Navigácia

Partners

“Vzdelanie má horké korienky, ale sladké  ovocie.”

Aristoteles

Piatok 28. 8. 2015

Kalendár

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 29.8.2015)
Nikola Hriceňáková  (1. D)
Nikola Jakubcová  (1. B)
Nikola Janičíková  (1. A)
Nikola  Kostelanská (4. A)
Nikola Kutlíková (2. B)
Nikola Opoldíková (2. A)
Nikola Rybáriková (3. A)
Nikola  Červenková (2. D)
Nikola Ďurkechová  (1. A)

Novinky

 • Slávnostný začiatok školského roka 2015/2016

  bude 2. septembra o 8.00 pred budovou školy. 

  Študenti 1. ročníka budú dostávať knihy. Je potrebné, aby si priniesli kópiu rodného listu (nemusí byť overená).

  Študenti ostatných ročníkov budú mať krátke stretnutie so svojimi triednymi učiteľmi.

 • 2. 7. 2015

  Aktualizovali sme modul Aktivity

 • Doplňujúce voľby do Rady školy

  Dňa 15.6. 2015 sa na Obchodnej akadémií konali doplňujúce voľby do Rady školy, a to zástupcov z radov študentov a rodičov. Zvolení boli nasledovní zástupcovia:

  Simona Konrádová s počtom hlasov 134 - zástupca študentov.

  Pavol Hladký s počtom hlasov 32 - zástupca rodičov.

  Jana Horvátová s počtom hlasov 29 - zástupca rodičov.

 • Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa OA Považská Bystrica...viac

 • 15. 6. 2015

  Aktualizovali sme informácie z písania na počítači a korešpondencie....

 • 12. 6. 2015

  Do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov s 1. cudzím jazykom angličtinou bude na základe výsledkov z vstupného testu umiestnených prvých 17 žiakov.

 • Doplňujúce voľby členov rady školy pri Obchodnej akadémii Považská Bystrica

  Vážení rodičia, vážení žiaci,

  v zmysle platnej legislatívy a Štatútu rady školy pri Obchodnej akadémii Považská Bystrica sa v pondelok 15. júna 2015 uskutočnia doplňujúce voľby členov rady školy pri Obchodnej akadémii Považská Bystrica, jedného zástupcu žiakov a troch zástupcov rodičov. Každý žiak Obchodnej akadémie Považská Bystrica alebo rodič žiaka Obchodnej akadémie Považská Bystrica má právo voliť aj kandidovať. V prípade záujmu kandidovať za člena rady školy je z organizačných dôvodov nevyhnutné vopred oznámiť svoj záujem e-mailom na peter.kvassay@oapb.sk  (adresa predsedu rady školy) alebo osobne na sekretariáte školy. Kandidát na zástupcu žiakov sa musí jedným z uvedených spôsobov prihlásiť najneskôr v deň volieb do 8:00. Kandidát na zástupcu rodičov sa musí jedným z uvedených spôsobov prihlásiť najneskôr v deň volieb do 11:00.

 • Oznam pre rodičov novoprijatých žiakov na OA Pov. Bystrica

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na Vaše 1. rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v pondelok 22. 06. 2015 o 15.00 hod. v priestoroch školy.

  Tešíme sa na Vás.
  PhDr. Katarína Dudrová
  poverená riadením školy 

 • 9. 6. 2015

  Výsledky externej časti maturitnej skúšky

 • 9. 6. 2015

  O pohovore, ktorý sa konal dňa 22. januára 2015 priamo na našej škole Obchodnej akadémii sme vás už informovali. Výsledky pohovoru sme dostali do dvoch týždňov. Personálny manažér rakúskej logistickej firmy, pán Martin Gass, si vybral dvoch študentov, Mateja Korbela a Adrianu Ďuranovú.

Historická stránka OAPB...

... sa nachádza na adrese http://www.oapb.sk/oapb-do-12/oapb/index.html

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia Považská Bystrica
  Jesenského 259/6
  017 44 Považská Bystrica
 • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
  +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
  +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria