Navigácia

 • Test odborných ekonomických znalostí pre triedu s rozšíreným vyučovaním účtovníctva

  Pozývame Vašu dcéru /Vášho syna na test z odborných ekonomických znalostí, ktorý sa uskutoční v pondelok 18. 06. 2018  o 14.30 h v učebni č. 30.

  Vaša dcéra /Váš syn bude do triedy s rozšíreným vyučovaním účtovníctva zaradená/ý na základe výsledkov testov.

  Výsledky testov a zároveň konečné umiestnenie detí do tried bude zverejnené na webe školy www.oapb.edupage.org.

 • TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

  Pozývame Vášho syna/Vašu dcéru na test z anglického jazyka, ktorý sa uskutoční v pondelok 18. 06. 2018  o 14.30 hod. v učebni č. 32. Váš syn/Vaša dcéra bude do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov zaradený/á na základe výsledkov testov.

  Výsledky testov a zároveň konečné umiestnenie detí do tried bude zverejnené na webovom sídle školy www.oapb.edupage.org. Zároveň Vás pozývame na prvé rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. 06. 2018 o 16.00 v budove školy.

  Ak by niekomu nevyhovoval termín testu, kontaktujte prosím zástupkyňu riaditeľa, PhDr. Katarínu Dudrovú na : katarina.dudrova@oapb.sk, alebo tel. čísle 0903 831 890.

 • Odborné týždne – špecialitka našej školy

  Minulý týždeň študenti triedy s rozšíreným vyučovaním účtovníctva absolvovali svoj druhý účtovnícky týždeň. Po roku výbornej práce na hodinách, kde  sa veľa naučili – mohli zhodnotiť svoje vedomosti a podnikateľské zručnosti pri riešení zadania a uzatvárania svojej firmičky. Každý deň začínal rozohriatím vo forme ekonomickej hry, hlavolamu alebo čiernej historky. Potom nasledovala tvrdá práca. Tento polrok žiaci popri učení pracovali na svojom projekte FotOAcademy.  Predmetom činnosti spoločnosti  boli fotografické služby na škole. Po ukončení praktickej časti – fotografovania, žiaci uzatvárali firmu. Vytvárali si doklady napr. dohodu o brigádnickej práci študenta, vypočítali si mzdu, vytvárali účtovné doklady – príjmové a výdavkové pokladničné doklady, faktúry, účtovali v účtovných knihách – v knihe došlých a vystavených faktúr, v peňažnom denníku, v pokladničnej knihe  a to nielen ručne ale aj v účtovnom softvéri Alfa Plus. Nakoniec si vypočítali výsledok hospodárenia a daň z podnikateľskej činnosti. Svoju prácu zakončili swot analýzou o svojej osobe ako pracovníkovi spoločnosti a prezentáciou spoločnosti FotOAcademy. Posledná hodinka bola venovaná zhodnoteniu práce v spoločnosti – jej riaditeľom Andrejom Bednárom. Andrej vyzdvihol činnosť spoločnosti, ale nešetril ani kritikou. No deti – účtovníci – vitajte v reálnom svete podnikania – nie je to len hra – je to naozaj.

  Názor žiaka:

  Môj názor na minulý týždeň:

  Podľa mňa sme sa super zabavili najmä pri hratí čiernych historiek. Ja osobne som si z tohto týždňa  zobrala poučenie do života, že ako to naozaj chodí v takých firmách a ako to naozaj existuje v reálnom živote. Vyskúšali sme si aj aké náročné je účtovať ručne a menej náročné v Alfe plus. Veľký obdiv a rešpekt má u mňa Aďo, ktorý sa nebál postaviť a povedal čo povedal.  Myslím, že mne dal tento týždeň toho celkom dosť.

  Katka

 • Týždeň športu na OA Považská Bystrica

  Ako každý rok tak aj tento na našej škole začal v pondelok 04. 06. 2018 športový týždeň pre študentov športových tried. Športového týždňa sa zúčastnilo 46 študentov z 1. – 3. ročníka (chlapci – hádzanári, basketbalisti, futbalisti, hokejisti,  dievčatá – volejbalistky, hádzanárky, futbalistky, stolné tenistky, tenistka, lyžiarka, hokejistka .....).

  Pondelok 04. 06. 2018 sa niesol v znamení BEACH VOLEJBALU. Študenti si zahrali na dvoch kurtoch. Na jednom kurte svoje zápasy odohrali 4 družstvá dievčat a na druhom kurte medzi sebou zápolili 3 družstvá chlapcov. Na záver si proti sebe zahrali víťazné družstvá dievčat a chlapcov. Celkovým víťazom sa stalo družstvo dievčat.

  Utorok 05. 06. 2018 v rámci regenerácie absolvovali študenti WELLNESS POBYT v Trenčianskych  Tepliciach na kúpalisku Zelená žaba. Okrem plávania v bazéne a regenerácie vo vírivkách tento deň prežili aj aktívnym športom v areáli kúpaliska.  

  V stredu 06. 06. 2018 sa študenti vybrali za NETRADIČNÝMI ŠPORTAMI do Liptovského Mikuláša, kde ich čakal rafting na vodnom kanáli a lukostreľba. Študenti strávili 4 hodiny v príjemnom prostredí  Adrenalín centra na AVS, kde sa mali možnosť stretnúť so súčasnými vodáckymi reprezentantmi SR a olympijským víťazom Michalom Martikáňom.

  Štvrtok 07. 06. 2018 pre nepriazeň počasia sa musel zmeniť plán činnosti a tak sa športové aktivity presunuli do našej telocvične. Tu si športovci zmerali sily vo florbalovom turnaji.

  V piatok 08. 06. 2018 tiež sklamalo počasie a tak študenti namiesto turistiky do okolia Považskej Bystrice odohrali v telocvični OA medzi sebou volejbalový turnaj. Turnaj prebehol medzi 4 družstvami. Hralo sa systémom každý s každým. Víťazom sa stalo družstvo v zložení Prcúchová, Halušková, Novosedljak, Urbánek, Chudovská, Maliar.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Študenti alebo deti?

  Pre našich žiakov to nie je žiadny rozdiel – skôr je to pre nich synonymum. Pred niekoľkými týždňami požiadala školská študentská rada nášho pána riaditeľa o možnosť osláviť MDD. Súhlasil, ale poveril učiteľov, aby na žiakmi vymyslené aktivity dohliadli. Po výmene názorov vznikla v piatok 01. 06. 2018 akcia s názvom Olympijský deň. Prváci si zorganizovali florbalový turnaj a zápasy vo vybíjanej a druháci mali športové hry. Florbal a vybíjaná je každému jasná, ale čo sa skrývalo za športovými hrami? Beh s pohárom vody, ktorý si naplnil tím slamkou, pitie kofoly v stojke na rukách, triafanie plechovice florbalovou loptičkou až do zbláznenia, fúkanie balónika a potom beh s ním medzi nohami a podobne. Podľa prvákov sa akcia vydarila – výborne sa zabavili. U druhákov to zo začiatku vyzeralo na bojkot, ale nakonie zvíťazil súťažný duch a akcia sa predsa rozbehla. Tak deti obchodnej k tomu MDD Vám prajem veľa šťastia a chuti do života.

 • Zdatní plavci

  V týždni od 21. 05. 2018 do  25. 05. 2018 sa naši druháci zúčastnili povinného plaveckého kurzu, ktorý preveril ich plavecké zdatnosti. Neplavci sa nemuseli obávať, pretože súčasťou kurzu bola škola plávania. A tak aj neplavci sa stali plavcami. V rámci plaveckých hodín sa o žiakov starali profesionálni tréneri plávania, ktorí ich zasvätili do všetkých plaveckých štýlov. Posledný deň bol kurz zakončený plaveckými pretekmi. Do kurzu sa aktívne zapojilo 84 študentov a tým splnili podmienky klasifikácie v rámci telesnej výchovy. Milí druháci veľmi pekne Vám ďakujeme aktívnu účasť v tomto „mokrom“ kurze.

 • Náučný chodník – Manínska tiesňava

  24. 05. 2018 našu školu opäť navštívil pán Bohuslav Kortman, ktorý tento krát žiakov zaujal svojou prednáškou o Manínskej tiesňave a náučnom chodníku v nej. Medzi iným spomenul aj, že Manínska tiesňava je turisticky vyhľadávanou prírodnou atrakciou a v roku 1967 bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Je najužším kaňonom na Slovensku, ktorý vytvoril Manínsky potok zarezaním sa do Manínského bradla, ktoré rozdelil na dve časti – Veľký a Malý Manín. Smerom proti prúdu potoka sa pokračuje ďalej po náučnom chodníku k ďalšej prírodnej rarite – Kostoleckej tiesňave. Celá táto národná prírodná rezervácia má rozlohu 117,63 ha. Naši žiaci  po krásnej a zaujímavej prednáške absolvovali prvú časť náučného chodníka v dĺžke 3 kilometre. Všetkým odporúčame túto netradičnú túru absolvovať v plnom rozsahu: Manínska tiesňava – Záskalie – Kostolecká tiesňava – Kostolec – Bosmany – Veľký Manín – Manínska tiesňava

 • Rozhýbme svoje telo – Boj proti obezite

  Aj v stredu sme s našimi prvákmi pokračovali v športových aktivitách. Tento deň sa 69 študentov prvého ročníka zúčastnilo školskej akcie konanej na podporu boja proti obezite. Akcia prebiehala na štadióne MŠK Považská Bystrica. Študenti sa mali možnosť zapojiť do rôznych športových hier - bedminton, lietajúci tanier, futbal, volejbal.

 • 24. 5. 2018

  Dňa 22. 5. 2018 navštívili študenti 1. B Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Pracovníci múzea pre nich pripravili pestrý doobedňajší program – komentovanú prehliadku výstavy, tvorivú dielňu plstenia i náučnú prednášku.

   

 • Enviromentálna výchova zážitkovou formou

  V rámci enviromentálnej výchovy mali naši prváci besedu s Bohuslavom Kortmanom – predsedom jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy o slovenských jaskyniach, ich hľadaní, sprístupňovaní, spoznávaní a bádaní v nich.. Beseda v nich objavila skrytú túžbu pozrieť si podzemné krásy našej vlasti  a niektorí dokonca prejavili záujem stať sa členom jaskyniarskeho klubu.  Taktiež  navštívili Manínsku tiesňavu, kde si vypočuli  prednášku o vzniku tejto prírodnej a turistickej atrakcie nášho okolia. Z informačných tabúľ sa veľa dozvedeli o faune a flóre v tejto nádhernej prírodnej oblasti.

 • ŠPORTOSKAR

  V televízií často hovoria, že mladí Slováci nešportujú a nemajú záujem o pohyb. U nás v škole to až tak celkom neplatí. Potvrdili to naši prváci na športovom dni 21. 05. 2018. V medzitriednych zápasoch sa bojovalo v 9 netradičných súťažných disciplínach: skok vo vreci, pitie coly v stoji na rukách, posúvanie postrehovej loptičky hranolčekom v pančuche zavesenej na opasku, beh triedy so zviazanými nohami, lúpanie zemiakov, beh s nafúkaným balónom ..... . Počasie nám prialo, slniečko hrialo a oni to zvládli perfektne. Po troch hodinách zápolenia si „ŠPORTOSKARA“ vysúťažila I. D trieda. Celý rok sa ním budú pýšiť vo svojej triede a o rok o neho budú bojovať ďalší prváci. Športový deň bol dôkazom toho, že v našich študentoch drieme športový duch, len ho treba zobudiť.

 • Rozlúčka...

  „Zazvoň zvonečku, zazvoň ešte raz, ja idem do školy posledný raz ...“ aj táto „klasika“ sa 11. mája ozývala našou telocvičňou. Čo sa dialo? Štvrtáci sa lúčili so školu. Tablá, kvety, príhovory, rozlúčky, ďakovačky, hudba, spev, zvonček, smiech a možno aj trochu plač a smútok za prežitými rokmi na obchodnej. Čaká ich akademický týždeň, skúška dospelosti a potom -  hor sa do života. Prajeme Vám, milí štvrtáci, len všetko naj.

 • 11. 5. 2018

  Dva týždne, dve krajiny, dvaja ľudia, no rozhodne viac ako dva pocity. Výmenný pobyt mi ukázal, koľko pocitov a zážitkov môžem mať za takú krátku dobu, akou sú dva týždne. Strach, nervozita, priateľstvo, radosť, smútok, láska, obdiv...

  video (160MB)

  video2 (19MB)

  prezentácia

   

 • 9. 5. 2018

  Dňa 19. apríla 2018 sa v Partizánskom v Strednej odbornej škole konal 15. ročník súťaže v rýchlostnom písaní na počítači pre druhákov.

   

 • 9. 5. 2018

  Naši štvrtáci ako budúci zamestnanci? To je neodvratná realita blízkej budúcnosti. O chvíľu sa im skončia časy strávené na strednej školy a ich čaká rozhodnutie: vysoká škola, zamestnanie alebo evidencia na úrade práce. Pre čo sa rozhodnú? Je to na nich.

   

 • Prípravné kurzy

  Milí deviataci,

  pokiaľ chcete mať predstavu, čo vás čaká na prijímacích skúškach na našu školu,
  pozývame vás na prípravné kurzy. Prípravný kurz z matematiky sa uskutoční v utorok 24. 04. 2018 o 14.30 hod. v učebni č. 30 a prípravný kurz zo slovenského jazyka a literatúry bude v stredu 25. 04. 2018 v tom istom čase.Prineste si so sebou písacie potreby a papier.

  Tešíme sa na vás!

  Vedenie školy

 • 11. 4. 2018

  Dňa 15. februára 2018 sa v Prievidzi v Obchodnej akadémii konal 52. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia Považská Bystrica
  Jesenského 259/6
  017 44 Považská Bystrica
 • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
  +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
  +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria