Je to veľmi moderný pojem. Viete však čo znamená? Najdôležitejšou črtou kritického myslenia je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach. Kriticky mysliaci človek má myseľ vytrénovanú tak, že pri akomkoľvek tvrdení, argumente, štúdii či článku pozerá pod povrch. Študentky III. C triedy si to vyskúšali s pojmom „výsledok hospodárenia“. Ich úlohou bolo nájsť všetky potrebné a hlavne správne informácie na webe a spracovať zadané otázky vo forme kreslenej hádanky. V ďalšej časti hodiny, sme si na túto tému zahrali vedomostnú hru MILIONÁR.

     ML

    • Akciová spoločnosť ako hra

    • Neformálne vzdelávanie je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou každej modernej vzdelávacej inštitúcie. Aktivitu vo forme mini spoločenskej hry s nádychom detektívnej hádanky si na účtovníctve na vlastnej koži vyskúšali aj študenti 3. C. Vedeli by ste povedať, aký je rozdiel medzi akciou a dočasným listom? Ak nie, zápletku hry by ste neodhalili ani Vy.

     ML

    • Vitajte deviataci

    • Nahliadli ste do časti webovej stránky našej školy, ktorá je určená pre vás, milí deviataci, aby sme vám uľahčili rozhodovanie kde a čo pôjdete ďalej študovať. Aby sme vám to uľahčili, tak sa inšpirujte multimediálnym obsahom. Videá spracovávali a akcií sa zúčastňovali, niekedy aj organizovali, študenti Obchodnej akadémie.

    • Milí deviataci

    • Pozývame Vás na návštevu školy prostredníctvom prezentácie, kde sa dozviete všetko, čo Vás možno nie len ohľadom štúdia u nás zaujíma. A ak sa predsa niečo nedozviete, neváhajte nás kontaktovať. 

     Tešíme sa na Vás!!!

     S pozdravom 

     Katarína Dudrová 

     riaditeľka školy

     Prezentácia školy (ppsx-180 MB, pdf - 6 MB)

    • Športový deň

    • Takto športovali nie len študenti Obchodnej akadémie.

    • Predstavenie OAPB- MST

    • Video snímka predstavuje OAPB očami MST.

    • Jazykári v akcii

    • Moderná angličtina sa už neučí iba sucho cez slovíčka a texty z učebnice. Pozrite sa ako to robíme u nás. Konverzačné cvičenie v skupinke, bez lavíc, zábavne a na aktuálne témy.

     Učíte sa o jedle? Tak si ho najskôr uvarte a potom konverzáciu spojte s malým rautom. V nádhernej vôni a krásnej atmosfére sa Vám budú slovíčka sypať z rukáva.

    • Jazykový týždeň

    • ...len jazykový týždeň.

    • Covid laboratórium

    • Trápi nás, aj celý svet, covid? Tak sa pokúsime zaradiť ho do školského života, nielen prostredníctvom školského automatu, ale aj únikovej hry. Štvrtáci sa na dve hodiny stanú vedcami, ktorých úlohou je vypočítať kalkuláciu na „proticovidové pulzné delo“ a oceniť „proticovidový prášok“, ktorý sa stane súčasťou receptu na každé jedlo. Covidové laboratórium bolo možné opustiť iba na priepustky a po splnení úloh. Čas je však obmedzený, covid môže zaútočiť každú chvíľu, preto kto môže, tak sa chráni ochrannými prostriedkami. Kto ochranné pomôcky nemá, musí iba rýchlo a správne počítať.

    • Písomka Puzzle

    • Chcete, aby bola písomná práca zábavná? Urobte z nej puzzle. Nezabudnite na pedagogický rozmer. Mladí účtovníci musia z puzzle zadania určiť, kto je dodávateľ a kto odberateľ a následne zaúčtovať reklamáciu. Že nemáte dôkaz o písaní písomky? Písomky si jednoducho odfoťte 😊.

    • Funkcie manažmentu

    • Cieľom každého podnikania je dosahovať zisk. Tretiaci si to vyskúšali na vlastnej koži. Simulovali funkcie manažmentu: plánovanie, organizovanie, rozhodovanie, kontrola a vedenie ľudí. Následne si vyskúšali výrobný proces a dosahovanie zisku.

     „Slovenské aerolínie vyhlásili konkurz na výrobu lietadiel. Prihlásili sa dve firmy, ktoré uzatvorili za dohodnutých podmienok kontrakt na dodávku určitého počtu lietadiel. Splniť plán výroby a dodržať kontrakt nie je jednoduché. Za každé nedodané lietadlo hrozí sankcia. Lietadlá musia byť bezchybné, preto musia prejsť výstupnou kontrolou. Manažéri sú tlačení k tomu, aby dosiahli zisk s čo najmenšími nákladmi.“ Žiaci pri tejto projektovej úlohe zistili, že urobiť správne rozhodnutie v podnikaní je veľmi náročné. 

    • Účtovníci v akcii

    • Chceš sa stať členom tímu mladých účtovníkov? Je to jednoduché - prihlás sa ku nám. Čo môžeš získať? Profesionálny rozhľad v účtovníctve, vyučovanie cez projektové úlohy a prípadové štúdie. Netradičné zážitky pri skupinovej práci so spolužiakmi. Simulácie rôznych rolí. Môžeš sa stať vynálezcom, fotografom, podnikateľom, pestovateľom liečivých rastlín, projektovým manažérom, naučíš sa, ako si môžeš založiť vlastnú firmu, zdokonalíš sa v ekonomických predmetoch. Ak budeš usilovný získaš certifikáty za splnené úlohy alebo sa zúčastníš súťaží. Ver, že námaha stojí za to.   

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje