• Poďakovanie

      Vážení pedagógovia, milí žiaci,

      spoločnými silami sme úspešne ukončili ďalší školský rok.

      Tento školský rok sme tak ako aj tie minulé, začali s veľkými očakávaniami. Dúfali sme, že sa ako trieda viac zjednotíme, ako jednotlivci posilníme a niečo aj naučíme. Aj keď nám kríza nepriala, verím, že sa nám tento sen aspoň čiastočne splnil. Škola prešla renováciou, obnovili sme funkčnosť žiackej školskej rady a vybudovali sme pevnejšie vzťahy medzi študentmi a pedagógmi. Napriek pandémií sme sa nevzdali a prebojovali sme sa až sem. Dúfam, že další školský rok bude o to lepší, veselší a pracovitejší, a keď budeme v septembri prechádzať cez prah školy, budeme plní očakávaní a motivácie. Aby však bolo toto možné, musíme sa aj počas letných prázdnin správať zodpovedne. Nakoniec len ďakujem všetkým učiteľom z

     • Voľné pracovné miesta

      Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica

      informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka informatiky s nástupom od septembra 2021.

      Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

      Požadované vzdelanie: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

     • KOŽAZ

      V prvý deň kurzu ochrany, života a zdravia sme prechádzali veľmi užitočnými a vzdelávacími stanovišťami. Prešli sme si rýchlokurzom zdravotnej prípravy, streľbou na terče, náukou o liečivých rastlinách a naučili sme sa, čo robiť v prípade, že nastanú rôzne živelné a človekom zavinené pohromy.
      Vo štvrtok 17.júna 2021 sme mali športový deň, ktorý sa niesol v duchu tímových hier. Zahrali sme si niekoľko zábavných hier, futbal, volejbal.
      KOŽAZ sme zakončili pekným výletom a kúpaním sa na Podhradskom mori v teplý slnečný deň.

     • Jazykový týždeň II. A a III. A

      Školský rok 2020/2021 bol zvláštny a zároveň výnimočný kvôli pandémii koronavírusu. Žiaci, učitelia aj rodičia museli zvládnuť online vyučovanie. Ale v polovici mája sme sa konečne všetci mohli stretnúť osobne a opäť zasadnúť do školských lavíc. Niektorí sa tešili viac, niektorí menej, ale žiaci z tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sa tešili určite, pretože ich čakal jazykový týždeň. Boli sme všetci radi, že na Slovensko mohli prísť rodení Angličania a opäť začať vyučovať prezenčne. Skúsených lektorov nám zabezpečuje agentúra Talk to Talk, s ktorou naša škola spolupracuje už niekoľko rokov pri organizovaní jazykových týždňov. Ten posledný trval od 7. do 11. júna 2021 denne päť vyučovacích hodín a zúčastnili sa ho žiaci II. A a III. A.

     • Dňa 02. 06. 2021 sa žiačky 2. A triedy

      - Simona Babčanová, Gabriela Briestenská, Nataša Haviarová, Martina Kameníková, Laura Kvaššayová a Alexandra Stachová, zúčastnili medzinárodnej konferencie Erasmus+, prostredníctvom online platformy a nadviazali svoj prvý kontakt so svojimi výmennými partnermi z krajín Nemecka, Holandska a Nórska. Na začiatku konferencie sme sa dozvedeli ako bude prebiehať konferencia, povedali sme si niečo o projekte a neskôr nás pani profesorky poslali do rôznych “roomiek”, kde sme komunikovali v menších skupinách v anglickom jazyku so zahraničnými študentmi. Na konferenciu si každá krajina pripravila kvíz Kahoot o svojej krajine, ktorý bol našou následnou spoločnou aktivitou. Na konci sme sa dozvedeli, kedy odcestujeme na pobyt do Holandska, na ktorý sa všetky veľmi tešíme.

     • Jazykový týždeň

      V dňoch 31.5.2021 - 04.06.2021 mala trieda 1.A možnosť zúčastniť sa jazykového týždňa pod vedením profesionálnych lektorov anglického jazyka. Celý týždeň sa niesol v pohodovej atmosfére, žiaci hrali rôzne hry s lektormi, veľa sa rozprávali a zlepšovali si svoje znalosti v anglickom jazyku. Študenti si týždeň s lektormi veľmi pochvaľovali a podobný týždeň by určite chceli zažiť ešte raz.

  • Partneri

   • LKW WALTER
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 7. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • sy@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje